ploigisi h3

bottom neo

 

 

18υνῆλθε σήμερα Παρασκευή, 26 Ἰανουαρίου 2018, σὲ ἔκτακτη Συνεδρία ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου.

Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος ἐνημερώθηκε ἀπὸ τὸν Μακαριώτατο Πρόεδρο γιὰ τὰ διατρέξαντα ἀπὸ τὴν προηγουμένη Συνεδρία Της, τοῦ μηνὸς Ἰανουαρίου, ἕως σήμερα, σχετικὰ μὲ τὸ θέμα τῆς ὀνομασίας τοῦ Κράτους τῶν Σκοπῖων καὶ ἰδιαιτέρως τὴν ἐκκλησιαστική του παράμετρο, γιὰ τὸ ὁποῖο εἶχε ἐκδώσει τὸ ἀπὸ 10.1.2018 σχετικὸ Ἀνακοινωθέν Της.

Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος παρατηρεῖ ὅτι ὁρισμένοι οὔτε ἀνέγνωσαν ὀρθὰ τὸ γράμμα, οὔτε ἀντελήφθησαν οὐσιαστικὰ τὸ πνεῦμα τῆς ξεκάθαρης θέσης Της, περὶ τῆς μὴ ἀποδοχῆς ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας τοῦ ὄρου «Μακεδονία» ἡ παραγώγου του, ὡς συστατικοῦ του ὀνόματος τοῦ Κράτους τῶν Σκοπῖων, ποὺ ἄλλωστε θὰ εἶχε ἐπιπτώσεις καὶ στὴν ὀνομασία τῆς σχισματικῆς αὐτοαποκαλούμενης ἐκκλησίας τῆς «Μακεδονίας».

Μιᾶς θέσης, τὴν ὁποία πρώτη ἡ ἴδια, μὲ πλήρη συναίσθηση τῆς ἱστορικῆς Της εὐθύνης, διετύπωσε μὲ τόσο σαφῆ καὶ κατηγορηματικὸ τρόπο, συμμεριζόμενη ἀπόλυτα τὴν εὔλογη ἀγωνία καὶ τῶν Ἱεραρχῶν, ποὺ διαποιμαίνουν τὶς Ἱερὲς Μητροπόλεις στὴν Μακεδονία μας, ἀλλὰ καὶ τὶς δικαιολογημένες ἀνησυχίες τοῦ κυρίαρχου Λαοῦ καὶ σύσσωμού του Οἰκουμενικοῦ Ἑλληνισμοῦ, σὲ ἕνα ἐξαιρετικὰ εὐαίσθητο ἐθνικὸ θέμα.

Γιατί στὸ ὄνομα «Μακεδονία» περικλείονται καὶ κορυφώνονται οἱ ἀλυτρωτικὲς διαθέσεις τοῦ Κράτους τῶν Σκοπῖων.

Ἐκφράζει δὲ τὴν λύπη καὶ τὴν πικρία Της, διότι κάποιοι ἠθελημένα παρερμήνευσαν τὴν νηφάλια καὶ ἑνωτικὴ ἐπισήμανση τοῦ Μακαριωτάτου Προέδρου Της, Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, περὶ τῆς ἀνάγκης ἀντιμετώπισης τοῦ ὅλου ζητήματος μὲ ὄρους ἐθνικῆς συναίνεσης, συνεννόησης καὶ ὁμοψυχίας, στὴν διάρκεια τῆς ἐνημέρωσής του ἀπὸ τὸν Πρωθυπουργό, γιὰ τὴν πορεία τῶν διαπραγματεύσεων σχετικὰ μὲ τὴν ὀνομασία τοῦ Κράτους τῶν Σκοπῖων, τὴν Πέμπτη 18 Ἰανουαρίου ἔ.ἔ., στὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν, κατόπιν πρωτοβουλίας τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ καὶ τὴν ταυτόχρονη ἐνημέρωσή Του, ἀπὸ τὸν Μακαριώτατο, γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ διάσταση τοῦ θέματος.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, πρωτοπόρος διαχρονικὰ στοὺς ἀγῶνες τοῦ Ἔθνους, θεωρεῖ ὅτι κάθε ἔκφραση ὑπερασπίσεως τῶν δικαίων τῆς Μακεδονίας μας εἶναι ἐπαινετή, ἀρκεῖ αὐτὴ νὰ εἶναι γνήσια, ἀνιδιοτελὴς καὶ πηγαία, καὶ πάντα στὸ πνεῦμα μιᾶς νόμιμης καὶ δημοκρατικῆς ἐκδήλωσης.

Ὡς ἐκ τούτου, στὸ πλαίσιο τῆς ἐλευθερίας ἐκφράσεως τῶν Κληρικῶν καὶ Λαϊκῶν μελῶν Της, σέβεται τὸ δικαίωμα αὐτῶν νὰ πράττουν κατὰ συνείδηση, μὲ σύνεση καὶ ὑπευθυνότητα.

Στὰ ἄκριτα, μάλιστα, συμπεράσματα καὶ τὶς ἐκ τοῦ πονηροῦ εὔκολες ἀποφάνσεις ὅσων συνειδητὰ δὲν ἀντιλαμβάνονται τὶς προθέσεις Αὐτῆς καὶ τοῦ Προέδρου Της, ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος ρητὰ δηλώνει ὅτι δὲν μετέχει σὲ πολιτικὲς διεργασίες καὶ μεθοδεύσεις, οὔτε ἀποδέχεται νὰ παίζει ὁ οἱοσδήποτε πολιτικὰ παίγνια εἰς βάρος Της.

Μόνη Της ἱερὴ εὐθύνη εἶναι νὰ διακονεῖ τὴν ἑνότητα ὅλων τῶν Ἑλλήνων ἀδιακρίτως.

Ἄλλωστε, στὰ ἐθνικὰ θέματα δὲν χωροῦν μικροκομματικὲς ἡ μικροπολιτικὲς προσεγγίσεις καὶ ἑρμηνεῖες.

Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος ἀποφάσισε ὠσαύτως ὅπως τὸ Σάββατο τῆς Τυρινῆς, 17 Φεβρουαρίου, τελέσει Συνοδικὴ Θεία Λειτουργία καὶ Ἱερὸ Μνημόσυνο ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τοῦ ἥρωα τοῦ Μακεδονικοῦ ἀγῶνος Παύλου Μελᾶ καὶ ὅλων τῶν Μακεδονομάχων, στὸν τόπο ὅπου ἠρωικῶς ἔπεσαν, τὴν Στάτιστα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καστορίας.

                                                       Ἐκ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου

footer
  • Πέμπτη
    17 Οκτωβρίου

    Ωσηέ προφήτου, Ανδρέου του εν Κρίσει, Ιλαρίας μάρτυρος


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ