Τό 1ο Γυμνάσιο Κηφισιᾶς στή Μητροπολή μας 1.12.2014

 

    Στά πλαίσια τοῦ Προγράμματος ‹‹Σχολική καί κοινωνική ἀγωγἠ›› μαθητές καί μαθήτριες τοῦ 1ου Γυμνασίου Κηφισιᾶς συνοδευόμενοι ἀπό τήν Διεθύντρια τοῦ Σχολείου τους κα Εὐλαμπία Χοπτίρη, ἐπεσκέφθησαν σήμερα, Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου 2014, τήν αἴθουσα πολλαπλῶν χρήσεων τῆς Μητροπόλεως. Τούς ὑπεδέχθησαν ὁ π. Χαράλαμπος Θεοδώσης, ὑπεύθυνος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Παντοπωλείου καί μικρή ὁμάδα ἐθελοντῶν. Τά παιδιά ἐνημερώθηκαν γιά τό Πρόγραμμα διανομῆς τροφίμων καθώς καί γιά τίς ἄλλες φιλανθρωπικές  δραστηριότητες τῆς Μητροπόλεως. Στή συνέχεια συμμετεῖχαν στή διαδικασία προετοιμασίας τῶν πρός διανομήν τροφίμων. Ἀφοῦ ἔλαβαν ἕνα  κέρασμα καί μιά ἐπίκαιρη εὐλογία ἐπέστρεψαν στό σχολεῖο τους .