ploigisi h3

bottom neo

 

χερα πλευρ σ βαλεν ζητν πλαι,
Πλευρ
ν πρ σο νττεται Θωμς Λγε.
Δο
ρασιν οτσθη Θωμς μακροσιν ν κτ.

AgiosThomasApostolos04 Ἅγιος Θωμᾶς ὁ Ἀπόστολος, ἦταν μεταξὺ τῶν δώδεκα μαθητῶν τοῦ Κυρίου καὶ ἀνῆκε σὲ οἰκογένεια ἁλιέων. Ὁ Θωμᾶς, λοιπόν, μετὰ τὴν Ἀναστάσῃ τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν πρώτη ἐμφάνισή Του στούς μαθητές, δυσπιστοῦσε σ' αὐτά πού τοῦ ἔλεγαν αὐτοί. Ἀλλὰ ὁ Κύριος ἐπανεμφανίστηκε στούς μαθητὲς μέσα στό ὑπερῷον, ὅταν μεταξὺ τους βρισκόταν καὶ ὁ Θωμᾶς. Τότε ὁ Κύριος προέτρεψε τὸ Θωμᾶ νά ψηλαφήσει τίς πληγὲς ἀπὸ τὰ καρφιά πού Τὸν σταύρωσαν, καὶ νά μὴ γίνεται ἄπιστος, ἀλλὰ πιστός. Ἐκθαμβωμένος ὁ Θωμάς, προσκύνησε καὶ ἀνεβόησε: «Ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου». Ἡ δὲ ἀπαντήση τοῦ Κυρίου ἦταν τέτοια, ποὺ θὰ διδάσκει ὅλους ὅσους θέλουν να δυσπιστοὺν στην ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου. Εἶπε, λοιπόν, ὁ Κύριος: «ὅτι ἑώρακας μέ, πεπίστευκας, μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες». Δηλαδή, λέει ὁ Κύριος στό Θωμᾶ, πίστεψες ἐπειδὴ μὲ εἶδες. Μακαριότεροι καὶ περισσότερο καλότυχοι εἶναι ἐκεῖνοι, ποὺ ἂν καὶ δεν μὲ εἴδαν, πίστεψαν.

Ἡ παράδοση ἀναφέρει ὅτι ὁ Θωμᾶς μετὰ τὴν ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πῆγε καὶ κήρυξε τὸ Εὐαγγέλιο στούς Πέρσες, Μήδους καὶ τοὺς Ἰνδούς. Στήν Ἰνδία, συνελήφθηκε ἀπὸ τὸν Βασιλία Μισδαῖο, γιατὶ κατήχησε καὶ βάπτισε τὸν γιὸ του Ἀζάνη, τὴν γυναῖκα του Τερτία καὶ τῆς κόρες του Μυγδονία καὶ Ναρκᾷ. Ἀφοῦ τὸν φυλάκισε τὸν παρέδοσε σὲ πέντε στρατιῶτες, οἱ ὁποῖοι ἀφοῦ τὸν ἀνέβασαν σὲ κάποιο βουνὸ τὸν θανάτωσαν διὰ λογχισμοῦ. Ἔτσι, τὸν ἀξίωσε ὁ Θεὸς ὄχι μόνο νά κηρύξει τὸ Εὐαγγέλιό Του, ἀλλὰ καὶ νά δώσει τή ζωῇ του γι' Αὐτόν.

Ἱερὰ Λείψανα: 

Η Κάρα τοῦ Ἁγίου Θῶμα βρίσκεται στήν Ἱερά Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου Πάτμου. Ἀποτμήματα τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Θῶμα βρίσκονται στή Μονὴ Παντελεήμονος Ἁγίου Ὅρους, στό Κοπτικὸ Πατριαρχεῖο τῆς Αἰγύπτου καὶ στόν Συρο- Ἰακωβιτικὸ Ναὸ τῆς Μοσούλης.

πολυτκιον 
χος δ’. Ταχ προκατάλαβε.
ς θεος πόστολος, θεολογίας κρουνούς, νθέως ξήντλησας, κ λογχονύκτου πλευρς, Χριστο το Θεομν. θεν τς εσέβειας, κατασπείρας τν λόγον, λαμψας ν νδί, ς κτς ορανία, Θωμ τν ποστόλων, τ θεον γλάισμα.

τερον πολυτκιον
χος γ’.
πστολε γιε Θωμ, πρσβευε τλεμονι Θενα πταισμτων φεσιν, παρσχ τας ψυχας μν.

Κοντ
κιον
χος δ’. πεφνης σμερον.
τς θεας χριτος πεπληρωμνος, το Χριστοπστολος, καπηρτης ληθς, ν μετανοίᾳκραγαζε·

 Σ μου πρχεις, Θες τε κα Κριος.

Οκος
Πρ
ς τν Χριστο Μαθητν, κα μγαν μυστολκτην, Θωμν τν θεηγρον το Πτρου κβοντος· «ωρκαμεν τν Κριον», φησεν οτος. «Ἐὰν μδω ν τας χερσν ατο τν τπον τν λων, ψηλαφσω δ κα τν πλευρν, ο μ πιστεσω». λλ' Κτστης τν πντων κα Δεσπτης, σπερ δολος λλυθε, θλων πντας σσαι, κα λγει τ Θωμ. «Ψηλφησον χειρν κα πλευρς τος τπους, κα μπστει· γ γρ εμι Κριος Θες σου». δν μετανοίᾳβησε.

Σ μου πρχεις, Θες τε κα Κριος.


footer
  • Πέμπτη
    17 Οκτωβρίου

    Ωσηέ προφήτου, Ανδρέου του εν Κρίσει, Ιλαρίας μάρτυρος


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ