7η συνάντηση Διορθοδόξου δικτύου πρωτοβουλιῶν μελέτης θρησκειῶν καί καταστροφικῶν λάτρειῶν-1η ἡμέρα εἰσηγήσεων

    Συνεχίστηκαν σήμερα, Παρασκευὴ 19 Σεπτεμβρίου 2014, στή Λαύρα τοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου Νιέφσκι, στήν Ἁγία Πετρούπολη, οἱ ἐργασίες τῆς 7ης συνάντησης Διορθοδόξου δικτύου πρωτοβουλιῶν μελέτης θρησκειῶν καί  Καταστροφικῶν λάτρειῶν.

Για ἀδιευκρίνιστους λόγους δέν κατέστη δυνατὴ ἡ ἐπίσκεψη καὶ πρωινὴ συνεδρία στό Κοινοβούλιο-Δούμα τῆς πόλεως.

Τήν πρώτη εἰσηγήση ἔκανε ὁ Θεοφιλέστατος Καρπασίας κ.Χριστοφόρος μὲ θέμα «Πρακτικοὶ τρόποι ἀντιμετώπισης τῶν σκεκτῶν σὲ συνεργασία μὲ τὴν Πολιτεία». Ὁ Θεοφιλέστατος ἀφοῦ ἀναφέρθηκε στή σημερινὴ λειτουργία τῶν καταστροφικῶν λατρειῶν πρότεινε δέκα συγκεκριμένους τρόπους πρακτικῆς συνεργασίας μεταξὺ Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας ἔτσι ὥστε νά ὑπάρξει ἄφενος μὲν ἐμπεριστατωμένη ἐνημέρωση τῆς Πολιτείας γιά τὸν τρόπο λειτουργίας καί τούς πραγματικούς στόχους τῶν καταστροφικὼν λατρειῶν καὶ ἀφετέρου νομοθετικὴ κατοχύρωση γιά τὴν ὑπεράσπιση καὶ προστασία τῶν δικαιωμάτων τῶν πολιτῶν.

Τή δεύτερηπαρουσίασε  ὁ καθηγητὴς Ἀλέξανδρος Ἀλέξανδρος Ντβόρκιν τοῦ Κέντρου Μελέτης Θρησκειῶν «ὁ Ἅγιος Εἰρηναῖος», Μόσχα μὲ θέμα: «Ἡ Σαηεντολογία κυνηγάει τοὺς ἐχθροὺς της». Ἀναφέρθηκε ἐμπεριστατωμένα στούς τρόπους ἐπιθετικὴς ἀντιμετώπισης ὅσων ἀντιστρατεύονται τή λογική καὶ τὰ δόγματα τῆς ὀργάνωσης. Παρουσίασε συγκεκριμένα παραδείγματα προσώπων πού διώχθηκαν καθὼς καὶ τὸ προσωπικὸ του παράδειγμα.

Ἀκολούθησε ὁ χαιρετισμὸς τοῦ κ.Vitaliy Valentinovich Milonov, μέλους τῆς Νομοθετικῆς Συνέλευσης (Δούμα)  Ἁγίας Πετρούπολης.

Στή συνέχεια, παρουσιάστηκε ἡ εἰσηγήσῃ τοῦ κ. Παύλου Σιντόροφ, μέλους τῆς Ῥωσικὴς Ἀκαδημίας τῶν Ἐπιστημῶν μὲ θέμα: «Σαηεντολογία καὶ ψυχιατρική». Ὁ ὁμιλητής, ἀφοῦ παρουσίασε τή σχέση τῆς Σαηεντολογίας μὲ τὴν ψυχιατρικὴ κατέληξε ὑπογραμμίζοντας 1.Ἡ Ὀρθοδοξία προσφέρει ἑνότητα ψυχῆς καὶ σώματος, ἐνῶ οἱ καταστροφικὲς λατρεῖες κάνουν ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο  2. Ἡ Ὀρθόδοξη πιστὴ καὶ ζωὴ βρίσκεται σὲ ἀντίθεση μὲ τή Σαηεντολογία.

Ἡ πρώτη μέρα ἔκλεισε μὲ τὴν ἐμπεριστατωμένη εἰσηγήσῃ τοῦ Πρωτ/ρου π. Κυριακοῦ Τσουροῦ, Γραμματέως τῆς Συνοδικὴς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων, ὁ ὁποῖος παρουσίασε τὸ θέμα «Ἡ Δράση τῆς Σαηεντολογίας στήν Ἑλλάδα καὶ ἡ ἀντιμετώπιση τῆς». Ὁ εἰσηγητὴς ξεκίνησε παρουσιάζοντας τῇ δράση τοῦ ΚΕΦΕ (Κέντρο Ἐφαρμοσμένης Φιλοσοφίας Ἑλλάδος) στήν Ἑλλάδα. Ἀνέλυσε τή δράση τῆς Σαηεντολογίας σήμερα μετὰ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ ὀνόματός της καὶ κατέληξε λέγοντας ὅτι στήν Ἑλλάδα σήμερα σύμφωνα μὲ τοὺς νόμους καί τις ἀποφάσεις τῶν δικαστηρίων ἡ Σαηεντολογία δέν κατατάσσεται μεταξὺ τῶν γνωστῶν θρησκειῶν καὶ ἄρα δέν δικαιοῦται νά ἔχει εὐκτήριο οἶκο μὲ τελετὲς καὶ μυστήρια. Ἐπίσης, τόνισε ὅτι ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔχει κατ’ἐπαναλήψη ἐνημερώσει τὸν ἑλληνικὸ λαὸ γιά τὸν τρόπο δράσεως καὶ τὴν πραγματικὴ ταυτότητα τῆς Σαηεντολογίας.

Οἱ ἐργασίες τῆς συναντήσεως θὰ συνεχιστοῦν αὔριο, Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου.