Εκτύπωση

 

Τήν ἔδρα τῆς Μητροπόλεως μας στήν Κηφισιά, ἐπεσκέφθησαν σήμερα τό πρωï,Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014,ὁμάδα μαθητῶν τοῦ Γυμνασίου τῶν Ἐκπαιδευτηρίων «Ἡ Ἑλληνική Παιδεία» συνοδευόμενη ἀπό τόν καθηγητή μουσικῆς  καί ἀπό τόν Διευθυντή Σπουδῶν Πρωτ/ρο π. Ἀπόστολο Σακελλαρίου. Τά παιδιά ἔψαλλαν τά κάλαντα συνοδεία ὀργάνων  στόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μαςκ. Κύριλλο, ὁ ὁποῖος τά ὑπεδέχθη στήν αἴθουσα τοῦ θρόνου καί τούς διένειμε ἐπίκαιρη εὐλογία καθώς καί κέρασμα τό ὁποῖο ἐτοίμασαν τά μέλη τοῦ Γραφείου Νεότητος. Ἐπίσης, τά ἐκπαιδευτήρια προσέφεραν τρόφιμα τά ὁποία συγκέντρωσαν οἱ μαθητές γιά τίς ἀνάγκες τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Παντοπωλείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.