ploigisi h3

bottom neo

 

Τὸ Κερὶ

keriΤὸ ἁγνὸ καὶ μαλακὸ κερὶ συμβολίζει τὸ εὔπλαστο τῆς ψυχῆς μας. Ὅπως τὸ κερὶ λιώνει ἀθόρυβα καὶ φωτίζει, ἔτσι καὶ ἐμεῖς μὲ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ θὰ πρέπει νά «λειώνουμε» μέχρι τελευταίας πνοῆς, θυσιαζόμενοι γιά τὸν πλησίον μας. Νά φωτίζουμε καὶ να εὐεργετοῦμε τοὺς γύρῳ μας ἀθόρυβα καὶ χωρὶς ἐπιδείξῃ γιά χάρη τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ.    

Τὸ κερὶ ἐπίσης πού βρίσκεται στούς Ἱεροὺς Ναοὺς συμβολίζει ἐπίσης τὸν

«νεκρὸ » ἑαυτὸ μας. Ὅταν τὸ βάζουμε ὄρθιο καὶ ἀναμμένο στό μανουάλι συμβολίζει τὸν Ἀναστημένο Ἰησοῦ καὶ ὁμολογοῦμε καὶ τή δική μας Ἀναστάσῃ. Μὲ τὰ κεριὰ στά μνημόσυνα, στήν Κηδεία καὶ στά κόλλυβα ὁμολογοῦμε τὴν πιστὴ μας στην Ἀναστάσῃ τῶν Νεκρῶν καὶ στή δίκαια κρίσῃ τῆς ἡμέρα πού ὅλοι μας, πλούσιοι οἱ φτωχοί, ἄρχοντες οἱ δοῦλοι θὰ σταθοῦμε ἔναντι τοῦ Δικαίου Κριτοῦ. Μὲ τὴν λαμπάδα στό Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος ὁμολογοῦμε τὴν πνευματικὴ ἀναστάσῃ τοῦ Βαπτιζόμενου ἐνῶ στο μυστήριο τοῦ Γάμου ὁμολογοῦμε ὅτι ὅπως φωτίζουν οἱ καθαρὲς λαμπάδες, ἔτσι καὶ ἐμεῖς μὲ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ θὰ σταθοῦμε φωτεινὰ παραδείγματα τῶν παιδιῶν μας καὶ δέν θὰ προδώσουμε τὴν τιμιότητα τοῦ Γάμου.

     Ἕνα ἢ δύο κεριὰ εἶναι ὑπὲρ ἀρκετὰ γιά τοὺς ζωντανοὺς καί τίς ψυχὲς τῶν κεκοιμημένων ἀδελφῶν μας. Εἶναι λαθεμένη ἡ συνήθεια νά ἀνάβουμε πολλὰ κεριὰ δῆθεν ὅτι θὰ μᾶς σώσουν. Ἂς προσέξουμε τὸν τρόπο τῆς ζωῆς μας , διότι ὅσα κεριὰ καὶ ἂν ἀνάψουμε, δέν μᾶς σώζουν ἐὰν δέν ζοῦμε μὲ μετάνοια, ἐξομολογήσῃ μὲ προσευχὴ καὶ κοντὰ στήν Ἐκκλησία καὶ στά Μυστήρια Τῆς.

Τὸ καντήλι

Τὸ καντήλι συμβολίζει τὸ ἀνέσπερο φῶς πού εἶναι ὁ Χριστὸς καὶ καλούμαστε νά τὸν μιμηθοῦμε. Δηλαδή:

• Να φωτίσουμε τοὺς ἑαυτοὺς μας μὲ τὸ ἀληθινὸ φῶς τῆς γνώσεως.

• Να γίνουμε φῶτα ὅπως οἱ μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ.

 Ἀνάβουμε τὸ καντήλι στήν Ἐκκλησία καὶ στά σπίτια μας γιά νά μᾶς θυμίζει ὅτι ἡ πίστη μας εἶναι φῶς, ἀφοῦ ὁ Κύριος εἶπε: «Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου». Τὸ φῶς τοῦ καντηλιοῦ μᾶς θυμίζει τὸ φῶς μὲ τὸ ὁποῖο ὁ Χριστὸς καταυγάζει τίς ψυχὲς μας. Ἀνάβουμε τὸ καντήλι γιά νά μιμηθοῦμε τοὺς Ἀποστόλους καὶ ὅλους τοὺς Ἁγίους οἱ ὁποῖοι κατὰ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο, εἶναι τέκνα φωτός.

Γιά νά ἐλέγχονται ἀπὸ τὸ φῶς Του τὰ σκοτεινὰ μας ἔργα, οἱ κακὲς ἐνθυμίσεις καὶ να ἐπανερχόμαστε στό δρόμο τοῦ φωτὸς τοῦ Εὐαγγελίου.

  • Γιά νά μᾶς θυμίζει τὸ ἀδιάλειπτο τῆς προσευχῆς μας.
  • Γιά νά εἶναι φόβητρο στίς δυνάμεις τοῦ σκότους πού μᾶς ἐπιτίθενται μὲ πονηρία πρὶν καὶ κατὰ τή διάρκεια τῆς προσευχῆς καὶ θέλουν νά ἀποκρινοῦν τή σκέψῃ μας ἀπὸ τὸ Θεό. Οἱ δαίμονες ἀγαποὺν τὸ σκοτάδι καὶ τρέμουν τὸ φῶς, τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ.
  • Γιά νά μᾶς παρακινεῖ σὲ αὐτοθυσία. Ὅπως δηλαδὴ μὲ τὸ λάδι καίγεται στό καντήλι τὸ φυτίλι, ἔτσι καὶ τὸ δικὸ μας θέλημα νά καίγεται μὲ τή φλόγα τῆς ἀγάπης στο Χριστό.

 Ἕνα καθαρὸ ποτήρι, καθαρὸ καὶ ἁγνὸ λάδι ἐλιᾶς πρέπει νά χρησιμοποιοῦμε στό καντήλι μας καὶ ὄχι ἡ κακὴ συνήθεια νά χρησιμοποιοῦμε σπορέλαιο ἢ ἄλλα παράγωγα αὐτοῦ. Χρησιμοποιοῦμε ἁγνὸ ἐλαιόλαδο γιά νά θυμόμαστε τὴν προσευχὴ τοῦ Ἰησοῦ στόν κῆπο τῶν Ἐλαιῶν στῇ Γεθσημανή.

Τὸ ἐλαιόλαδο εἶναι τὸ καλύτερο λάδι καὶ τὸ πιὸ καθαρὸ καὶ αὐτὸ θὰ προσφέρουμε στόν Ἕνα καὶ Ἀληθινὸ Θεό. Τὸ ἄναμμα τοῦ καντηλιοὺ μὲ ἐλαιόλαδο εἶναι μιά μικρὴ δικὴ μας θυσία, σημεῖο καὶ δεῖγμα εὐγνομωσύνης καὶ ἀγάπης πού ὀφείλουμε στό Θεὸ γιά τὴν μεγάλη θυσία πού ἔκανε γιά μᾶς μὲ τὸ Σταυρικὸ Του θάνατο. Τὸν εὐχαριστοῦμε για τὴν Πατρικὴ Του ἀγάπη, τὴν ὑγεία πού μᾶς χαρίζει, γιά τή σωτηρία τή δική μας ἄλλα καὶ ὅλου τοῦ κόσμου μὰ πάνω ἀπ ὅλα για ὄλες τίς δωρεὲς τοῦ Παναγίου Πνεύματος.

    Ἀκοίμητο καντήλι πρέπει νά καίει στό εἰκονοστάσι τοῦ σπιτιοῦ μας γιά νά μᾶς θυμίζει ὅτι ὁ πνευματικὸς μας ἀγῶνας πρέπει νά εἶναι ἀκοίμητος. Τὸ ἀνάβουμε μπροστὰ στίς εἰκόνες στούς Ἱεροὺς Ναούς, στήν Ἁγία Τράπεζα, στόν Ἐσταυρωμένο πίσῳ τῆς Ἁγίας Τραπέζης, στήν Ἱερὰ Πρόθεση ἐντὸς τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, στούς τάφους τῶν προσφιλῶν κεκοιμημένων συγγενῶν μας.

To λιβάνι ἢ θυμίαμα

            Εἶναι ἔνα ἀπὸ τὰ τρία δῶρα πού προσέφεραν οἱ τρεῖς Μάγοι στόν Κύριο μας. Συμβολίζει τὴν προσευχὴ μας ποὺ ἀνέρχεται ὅπως ὁ καπνός, στό θρόνο τοῦ Θεοῦ. Ὅπως δηλαδὴ τὸ λιβάνι συναντᾶται μὲ τὸ ἀναμμένο κάρβουνο καὶ δέν μένει ἐκεῖ, ἀλλὰ ἀφοῦ ἀφοῦ θερμανθεῖ ἀνέρχεται πρὸς τὰ ἄνῳ καὶ σκορπίζει τὴν εὐωδία, ἔτσι καὶ οἱ ψυχὲς μας μὲ ζεστὴ καὶ θερμὴ πιστὴ προσευχόμενες, δέν πρέπει νά κολλοῦν στά γήινα ὑλικὰ ὅταν λατρεύουν τὸ Θεό, ἀλλὰ νά φτερουγίζουν πρὸς τὰ ἄνῳ μυροβλήζουσες, ἀπαγκιστρωμένες ἀπό τις ὑλικὲς μέριμνες.

 Μὲ τὴν ἀνάταση τοῦ νοῦ καὶ τῆς ψυχῆς μας πρὸς τὰ ἄνῳ, ἡ προσευχὴ μας γίνεται πιὸ καθαρή καὶ ἡ κοινωνία μας μὲ τὸ Θεὸ περισσότερο οὐσιαστική. Τὸ θυμίαμα μᾶς μεταφέρει στό χῶρο τῆς προσευχῆς τῶν Ἁγίων στόν Ἕνα καὶ Ἀληθινὸ Θεὸ καὶ τονίζει τὴν παρουσία τοῦ Κυρίου καὶ τῶν Ἁγίων στή ζωὴ μας. Ὅταν θυμιάζει ὁ ἱερέας τὴν πρόθεση, τὸ θυμίαμα θυμίζει τὰ δῶρα τῶν Μάγων. Ὅταν θυμιάζει πρὶν τὴν Μεγάλη Εἴσοδο τὸ θυμίαμα ὑποδηλώνει τὴν σμυρναλόη τοῦ Νικοδήμου. Κατὰ τὴν Μεγάλη Εἴσοδο συμβολίζει τὸ Ἅγιο Πνεῦμα .

 Τὰ θυμιατά που χρησιμοποιοῦμε στούς Ἱεροὺς Ναοὺς εἶναι κινητὰ μεταλλικὰ σκεύη πού στό κάτω μέρος δέχονται τὰ ἀναμμένα κάρβουνα ἢ καρβουνόσκονη. Ἐξαρτῶνται ἀπὸ τέσσερις ἁλυσίδες μὲ δώδεκα κουδουνάκια. Συμβολίζουν τοὺς τέσσερις Εὐαγγελιστὲς καὶ τοὺς δώδεκα Ἀποστόλους ἀντίστοιχα. Ἡ βάσῃ τοῦ θυμιατοῦ συμβολίζει τὴν ἀνθρωπίνη φύσῃ τοῦ Χριστοῦ μέσα στά σπλάχνα τῆς Παναγίας Μητέρας Του. Τὰ ἀνάμενα κάρβουνα συμβολίζουν τὸ πῦρ τῆς θεότητας. Εἶναι ἡ βάτος ἡ φλεγόμενη ἀλλὰ μὴ κατακαιομένη. Ἡ φωτιὰ συμβολίζει καὶ τή Θείᾳ Ἀγάπῃ πού ὡς φωτιὰ καίει τὴν καρδία τοῦ κάθε πιστοῦ.

Λιβανίζουμε στό σπίτι μας κάθε βράδυ πρὶν τὴν προσευχὴ μας, ὅταν διαβάζουμε παράκληση στήν Παναγία καὶ ὅταν ζυμώνουμε πρόσφορα.

footer
  • Τετάρτη
    16 Οκτωβρίου

    Λογγίνου Εκατοντάρχου, Λεοντίου, Δομετίου μαρτύρων


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ