Ἡ μνήμη τῆς εὑρέσεως τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ Ὁσιομάρτυρος Ἐφραίμ τοῦ νεοφανοῦς στήν Ἱ. Μ. Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Ν. Μάκρης.

    Μέ θρησκευτική κατάνυξη ἑορτάστηκε ἡ μνήμη τῆς εὑρέσεως τῶν τιμίων λειψάνων τοῦ Ὁσιομάρτυρος Ἐφραίμ τοῦ νεοφανοῦς στήν Ιερά Μονή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ὄρους Ἀμώμων Νέας Μάκρης.

  Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς ἐτελέσθη Ἱερά Ἀγρυπνία, κατά τήν ὁποία ἐψάλη ὁ Πανηγυρικός Ἑσπερινός, "αἱ Μεγάλαι Ὧραι" τῶν Θεοφανείων, ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία.

    Τήν κυριώνυμο ἡμέρα, στήν Ἱερά Μονή ἱερούργησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ κ. Κύριλλος, μέ τή συμμετοχή Κληρικῶν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί πλήθους εὐλαβῶν προσκυνητῶν.

    Πρίν τήν ἀπόλυση τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος, οἱ Ἱερεῖς, οἱ Ἱεροψάλτες καί οἱ πιστοί κατευθύνθηκαν μέ λιτανευτική πομπή στό σημεῖο ἀνευρέσεως τῶν λειψάνων τοῦ Ὁσίου, ὅπου ἐψαλλαν τμῆμα τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος τοῦ Ὁσίου. Τέλος, ἑψάλη Ἀρχιερατικό Τρισάγιο στή μακαριστή Γερόντισσα καί Ἡγουμένη τῆς Μονῆς Μακαρία, στήν ὁποία παρουσιάστηκε ὁ Ὅσιος ἀποκαλύπτοντάς της τόν τόπο ταφῆς του.

 

 Ἀπολυτίκιον  Ὁσίου  Ἐφραίμ

ἐπί τῇ εὑρέσει τῶν ἱερῶν αὐτοῦ Λειψάνων.

 

Ἦχος δ΄. Ταχύ προκατάλαβε.

Τὴν χάριν ἐκφαίνοντα, τὴν σοι δοθεῖσαν σοφέ,

 τὰ θεῖα σου λείψανα, ἐκ τῶν λαγόνων τῆς γῆς,

 ἡμῖν ἄρτι ὤφθησαν. Ὅθεν ταῦτα πλουτοῦσα, ἡ ἁγία μονή σου,

 στήριγμα σε κατέχει, καί θερμότατον πρέσβυν,

Ἐφραίμ Ὁσιομάρτυς· διὸ καὶ μεγαλύνει σε.