«Χριστουγεννιάτικη Ἑορτή Νεότητος 2017».

«Χριστουγεννιάτικη Ἑορτή Νεότητος 2017».

         Τό Γραφεῖο Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως διοργανώνει...

Τὸ «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» στηρίζει τό Ἐκκλησιαστικό Παντοπωλεῖο μας

Τὸ «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» στηρίζει τό Ἐκκλησιαστικό Παντοπωλεῖο μας

   Τὸ πρόγραμμα ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, τό ὁποῖο τελεῖ ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ ραδιοτηλεοπτικοῦ...

Γενική Ἱερατική Σύναξις.

           Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 28 Νοεμβρίου, εἰς τὸν...

1ο Μαθητικὸ Πρωτάθλημα Σκάκι Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας,Ἀμαρουσίου και Ὠρωποῦ

         Μὲ ἐπιτυχία καὶ πολὺ ἐνθουσιασμὸ πραγματοποιήθηκε τὴν Κυριακὴ...

Ἡ ALPHA BANK ἐνισχύει τό Ἐκκλησιαστικό μας Παντοπωλεῖο

         Κατόπιν προσωπικῶν ἐνεργειῶν τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας...

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

  Στόν κατάμεστο καί ἀφιλοκερδῶς προσφερθέντα χῶρο τοῦ Δημοτικοῦ Θεάτρου...

Τό εὐλογημένο Μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως

Τό εὐλογημένο Μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως

              Ἐρωτήματα μύρια καὶ...

Σαρανταλείτουργο

Σαρανταλείτουργο

  ατά τήν περίοδον τῆς Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων τελεῖται καθημερινῶς Ὄρθρος καί...

Τὸ Ἱερὸ Σαρανταλείτουργο

Τὸ Ἱερὸ Σαρανταλείτουργο

         Τὸ Ἱερὸ Σαρανταλείτουργο, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς νηστείας τῶν...

 • «Χριστουγεννιάτικη Ἑορτή Νεότητος 2017».

  «Χριστουγεννιάτικη Ἑορτή Νεότητος 2017».

  Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017 18:42
 • Συγκέντρωσις τροφίμων εἰδῶν καθαριότητας, κλινοσκεπασμάτων καὶ ρούχων ὑπέρ ἐνισχύσεως τῶν...

  Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017 11:13
 • Τὸ «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» στηρίζει τό Ἐκκλησιαστικό Παντοπωλεῖο μας

  Τὸ «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» στηρίζει τό Ἐκκλησιαστικό Παντοπωλεῖο μας

  Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017 13:21
 • Γενική Ἱερατική Σύναξις.

  Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017 14:44
 • 1ο Μαθητικὸ Πρωτάθλημα Σκάκι Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας,Ἀμαρουσίου και Ὠρωποῦ

  Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017 13:57
 • Ἡ ALPHA BANK ἐνισχύει τό Ἐκκλησιαστικό μας Παντοπωλεῖο

  Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017 17:29
 • ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

  Κυριακή, 19 Νοεμβρίου 2017 22:02
 • Τό εὐλογημένο Μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως

  Τό εὐλογημένο Μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως

  Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017 15:23
 • Σαρανταλείτουργο

  Σαρανταλείτουργο

  Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017 15:21
 • Τὸ Ἱερὸ Σαρανταλείτουργο

  Τὸ Ἱερὸ Σαρανταλείτουργο

  Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017 15:18

Τρίτη 12 Δεκεμβρίου

Σπυρίδωνος Τριμυθούντος, Αλεξάνδρου Ιεροσολύμων, Ιωάννου Ζιχνών

diahoristiko2

ploigisi h3
bottom_neo.jpg

youtube

diahoristiko2

Πρός

Τά Ἐκκλ. Συμβούλια, καί τά Ι. Προσκυνήματα

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἁμαρουσίου καί Ὠρωπού

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ἐν ὄψει τοῦ καταρτισμοῦ τοῦ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ οἰκονομικοῦ ἔτους 2011, ὁ ὁποῖος προβλέπεται ἀπό τίς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 10 τοῦ Κανονισμοῦ 8/1979 «Περί Ἱερῶν Ναῶν καί Ἐνοριῶν» θέτουμε πρός ἐνημέρωσίν σας καί πιστή ἐφαρμογή τά κάτωθι:

2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2011

Ὁ προϋπολογισμός θά συνταχθεῖ, καί θά ὑπογραφεῖ ἀπό ὅλα τά μέλη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου ἐντός του μηνός Νοεμβρίου 2010 καί θά ὑποβληθεῖ μέχρι καί τήν 15ην Δεκεμβρίου 2010.

3. ΕΣΟΔΑ

Οἱ προβλέψεις ἐσόδων πού θά περιληφθοῦν στόν προϋπολογισμό πρέπει νά αἰτιολογοῦνται πλήρως κατά πηγή προέλευσης καί νά στηρίζονται σέ πραγματικά δεδομένα.

Ἀναλυτικότερα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Θά ἀναγραφοῦν τά ἔσοδα ἀπό:

α) Κηροπωλησία: νά μήν ἀποκλίνουν ἀπό τήν πραγματικότητα

β) Ἱεροπραξίες

γ) Ἐνοίκια: ἀπό ἐνοίκια ἀκινήτων, ἀγροτεμαχίων κλπ.

δ) Εἰσπράξεις παρεκκλησίων: ἐάν ὑπάρχουν στήν ἐνορία καί ἀναγράφονται ξεχωριστά.

ε) Τόκους τραπεζικῶν καταθέσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Στό κεφάλαιο Γ  ἀναγράφονται:

α) δωρεαί

β) ἔσοδα καί ἀπό ἐκποίηση ἀκινήτων, κρατήσεις ὑπέρ τρίτων (ΙΚΑ ἐργαζομένων, Φ.Μ.Υ.)

γ) ἔσοδα ἀπό Ἐρανική Ἐπιτροπή

δ) ἔκτακτα ἔσοδα

4. ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Οἱ δαπάνες γιά ἀποδοχές προσωπικοῦ θά πρέπει νά ὑπολογισθοῦν βάσει τοῦ προσωπικοῦ, τό ὁποῖο ὑπηρετεῖ κατά τό χρόνο καταρτίσεως τοῦ προϋπολογισμοῦ.

Ὅλοι οἱ Ι. Ναοί, Μονές, Ι. Προσκυνήματα ὑποχρεοῦνται νά ἀναγράφουν ὕψος δαπάνης ἀμοιβῶν προσωπικοῦ. Διαφορετικά ὁ Προϋπολογισμός θά στέλνεται πίσω πρός διόρθωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Τά κονδύλια τοῦ Β  Κεφαλαίου (λειτουργικά ἔξοδα) νά κινηθοῦν σέ λογικά πλαίσια χωρίς πνεῦμα σπατάλης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Τά κονδύλια τοῦ κεφαλαίου Γ  αναφέρονται σέ ἔξοδα κυρίως ἀνοικοδομήσεως Ι. Ναῶν, εὐπρεπισμοῦ αὐτῶν, ἁγιογραφήσεως ἡ καί ἀκόμα ἐκτάκτων ἐξόδων, τά ὁποία ἔχουν ἄμεση σχέση συνήθως μέ τά ἔσοδα, καί Ἐρανικῶν Ἐπιτροπῶν Ι. Ναῶν – Μονῶν – Προσκυνημάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Τά κονδύλια τοῦ Κεφαλαίου Δ  θά ὑπολογιστοῦν βάσει τῶν προϋπολογιζόμενων ἐσόδων τοῦ ΠΙΝΑΚΑ Ἅ , δήλ. Κηροπωλησία – Ἱεροπραξίες – Ἔσοδα παρεκκλησίων καί ἔσοδα ἐνοικίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Στό κονδύλιο « Ἔξοδα Ἐνοριακῶν Δράσεων» ὅλοι οἱ Ι. Ναοί καλοῦνται νά τό συμπληρώσουν καί νά τό διαθέσουν στούς ὑπεύθυνους Νεότητας καί Πνευματικῶν Κέντρων.

Τέλος, παρακαλεῖσθε στήν πιστή ἐφαρμογή τῶν ἀνωτέρω καθώς καί στήν ἐμπρόθεσμη ὑποβολή αὐτῶν, ἤτοι μέχρι τήν 15ην Δεκεμβρίου 2010 καί ὄχι ἀργότερα. Γιά κάθε πληροφορία ἡ διευκρίνιση μπορεῖτε νά ἀπευθύνεστε στό Λογιστήριο τῆς Ι. Μ. Κηφισίας, Ἁμαρουσίου καί Ὠρωπού.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Κηφισίας, Ἁμαρουσίου καί Ὠρωπού ΚΥΡΙΛΛΟΣ

footer

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ