ploigisi h3

bottom neo

                                                           ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΡΙΜΑΙΑΣ 

 

   kyriaki myroforwn  Σττριάμιση τελευταα χρόνια τῆς πίγειας ζως το Κυρίου μας ησο Χριστοταν Ατς κήρυττε τ Εαγγέλιο τς δικαιοσύνης κακανε μέτρητα θαύματα, μαζί Του βρίσκονταν συνεχς ογιοι πόστολοι κα ο μυροφόρες γυνακες. Οπόστολοι τος ποίους διος διάλεξε ταν περισσότεροι π τς μυροφόρες. Κα μόνο τος ποστόλους στελνε  Κύριος ν κηρύττουν τ Εαγγέλιο. Μόνο στος ποστόλους δωσε τν ξουσία ν διώχνουν τ δαιμόνια κα ν θεραπεύουν τος σθενες. Ο μυροφόρες, ν κα δν τς γαποσε  Κύριος λιγότερο π τος ποστόλους, δν λαβαν π' Ατν τέτοια χαρίσματα.

Πρέπει ν σκεφτομε ποιο εναι ο λόγοι πο Κύριός μας ησος Χριστς λλη στάση κρατοσε πέναντι στος νδρες καλλη πέναντι στς γυνακες, τ δύο ατ φύλα τονθρωπίνου γένους. Δν μπορομε βέβαια ν δώσουμε μία ξαντλητικπάντηση σ' ατ τρώτημα.

Τ πρτο πράγμα πο πρέπει ν σκεφτομε, ν μποροσαν χι ο γυνακες μ τς σθενες δυνάμεις τους ν σηκώσουν τ βάρος τοποστολικοργου, τν διωγμν κα τν βασάνων ποπέφεραν οπόστολοι το Χριστοπάρχουν γι' ατ τ θέμα πολλς μαρτυρίες κα στν γία Γραφ κα στος βίους τν ποστόλων. ς κούσουμε τί λέει  Πρωτοκορυφαος κα μεγάλος πόστολος Παλος γι τ βάσανα ποπέφερε γι τν Χριστ κα τος διωγμος ποπέστη γι τνομά Του κατ τ διάρκεια τοποστολικο του ργου:

«πουδαίων πεντάκις τεσσαράκοντα παρ μίαν λαβον, τρς ρραβδίσθην, παξ λιθάσθην, τρς ναυάγησα, νυχθημερν ν τ βυθ πεποίηκα· δοιπορίαις πολλάκις, κινδύνοις ποταμν, κινδύνοις ληστν, κινδύνοις κ γένους, κινδύνοις ξ θνν, κινδύνοις ν πόλει, κινδύνοις ν ρημία, κινδύνοις ν θαλάσση, κινδύνοις ν ψευδαδέλφοις· ν κόπω κα μόχθω, ν γρυπνίαις πολλάκις, ν λιμ κα δίψει, ν νηστείαις πολλάκις, ν ψύχει κα γυμνότητι» (Β' Κόρ. 11, 24-27).

Ατπέφερε πόστολος Παλος.

Σκεφτετε τώρα, ν θ μποροσαν ο μυροφόρες γυνακες νντέξουν τέτοιους κόπους, πόνους κα διωγμος ποπέφεραν οπόστολοι. Σᾶς χω πετι κτς π τν γιο ωάννη τν Θεολόγο λοι ολλοι πόστολοι εχαν μαρτυρικ θάνατο κα πολλοπ' ατος τελείωσαν τν ζω τος πάνω στ σταυρό. Θα μποροσαν ο γυνακες νντέξουν τέτοιους κόπους; Τέτοιους διωγμος κα καταδιώξεις ποφίσταντο οπόστολοι; Μπορον ν συγκριθον οσθενες δυνάμεις μιᾶς γυναίκας μ τν δύναμη πο εχε γι παράδειγμα γιος πόστολος νδρέας; σφαλς χι. Ο γυνακες εναι πιδύναμες π τος νδρες, γι' ατ κα Κύριος ησος Χριστς λλις φερόταν στος νδρες καλλις στς γυνακες. Δν θέλησε νπιφορτίσει τς μυροφόρες γυνακες μ τ βάρος τοποστολικοργου.

Ατ εναι  μία ψη το νομίσματος. πάρχει μως κα μία λλη, ποία κα ατχει μεγάλη σημασία. κοστε τί επε  μεγάλος προφήτης Μωϋσς στ πέμπτο βιβλίο τς Πεντατεύχου, στ Δευτερονόμιο: «Οκ σται σκεύη νδρς π γυναικί, οδ μνδύσηται νρ στολν γυναικείαν, τι βδέλυγμα Κυρίω τ Θε σου στιν πς ποιν τατα» (Δεύτ. 22, 5). Μ νομίζετε τι δ πρόκειται γι καρναβάλια. Κα ν μν νομίζετε τι εναι σήμαντος ατς  σύντομος λόγος το προφήτη, ποναφέρεται στ γυναικεο νδυμα.

 λόγος ατς χει μεγάλη σπουδαιότητα κα θθελα ν τ καταλάβετε διότι ατ θ μς βοηθήσει γι ν κατανοήσουμε καλύτερα γιατί  Κύριος ησος Χριστς νέθεσε τποστολικργο μ τος κόπους κα τος πόνους του στος νδρες ποστόλους καχι στς μυροφόρες γυνακες. Εναι πολ σημαντικ διάκριση ποκανε  Κύριος μεταξνδρν κα γυναικν σε σχέση μ τ ρόλο κα τν ποστολ ποχει κάθε φύλο.

κενοι οπιστήμονες, οποοι σχολονται μ τ βιολογία, ξέρουν καλτι κάθε φυτ κα κάθε ζο π τ φύση τους,  καλύτερα ν πομε π τν Δημιουργό, εναι προορισμένα ν ζον σ κάποιες συγκεκριμένες συνθκες, οποες εναι διαφορετικς γι τ καθένα π' ατά. Αυτές ο συνθκες προσδιορίζουν τ ζω τος λλπίσης κα τ δομ ποχει τ σμα τους.

Τώρα, ,τι φορ τν νθρωπο. πάρχει μεγάλη διαφορ μεταξνδρς κα γυναικός. Κα εναι διαφορετικ δομ το σώματός τους. Πρώτ' π' λα  γυναίκα εναι πολ πιδύνατη π τν νδρα.  Θες προόρισε τ γυναίκα γινα συγκεκριμένο ργο. Τ γυναίκα, καχι τν νδρα. Τργο ατ διαφέρει πολπκενο, γι τποο εναι προορισμένος νδρας.

Τί εναι τ σημαντικότερο στ ζω τονθρωπου; λα τργα πο κάνει νθρωπος χουν γι' ατν τν δια σπουδαιότητα; σφαλς χι. ταν πλασε  Θες τος πρώτους νθρώπους, τν δμ κα τν Εα, τος δωσε τν πρώτη ντολή, πολ σύντομη κα πολπλή: «αξάνεσθε κα πληθύνεσθε» (Γέν. 1, 28). ν ατταν  πρώτη ντολ τότε πρέπει ν παραδεχθομε τι εναι ξαιρετικ σημαντικ κα πολ βαθιά. ν δν πρχε ατντολή, τότε τνθρώπινο γένος θταν λιγάριθμο καδύναμο μπροστ στ φύση. Ξέρουμε τι μόνο κενα τ κράτη θεωρονται σχυρά, ατ ποχουν μεγάλο πληθυσμό.

ντολή, λοιπόν, το Θεο «αξάνεσθε κα πληθύνεσθε» δηλώνει τν σπουδαιότητα ποχει γι τνθρώπινο γένος τργο ατό. διαμφισβήτητα τν πρτο λόγο δχει  γυναίκα καχι νδρας. Γι τ γυναίκα τργο ατ εναι τ πι σημαντικ στ ζωή της. Ατ δν τ λέω γλλγία Γραφή. Βέβαια δν εναι σωστ ν περιορίζουμε τ ρόλο τς γυναίκας στν τεκνογονία. Κα πιστεύω τι κανένας νθρωπος προσεκτικς κα πνευματικ καλλιεργημένος δν σκέφτεται τσι.

Ατμως δν φορλες τς γυνακες. Διότι εναι λίγες ο γυνακες ποχουν κάποιες ξαιρετικς κανότητες  ταλέντα  κλίση στν τέχνη, τν πιστήμη  τν φιλοσοφία. Ο περισσότερες ς τ σημαντικότερο ργο τος πρέπει ν βλέπουν ατ γι τποο τς προόρισε  Κύριος. Τό ν γεννάει  γυναίκα κα ν φροντίζει τ παιδι της εναι ργο σπουδαιότατο. Κα εναι παράδεκτο νφήνει  γυναίκα τ παιδ τς χωρς φροντίδα. Καμμία λλη γυναίκα δν μπορε ν φροντίσει τ παιδ τς πως τ φροντίζει  μητέρα του.

δ πολ μεγάλο ρόλο παίζει  συγγένεια ξ αματος, τν ποία δν πρέπει ν τν παραβλέπουμε. πίσης κα τ μητρικ γάλα, τς διότητες τοποίου σως δν τς γνωρίζουμε καλά, χει μεγάλη σημασία γι τ σωστνάπτυξη το παιδιο. Κανα λλο ξίσου σημαντικ πράγμα: γάπη πο προσφέρει  μητέρα στ παιδί της δν μπορε ν το τν προσφέρει καμμία λλη γυναίκα. λλοίμονο στ παιδ πο τ μεγαλώνει μία ξένη γυναίκα καχι  μητέρα του  πο μεγαλώνει σ κάποιο κπαιδευτικδρυμα. λίμονο στ γυναίκα πορνεται τ παιδί της.

λλοίμονο κα σ' ατ τ γυναίκα πο παραβλέπει κα δν δίνει σημασία στς προτεραιότητες το φύλου της. λλοίμονο σ' κενες τς γυνακες πο περιφρονώντας τν ξιοπρέπεια τος προτιμον ν φορνε νδρικ ροχα. χω κούσει γι μία νόητη γυναίκα πο κυκλοφοροσε στος δρόμους ντυμένη μνδρικ κοστούμι. ταν τν βλεπαν ονθρωποι μπέχθεια καγανάκτηση στρεφαν τ βλέμμα τους. Δν καταλάβαινε  καημένη τι προσβάλλει μ' ατ τν ξιοπρέπειά της.

Ατπιβεβαιώνει καγία Γραφ μ τ λόγο ποδη χουμε ναφέρει: «Οκ σται σκεύη νδρς π γυναικί, οδ μνδύσηται νρ στολν γυναικείαν, τι βδέλυγμα Κυρίω τ Θε σου στιν πς ποιν τατα» (Δεύτ. 22, 5). Βεβαίως δ θεωρεται βδέλυγμα κάθε νθρωπος πο εναι ντυμένος μ ροχα τολλου φύλου. Δν μπορε ν εναι ργ το Θεο πάνω στ γυναίκα ποία γι ν θρέψει τ μικρά της παιδι δουλεύει ς σοβατζς κα εναι ναγκασμένη ν φοράει νδρικ ροχα γι ν κάνει τ δουλειά της. Δν πρόκειται δ γι τέτοιες περιπτώσεις. δ μιλμε γι τς γυνακες πο περιφρονον τ δικό τους γυναικεο νδυμα. χω δε στ πανεπιστήμια πολλς καθηγήτριες πο φορνε νδρικ ροχα. Ατς εναι βδέλυγμα νώπιόν του Θεο, ατς παραβαίνουν τν ντολ πο τς δόθηκε π τν Θεό.

Ατς λοιπν εναι  λόγος γι τν ποο  Κύριος δν κάλεσε τς μυροφόρες γυνακες νναλάβουν τργο πο προοριζόταν γι τος νδρες. Κα γι' ατ ζητ Κύριος π τς γυνακες νκτιμον κα ν σέβονται τ δικό τους γυναικεο φύλο, τς διότητες τς ψυχολογικς τους σύνθεσης πο τς χάρισε  Θεός. ν χετε π τν Θε ατς τς διότητες, ν τς φυλάγετε μ μεγάλο σεβασμ κα εχαριστία πρς τν Κύριο. μήν.

 

 

footer
  • Τετάρτη
    16 Οκτωβρίου

    Λογγίνου Εκατοντάρχου, Λεοντίου, Δομετίου μαρτύρων


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ