Εκτύπωση

Τήν ἔδρα τῆς  Μητροπόλεως μας στήν Κηφισιά, ἐπεσκέφθησαν  σήμερα τό πρωΐ, Tρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014, ὁμάδες μαθητῶν τοῦ Δηματικοῦ σχολείου τῶν Ἐκπαιδευτηρίων «Ἡ Ἑλληνική Παιδεία» συνοδευόμενες ἀπό διδασκάλους καί τήν  μουσικό τοῦ σχολείου. Τά παιδιά ἔψαλλαν βυζαντινούς Ὕμνους καί  τά κάλαντα συνοδεία ὀργάνων  στόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ. Κύριλλο, ὁ ὁποῖος τά ὑπεδέχθη στήν αἴθουσα τοῦ θρόνου καί τούς διένειμε ἐπίκαιρη εὐλογία καθώς καί κέρασμα τό ὁποῖο ἐτοίμασαν τά μέλη τοῦ Γραφείου Νεότητος. Ἀργότερα τή Μητρόπλη ἐπεσκέφθησαν τά παιδιά τοῦ Βρεφονηπιακοῦ Σταθμοῦ Κηφισιᾶς μέ τούς συνοδούς τους, τά ὁποία ἔψαλλαν καί αὐτά παραδοσιακά Κάλαντα. Τέλος ὁ Σεβασμιώτατος  εὐχήθηκε γιά τίς Γιορτές στά μέλη τοῦ  προσωπικοῦ τῶν Γραφείων τῆς Μητροπόλεως μοιράζοντας ἀντίστοιχα δῶρα.