Εκτύπωση

 

Παλαιό ἐξωκκλήσιο. Εὑρίσκεται 60,00 μ. ἀνατολικά ἀπό τόν ναό τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων. Εἶναι μονόκλιτη καμαρόσκεπη βασιλική. Ὅπως φαίνεται σέ σωζόμενο τουρκικό φιρμάνι ἱδρύθηκε τό ἔτος 1724. Σύμφωνα μέ μαρτυρία τό 1833 ἡ στέγη εἶχε πέσει. Περί τό 1945 ἐπισκευάσθηκε καί ἄρχισε πάλι νά λειτουργεῖ. Πολύ πρόσφατα τό ἔτος 2009 ἀνακαινίσθηκε πλήρως, ἀντικατεστάθη ἡ παλαιά φθαρμένη στέγη, ἡ θύρα καί τά παράθυρα μέ τήν ἐπίβλεψη τῆς ἀρχαιολογικῆς ὑπηρεσίας. Σήμερα εὑρίσκεται σέ ἄριστη κατάσταση. Δέν σώζονται τοιχογραφίες.