ΕΛΕΥΣΙΣ ΤΙΜΙΑΣ ΚΑΡΑΣ

ΕΛΕΥΣΙΣ ΤΙΜΙΑΣ ΚΑΡΑΣ

τοῦ Ἁγίου ΠαρθενίουἘπισκόπου Λαµψάκου τοῦ θαυµατουργοῦΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ 28 Φεβρουαρίου...

Ἡ ὠφελιμότητα τῆς νηστείας

Ἡ ὠφελιμότητα τῆς νηστείας

  «Εἴ τις Ἑπίσκοπος, ἤ Πρεσβύτερος, ἤ Διάκονος, ἤ Ὑποδιάκονος, ἤ Ἀναγνώστης, ἤ Ψάλτης, τήν...

Περὶ Γαστριμαργίας

Περὶ Γαστριμαργίας

  ΚΛΙΜΑΞ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΑΪΤΟΥΛόγος Δέκατος Τέταρτος –(Δία τὴν ὀνομαστὴν δέσποιναν, τὴν...

Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος Ἀμαρουσίου

Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος Ἀμαρουσίου

       Στόν Ἱερό Ναό Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος Ἀμαρουσίου ἱερούργησε τήν Κυριακή...

Α΄Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως)

           Στόν κατάμεστο Ἱερό Ναό  Κοιμήσεως τῆς...

Συμβουλές γιά τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή

Συμβουλές γιά τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή

–Γέροντα, πῶς θὰ μπορέσω τὴν Σαρακοστὴ νὰ ἀγωνισθῶ περισσότερο στὴν ἐγκράτεια; -Οἱ κοσμικοὶ τώρα...

Συζητώντας μὲ ἕνα μάρτυρα τοῦ Ἰεχωβᾶ: Προσοχὴ εἰς τάς μεθοδεύσεις

Συζητώντας μὲ ἕνα μάρτυρα τοῦ Ἰεχωβᾶ: Προσοχὴ εἰς τάς μεθοδεύσεις

        τοῦ πρωτ. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου, Λέκτορος Θεολογικῆς Σχολῆς...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

         Τό Φροντιστήριο Μέσης ἐκπαίδευσης «ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ», παράρτημα...

Ἐπιστολή - Ντοκουμέντο τοῦ Prof.Stephen G.Miller - Univ.of Berkeley California γιά τήν Μακεδονία στόν πρόεδρο τῶν ΗΠΑ, Ομπάμα

Ἐπιστολή - Ντοκουμέντο τοῦ Prof.Stephen G.Miller - Univ.of Berkeley California γιά τήν Μακεδονία στόν πρόεδρο τῶν ΗΠΑ, Ομπάμα

(Δημοσιεύθηκε στό ἐπίσημο περιοδικό τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Ἰνστιντούτου Ἀμερικῆς, ἀπό τά σημαντικότερα...

 • ΕΛΕΥΣΙΣ ΤΙΜΙΑΣ ΚΑΡΑΣ

  ΕΛΕΥΣΙΣ ΤΙΜΙΑΣ ΚΑΡΑΣ

  Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018 15:42
 • Ἡ ὠφελιμότητα τῆς νηστείας

  Ἡ ὠφελιμότητα τῆς νηστείας

  Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018 19:22
 • Περὶ Γαστριμαργίας

  Περὶ Γαστριμαργίας

  Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2018 17:31
 • Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος Ἀμαρουσίου

  Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος Ἀμαρουσίου

  Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2018 17:19
 • Α΄Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως)

  Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2018 10:37
 • Ποιμαντορικὴ Ἐγκύκλιος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ κ....

  Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018 12:23
 • Συμβουλές γιά τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή

  Συμβουλές γιά τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή

  Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018 11:02
 • Συζητώντας μὲ ἕνα μάρτυρα τοῦ Ἰεχωβᾶ: Προσοχὴ εἰς τάς μεθοδεύσεις

  Συζητώντας μὲ ἕνα μάρτυρα τοῦ Ἰεχωβᾶ: Προσοχὴ εἰς τάς μεθοδεύσεις

  Παρασκευή, 09 Φεβρουαρίου 2018 16:07
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

  Παρασκευή, 09 Φεβρουαρίου 2018 16:04
 • Ἐπιστολή - Ντοκουμέντο τοῦ Prof.Stephen G.Miller - Univ.of Berkeley California γιά τήν Μακεδονία στόν πρόεδρο τῶν ΗΠΑ, Ομπάμα

  Ἐπιστολή - Ντοκουμέντο τοῦ Prof.Stephen G.Miller - Univ.of Berkeley California γιά τήν Μακεδονία...

  Δευτέρα, 05 Φεβρουαρίου 2018 16:06
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου

Θεοδώρου Τήρωνος, Ψυχοσάββατο,
Πρώτη και δευτέρα εύρεσις τιμίας κεφαλής Προδρόμου

diahoristiko2

ploigisi h3
bottom_neo.jpg

youtube

diahoristiko2

TΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ κ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ

ΓΙ­Α ΤΗΝ EΟΡ­ΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙ­ΩΝ Ι­Ε­ΡΑΡ­ΧΩΝ

          Εἶ­ναι γνω­στὸ σὲ ὅ­λους μας ὅ­τι ἡ ἑ­ορ­τὴ τῶν Τρι­ῶν Ἱ­ε­ραρ­χῶν ὡς ἡ­μέ­ρα ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νη στὴν Παι­δεί­α καὶ τὰ Γράμ­μα­τα δὲν κα­θι­ε­ρώ­θη­κε ἀ­πὸ τὴν Ἐκ­κλη­σί­α ἀλ­λὰ ἀ­πὸ τὴν ἐκ­παι­δευ­τι­κὴ κοι­νό­τη­τα (πα­νε­πι­στή­μι­ο Ἀ­θη­νῶν 1842). Ὅ­μως αὐ­τὴ ἡ ἡ­μέ­ρα τῶν γραμ­μά­των κιν­δυ­νεύ­ει νὰ ἐκ­φυ­λι­σθεῖ σὲ μι­ὰ νε­κρὴ γι­ορ­τή, μὲ τυ­πι­κὲς ἐ­ξω­τε­ρι­κὲς ἐκ­δη­λώ­σεις, χω­ρὶς μή­νυ­μα ποὺ νὰ ἀγ­γί­ζει τὴν ψυ­χὴ τοῦ νέ­ου κυ­ρί­ως ἀν­θρώ­που. Θρι­αμ­βο­λο­γί­ες καὶ πα­νη­γυ­ρι­σμοὶ γι­ὰ μι­ὰ πο­λύ­τι­μη κλη­ρο­νο­μι­ά, ἄ­γνω­στη στοὺς πολ­λούς, εἶ­ναι μα­κρι­ὰ καὶ ἔ­ξω ἀ­πὸ τὴν ἀ­γω­νί­α αὐ­τῶν τῶν τρι­ῶν Πα­τέ­ρων καὶ Οἰ­κου­με­νι­κῶν Δα­σκά­λων τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας ποὺ προ­σπά­θη­σαν μὲ τὴ ζω­ὴ καὶ τὸ ἔρ­γο τους νὰ βο­η­θή­σουν τὸν ἄν­θρω­πο νὰ ζή­σει ὁ­λο­κλη­ρω­μέ­να.

          Ἡ προ­βο­λὴ τῶν Τρι­ῶν Ἱ­ε­ραρ­χῶν ὡς ἐκ­φρα­στῶν τῆς ὀρ­θό­δο­ξης πα­ρά­δο­σης προ­βλη­μα­τί­ζει τὸν ση­με­ρι­νό ἄν­θρω­πο, ἀ­φοῦ ἡ ἔν­νοι­α τῆς πα­ρά­δο­σης ἔ­χει ἀρ­νη­τι­κὸ πε­ρι­ε­χό­με­νο καὶ ταυ­τί­ζε­ται μὲ τὴ συν­τή­ρη­ση, τὸν ἀ­να­χρο­νι­σμό, τὴ στεί­ρα καὶ ἄ­γο­νη προ­σκόλ­λη­ση στὸ πα­ρελ­θόν. Πῶς, λοι­πὸν, ἀ­να­ρω­τι­έ­ται, συμ­βι­βά­ζον­ται ὅ­λα αὐ­τὰ μὲ τὴν οὐ­σί­α τῆς ἀν­θρώ­πι­νης ζω­ῆς ποὺ δι­αρ­κῶς με­τα­βάλ­λε­ται καὶ ἀ­να­ζη­τεῖ νέ­ες μορ­φές; Ἄ­ρα­γε ἡ χρι­στι­α­νι­κὴ πα­ρά­δο­ση εἶ­ναι ἱ­κα­νὴ νὰ ἀ­παν­τή­σει στὰ καυ­τὰ καὶ ἐ­πί­και­ρα προ­βλή­μα­τα τῆς ἐ­πο­χῆς μας; Ἀ­σφα­λῶς ναί, γι­α­τί ἡ χρι­στι­α­νι­κὴ πα­ρά­δο­ση δὲν ἀν­τί­κει­ται σὲ κά­θε προ­σπά­θει­α προ­ό­δου, ἀ­να­νέ­ω­σης καὶ ἐ­ξέ­λι­ξης. Γι­ὰ τοὺς Τρεῖς Ἱ­ε­ράρ­χες ἡ  ὀρ­θό­δο­ξη πα­ρά­δο­ση δὲν εἶ­ναι μό­νο στά­ση καὶ στρο­φὴ στὸ πα­ρελ­θὸν ἀλ­λὰ καὶ κί­νη­ση πρὸς τὸ μέλ­λον. Δὲν εἶ­ναι μι­ὰ ἱ­ε­ρὴ ἀρ­χαι­ο­λο­γί­α ἀ­πὸ δόγ­μα­τα, νό­μους, τύ­πους καὶ κα­νό­νες ἀλ­λὰ εἶ­ναι οὐ­σι­α­στι­κὰ ἡ ζω­ὴ καὶ ἡ πνευ­μα­τι­κὴ ἐμ­πει­ρί­α τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας.

          Μα­κρι­ὰ ἀ­πὸ κά­θε συν­τη­ρη­τι­σμὸ καὶ αὐ­θαί­ρε­το νε­ω­τε­ρι­σμὸ ἔ­χον­τας θε­μέ­λι­ο τὴν φα­νέ­ρω­ση τῆς ἀ­λή­θει­ας τοῦ Θε­οῦ στὸ πρό­σω­πο τοῦ Χρι­στοῦ, μπο­ροῦ­με νὰ δι­α­μορ­φώ­σου­με τὰ κρι­τή­ρι­α γι­ὰ τὸ σω­στὸ καὶ τὸ λαν­θα­σμέ­νο,  τὸ σπου­δαῖ­ο καὶ τὸ δευ­τε­ρεῦ­ον τῆς ὕ­παρ­ξης καὶ τῆς ζω­ῆς μας. Μό­νο ὅ­σο πι­ὸ κον­τὰ εἶ­ναι κα­νεὶς στὴν ἀ­λή­θει­α τοῦ Θε­οῦ, τό­σο πι­ὸ κον­τὰ εἶ­ναι στὸν ἄν­θρω­πο καὶ στὸν κό­σμο. Οἱ Τρεῖς Ἱ­ε­ράρ­χες εἶ­ναι προ­στά­τες τῶν Γραμ­μά­των ὄ­χι γι­α­τί ἔ­γρα­ψαν συ­στη­μα­τι­κὲς παι­δα­γω­γι­κὲς καὶ συγ­γράμ­μα­τα ἀλ­λὰ γι­α­τί μὲ τὸ ἔρ­γο τους καὶ τὴν ζω­ὴ τους ἀ­πέ­δει­ξαν ὅ­τι ὁ λό­γος τους εἶ­ναι δι­α­χρο­νι­κὰ ἐ­πί­και­ρος κα­θώς ὑ­πο­δει­κνύ­ει μι­ὰ ἀ­γω­γὴ καὶ μι­ὰ πο­ρεί­α ζω­ῆς γε­μά­τη νό­η­μα καὶ σκο­πό.

          Εἶ­ναι λοι­πὸν και­ρὸς νὰ ἀ­να­λο­γι­σθοῦ­με, ὅ­τι ἀ­δι­α­φο­ρή­σα­με γι­ὰ τὴν ὀρ­θὴ ἀ­γω­γὴ τῶν παι­δι­ῶν καὶ τῶν νέ­ων μας καὶ δὲν προ­σφέ­ρα­με τὸ σω­στὸ πα­ρά­δειγ­μα. Στὴ θέ­ση τῆς οὐ­σι­α­στι­κῆς παι­δεί­ας, ἐ­πι­βλή­θη­καν ἡ χρή­ση τῆς τε­χνο­λο­γί­ας καὶ ἡ ἀ­πο­μνη­μό­νευ­ση γνώ­σε­ων. Οἱ στα­θε­ρὲς ἀ­ξί­ες τῆς ζω­ῆς ἀμ­φι­σβη­τή­θη­καν καὶ πε­ρι­φρο­νή­θη­καν, γι­α­τί θε­ω­ρή­θη­καν πο­λὺ θρη­σκευ­τι­κὰ κα­τάλ­λη­λες γι­ὰ ἄλ­λες ἐ­πο­χὲς καὶ ὄ­χι γι­ὰ τὴν δι­κή μας ποὺ λα­τρεύ­ει τὴν ἄ­νε­ση, τὴν οἰ­κο­νο­μι­κὴ δύ­να­μη, τὴν ἡ­δο­νὴ καὶ τὴν φαι­νο­με­νι­κὴ ἐ­πι­τυ­χί­α. Καὶ σή­με­ρα εἰ­σπράτ­του­με τοὺς πι­κροὺς καρ­ποὺς τῶν ἐ­σφαλ­μέ­νων μας ἐ­πι­λο­γῶν μέ­σα ἀ­πὸ τὴν πο­λυ­συ­ζη­τη­μέ­νη κρί­ση σὲ ὅ­λα τὰ ἐ­πί­πε­δα καὶ τὶς πε­ρι­ο­χὲς τῆς ζω­ῆς μας.

          Ὡς Ποι­με­νάρ­χης τῆς το­πι­κῆς μας Ἐκ­κλη­σί­ας εὔ­χο­μαι νὰ συ­ναι­σθαν­θοῦ­με ὅλοι μικροὶ καὶ μεγάλοι τὴν εὐ­θύ­νη μας στὴν πα­ρά­δο­ση ποὺ κλη­ρο­νο­μή­σα­με. Νὰ θυ­μη­θοῦ­με ὅ­σα ξε­χά­σα­με καὶ προ­δώ­σα­με. Νὰ κρα­τή­σου­με ὅ­σα ἀ­πο­θέ­μα­τα πί­στης μᾶς ἔ­χουν ἀ­πο­μεί­νει, γι­ὰ νὰ ὑ­περ­νι­κή­σου­με τὰ ἀ­δι­έ­ξο­δά μας σέ μι­ὰ προ­ο­πτι­κή     ἐλ­πί­δας καὶ προ­ό­δου.

 

Μὲ πα­τρι­κὲς εὐ­χὲς

Ὁ Μη­τρο­πο­λί­της σας

 

† Ὁ Κη­φι­σί­ας, Ἀ­μα­ρου­σί­ου καὶ  Ὠ­ρω­ποῦ Κύ­ριλ­λος

 

footer

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ