• Ἡ ἁγιότητα τῶν γονέων εἶναι ἡ καλύτερη ἐν Κυρίῳ ἀγωγὴ

  Ἡ ἁγιότητα τῶν γονέων εἶναι ἡ καλύτερη ἐν Κυρίῳ ἀγωγὴ

  Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017 14:12
 • Η ΙΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

  Η ΙΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

  Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017 15:06
 • «Ὀνομαστήρια Σεβασμιωτάτου».

  Τρίτη, 23 Μαΐου 2017 10:37
 • «Λόγος περὶ τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ»

  «Λόγος περὶ τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ»

  Τρίτη, 23 Μαΐου 2017 08:06
 • Σ’ ἕνα νεαρὸ γιά τή μοναξιὰ καὶ τὴν ἀληθινὴ ἐπικοινωνία.

  Σ’ ἕνα νεαρὸ γιά τή μοναξιὰ καὶ τὴν ἀληθινὴ ἐπικοινωνία.

  Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017 13:58
 • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ

  Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017 13:49
 • Γιατὶ ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος ὀνομάστηκε Ἰσαπόστολος;

  Γιατὶ ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος ὀνομάστηκε Ἰσαπόστολος;

  Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017 13:48
 • Ἐκκλησιαστικό Παντοπωλεῖο Ἱερᾶς Μητροπόλεως

  Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016 07:12
 • ΠΑΝΑΓΙΑ ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑ

  ΠΑΝΑΓΙΑ ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑ

  Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2013 21:52

Τρίτη 30 Μαΐου

Ισαακίου Δαλμάτων, Ευσεβίου και Χριστίνης των μαρτύρων, Ναταλίου και Βαρλαάμ οσίων

diahoristiko2

ploigisi h3
bottom_neo.jpg

youtube

diahoristiko2

 

agios konstantinos 1πως διαπιστώνουν καὶ οἱ ἱστορικοί, ὁ Ἅγιος Κωνσταντῖνος ἄφησε πίσῳ του τεράστιο ἔργο, μεγάλο μέρος τοῦ ὁποίου εἶναι οἱ ποικίλες καὶ ἀποφασιστικὲς ἐνέργειές του γιά τὴν ταχύτερη ἐπικράτηση τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο. Γιά τὴν μεγάλη του αὐτὴ προσφορὰ ἡ Ἐκκλησία μας, ὄχι μόνο τὸν κατέταξε μαζὶ μὲ τὴν μητέρα του Ἑλένη στούς Ἁγίους, ἀλλ’ ἐπιπλέον τὸν ὀνόμασε καὶ Ἰσαπόστολο. Δηλαδὴ ἴσο μὲ τοὺς Ἀποστόλους. Ἔναν τίτλο πού ἐλάχιστοι Ἅγιοι κατέχουν.

Ἂς δοῦμε μερικὲς ἀπ’ τὶς ἐνέργειές του αὐτές:

α) Ἐξασφάλισε τὰ μέσα στή μητέρα του Ἁγία Ἑλένη ὥστε νά ταξιδέψει στούς Ἁγίους Τόπους καὶ νά ἀνακαλύψει τὸν Τίμιο Σταυρὸ καὶ τὸν Πανάγιο Τάφο.

β) Ὑπέγραψε τὸ διάταγμα τῆς ἀνεξιθρησκίας στό Μιλάνο μὲ τὸ ὁποῖο τερματίζονταν οἱ διωγμοὶ καὶ δινόταν θρησκευτικὴ ἐλευθερία στούς Χριστιανούς. Οἱ φυλακισμένοι καὶ ἐξόριστοι μάρτυρες τῆς Πίστης ἀφέθηκαν ἐλεύθεροι, οἱ Χριστιανοὶ βγῆκαν ἀπό τίς κατακόμβες στό φῶς τῆς ἡμέρας κι ἄρχισαν νά χτίζουν τοὺς Ναοὺς τους.

γ) Σ’ ὁλόκληρο τὸ κράτος τοῦ Μ. Κωνσταντίνου σῴζονται ἀκόμη καὶ σήμερα παρὰ πολλοὶ Ἱεροί Ναοί, ποὺ ἔχτισε ὁ αὐτοκράτορας, ἀφοῦ διέθεσε μεγάλα χρηματικὰ ποσά. Τέτοιοι Ναοὶ εἶναι ὁ Ναὸς τοῦ Ἁγίου Πέτρου στή Ῥώμη (πού βρέθηκαν τὰ θεμέλιά του ), ὁ Ναὸς τῆς Γεννήσῃς τοῦ Χριστοῦ στή Βηθλεέμ, ὁ Ναὸς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ στά Ἱεροσόλυμα κ.λπ.

δ) Ἔκοψε νομίσματα μὲ τὸ μονόγραμμα τοῦ Χριστοῦ.

ε) Συνέταξε νομοθετικὰ διατάγματα ἐμπνευσμένα ἀπ’ τὸ φιλάνθρωπο πνεῦμα τοῦ Χριστιανισμοῦ, ὅπως γιά τὴν κατάργηση τῆς θανατικῆς ποινῆς μὲ σταύρωση, τὴν ἀπαγόρευση τῶν ἀπανθρώπων μονομαχιῶν, τὴν παραχωρήση τῶν πρώτων δικαιωμάτων στούς δούλους, τὴν ἐκδήλωση μέριμνας γιά τοὺς φτωχοὺς καὶ τοὺς ἀδυνάτους κ.λπ.

στ) Συγκάλεσε τὴν Α΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο ἡ ὁποία καταδίκασε τὴν αἵρεση τοῦ ἀρειανισμοῦ καὶ θεμελίωσε τὸ Ὀρθόδοξο δόγμα. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἄνοιξε τὸ δρόμο για τή συναλληλία καὶ τή γονίμῃ συνεργασία Ἐκκλησίας καὶ Κράτους.

ζ) Καθιέρωσε τὴν Κυριακὴ – ἡμέρα ἀνάστασης τοῦ Κυρίου – ὡς ἡμέρα ἀργίας, ἡ ὁποία καὶ παραμένει ὡς τίς μέρες μας καὶ πολλὰ ἄλλα.

Δέν εἶναι τυχαῖό πού ὁ ἐθνικὸς μας ἱστορικὸς Κων/νος Παπαρρηγόπουλος ἔγραψε γιά τὸν Μέγα Κωνσταντῖνο: «Μετὰ τοὺς ἄμεσους μαθητὰς τοῦ Σωτῆρος οὐδεὶς ἔπραξεν περισσότερα πρὸς διάδοσιν καὶ παγίωσιν τῆς ἱερᾶς Πίστεως».

                                                                           Ἀπ’ τὸ περιοδικὸ: «ΤΑ ΚΡΙΝΑ»

footer

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ