Ἀνακοίνωσις περί τελέσεως τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Συγχωρήσεως (16.2.2018)

Ἀνακοίνωσις περί τελέσεως τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Συγχωρήσεως (16.2.2018)

              Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κηφισίας,...

Συμβουλές γιά τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή

Συμβουλές γιά τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή

–Γέροντα, πῶς θὰ μπορέσω τὴν Σαρακοστὴ νὰ ἀγωνισθῶ περισσότερο στὴν ἐγκράτεια; -Οἱ κοσμικοὶ τώρα...

Συζητώντας μὲ ἕνα μάρτυρα τοῦ Ἰεχωβᾶ: Προσοχὴ εἰς τάς μεθοδεύσεις

Συζητώντας μὲ ἕνα μάρτυρα τοῦ Ἰεχωβᾶ: Προσοχὴ εἰς τάς μεθοδεύσεις

        τοῦ πρωτ. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου, Λέκτορος Θεολογικῆς Σχολῆς...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

         Τό Φροντιστήριο Μέσης ἐκπαίδευσης «ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ», παράρτημα...

Ἐπιστολή - Ντοκουμέντο τοῦ Prof.Stephen G.Miller - Univ.of Berkeley California γιά τήν Μακεδονία στόν πρόεδρο τῶν ΗΠΑ, Ομπάμα

Ἐπιστολή - Ντοκουμέντο τοῦ Prof.Stephen G.Miller - Univ.of Berkeley California γιά τήν Μακεδονία στόν πρόεδρο τῶν ΗΠΑ, Ομπάμα

(Δημοσιεύθηκε στό ἐπίσημο περιοδικό τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Ἰνστιντούτου Ἀμερικῆς, ἀπό τά σημαντικότερα...

Xειροτονία νέου διακόνου τῆς Μητροπόλεώς μας

       Μέσα σὲ ἔντονα συγκινησιακὸ κλίμα, τελέστηκε σήμερα, Κυριακή 4...

Ἔκτακτη Συνεδρία τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου  τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Ἔκτακτη Συνεδρία τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

    υνῆλθε σήμερα Παρασκευή, 26 Ἰανουαρίου 2018, σὲ ἔκτακτη Συνεδρία ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ...

Ἀποστομωτική ἀπάντηση Μίκη Θεοδωράκη

Ἀποστομωτική ἀπάντηση Μίκη Θεοδωράκη

       Ἀπάντηση στὴν ἐπιστολὴ τοῦ σκοπιανοῦ καλλιτέχνη Μπλαγκόζα Νακόσκι δίνει...

«ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ»

«ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ»

 (Μιά περιληπτική προσέγγιση στὸ θέμα, πού ξεκίνησε πρὶν ἀπὸ 140 χρόνια καὶ συνεχίζεται μέχρι...

« 6ο Σεμινάριο Ἀπολογητικῆς 2017-2018».

   Τό Γραφεῖον ἐπί τῶν Αἱρέσεων τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως, διοργανώνει τό 6ο Σεμινάριο...

 • Ἀνακοίνωσις περί τελέσεως τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Συγχωρήσεως (16.2.2018)

  Ἀνακοίνωσις περί τελέσεως τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Συγχωρήσεως (16.2.2018)

  Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018 12:12
 • Συμβουλές γιά τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή

  Συμβουλές γιά τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή

  Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018 11:02
 • Συζητώντας μὲ ἕνα μάρτυρα τοῦ Ἰεχωβᾶ: Προσοχὴ εἰς τάς μεθοδεύσεις

  Συζητώντας μὲ ἕνα μάρτυρα τοῦ Ἰεχωβᾶ: Προσοχὴ εἰς τάς μεθοδεύσεις

  Παρασκευή, 09 Φεβρουαρίου 2018 16:07
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

  Παρασκευή, 09 Φεβρουαρίου 2018 16:04
 • Ἐπιστολή - Ντοκουμέντο τοῦ Prof.Stephen G.Miller - Univ.of Berkeley California γιά τήν Μακεδονία στόν πρόεδρο τῶν ΗΠΑ, Ομπάμα

  Ἐπιστολή - Ντοκουμέντο τοῦ Prof.Stephen G.Miller - Univ.of Berkeley California γιά τήν Μακεδονία...

  Δευτέρα, 05 Φεβρουαρίου 2018 16:06
 • Xειροτονία νέου διακόνου τῆς Μητροπόλεώς μας

  Δευτέρα, 05 Φεβρουαρίου 2018 00:35
 • Ἔκτακτη Συνεδρία τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου  τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

  Ἔκτακτη Συνεδρία τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

  Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018 12:50
 • Ἀποστομωτική ἀπάντηση Μίκη Θεοδωράκη

  Ἀποστομωτική ἀπάντηση Μίκη Θεοδωράκη

  Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018 20:00
 • «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ»

  «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ»

  Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018 12:14
 • « 6ο Σεμινάριο Ἀπολογητικῆς 2017-2018».

  Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2017 11:42
Κυριακή 18 Φεβρουαρίου

, Κυριακή της Τυροφάγου,
Λέοντος Ρώμης, Αγαπητού

diahoristiko2

ploigisi h3
bottom_neo.jpg

youtube

diahoristiko2

 

Ἐκ χειρογράφων

Θεὸς τὸ τεχθὲν ἡ δὲ Μήτηρ Παρθένος

egkwmionYperagiasΣήμερον ἀνοίγεται ἡ πύλη τοῦ Βασιλέως τῆς δόξης, ἣν ὁ Ὕψιστος μόνος διώδευσε, καὶ μόνην ἐσφραγισμένην ἐφύλαξε. Σήμερον ὁ ἄναρχος ἄρχεται καὶ ὁ Λόγος σημειοῦται. Σήμερον ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ ἡνώθησαν, λεχθέντος τοῦ Χριστοῦ. Σήμερον Θεὸς ἐπὶ γῆς παραγέγονε, καὶ ἄνθρωπος εἰς οὐρανοὺς ἀναβέβηκε. Σήμερον ὁρᾶται πυράς, ὁ φύσει ἀόρατος διὰ τὸν ἄνθρωπον. Σήμερον τίκτει ἡ παρθένος τὸν ποιητὴν τοῦ παντός· ἡ Γῆ προσφέρει σπήλαιον καὶ οὐρανοὶ τὸν ἀστέρα· Ἀστὴρ μηνύει Χριστόν, τὸν ἥλιον τοῖς ἐν σκότει καθημένοις· οἱ μάγοι τὰ δῶρα, οἱ ποιμένες τὸ θαῦμα, οἱ Ἄγγελοι τὸν ὕμνον. Σήμερον ὁ χρόνιος ἐλύθη δεσμός, τῆς καταδίκης τοῦ Ἀδάμ. Ὁ παράδεισος ἡμῖν ἠνεῴχθη, ὁ ὄφις κατηργήθη. Διότι ἣν πρῴην ἠπάτησε, νῦν ἐθεάσατο, τοῦ Δημιουργοῦ γενομένην μητέρα. Σήμερον ἡ πάναγνος Θεοτόκος Μαρία συγκαλεῖ ἡμᾶς ἐν τῷ ναῷ, ὡς πότε ὁ Ἀστὴρ τοὺς Μάγους ἐν τῷ Σπηλαίῳ. Σήμερον ἁγιάζει ἡμᾶς τὸ ἀμόλυντον τῆς παρθενίας κειμήλιον ὁ λογικὸς τοῦ δευτέρου Ἀδὰμ Παράδεισος· τὸ ἐργαστήριον τῆς ἑνώσεως τῶν φύσεων· ἡ πανήγυρις τοῦ αἰωνίου συναλλάγματος, ἡ Θεοχώρητος παστάς, ἐν ᾗ ὁ Λόγος ἐνυμφεύσατο τὴν σάρκα· ἡ ἔμψυχος τῆς φύσεως βάτος, ἣν τὸ τῆς θείας ἀκτῖνος πῦρ οὐ κατέφλεξεν· ἡ ὄντως κούφη νεφέλη ἡ τὸν ἐπὶ τῶν Χερουβὶμ μετὰ σώματος βαστάσασα. Ὁ τοῦ ἐξ οὐρανοῦ ὑετοῦ καθαρώτατος πόκος, ἐξ οὗ ὁ ποιμὴν τὸ πρῶτον ἐνεδύσατο. Μαρία ἡ δούλη καὶ μήτηρ· ἡ Παρθένος καὶ λογικὸς Οὐρανός, ἡ μόνη Θεοῦ πρὸς ἀνθρώπους γέφυρα· ὁ φρικτὸς τῆς οἰκονομίας ἱστός, ἐν ᾧ ἀῤῥήτως ὑφάνθη ὁ τῆς ἑνώσεως χιτών· ὁ ὅπερ ἱστουργὸς μὲν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἔριθος δὲ ἐξ ὕψους ἐπισκιάσασα δύναμις· ἔριον δὲ τὸ ἀρχαῖον τοῦ Ἀδὰμ κώδιον· κρόκη δὲ ἡ τῆς Παρθένου ἀμόλυντος σάρξ· κερκὶς δὲ ἡ ἀμέτρητος τοῦ φορέσαντος χάρις· τεχνίτης δὲ ὁ δι᾿ ἀκοῆς ἀσπηδήσας Λόγος. Οὐκ ὑπῃσχύνθη ὁ φιλάνθρωπος τὴν ἐκ γυναικὸς ὠδῖνα. Διότι ζωὴ ἦν τὸ πραγματευόμενον. Διότι εἰμὴ Παρθένος ἔμεινεν ἡ Μήτηρ, ψιλὸς ἄνθρωπος ὁ τεχθείς, καὶ οὐ παράδοξος ὁ τόκος· εἶδε καὶ μετὰ τόκον ἔμεινε Παρθένος, πῶς οὐχὶ καὶ Θεός, καὶ τὸ μυστήριον ἄφραστον; Ἐκεῖνος ἀφράστως ἐγεννήθη, ὁ καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων εἰσελθὼν ἀκωλύτως. Οὗ τὴν συζυγίαν τῶν φύσεων ἰδὼν ὁ Θωμᾶς, ἀνέκραξε λέγων· ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου. Μάθωμεν λοιπὸν πρῶτον τὴν οἰκονομίαν καὶ τὴν αἰτίαν τῆς παρούσης καὶ τότε δοξάσωμεν τὴν δύναμιν τοῦ σαρκωθέντος, ἐπειδὴ ὤφειλεν ἐξ ἁμαρτιῶν ἡ τῶν ἀνθρώπων φύσις, καὶ ἠπόρει πρὸς τὸ χρέος. Διότι διὰ τοῦ Ἀδὰμ πάντες τῇ ἁμαρτίᾳ ἐχειρογραφήσαμεν· δούλους ἡμᾶς κάτειχεν ὁ διάβολος· τὰς ὠνὰς ἡμῶν περιέφερε, χάρτης καὶ χρησμένος τῷ πολυπαθεῖ ἡμῶν σώματι· εἰστήκει ὁ κακὸς τῶν παθῶν πλαστογράφος ἐπισείων ἡμῖν τὸ χρέος καὶ ἀπαιτῶν ἡμᾶς τὴν δίκην, ἔδει λοιπὸν δυσὶν θύτερον ἢ πάντες ἡμάρτομεν· ἢ τοιοῦτον ἵνα δοθῇ πρὸς ἀντίδοσιν τίμημα, ὅπερ πᾶν τῷ χρέει ὑπῆρχε δικαίωμα πρὸς παραίτησιν. Ἄνθρωπος τοῦ σῶσαι ἡμᾶς οὐκ ἠδύνατο· ὅτι ὑπέκειτο τῷ χρέει τῆς ἁμαρτίας. Ἄγγελος δὲ ἐξαγοράσαι τὴν ἀνθρωπότητα οὐκ ἴσχυσεν· ὅτι ἠπόρει τοῦ λύτρου. Λοιπὸν Θεὸς ἀναμάρτητος ὑπὲρ τῶν ἡμαρτηκότων ὤφειλε ἀποθάνῃ· ὅτι αὕτη ὑπελείπετο τοῦ κακοῦ ἡ λύσις.

                                                                                                   ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ Τῼ ΘΕῼ  ΔΟΞΑ

Προέλευσις: Παράρτημα Λειμωναρίου, Ἀκολουθίαι καὶ Βίοι
ἐπιμέλεια Γεωργίου Ἀ. Βουτέρη ἱερέως, Ἐν Ἀθήναις, 1902

footer

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ