ploigisi h3

bottom neo

 Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Σάββατο 30 Μαρτίου 2019, Γενικὴ Ἱερατικὴ Σύναξη, ἁπάντων τῶν ἐφημερίων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, στό Πνευματικό, Πολιτιστικό καί Συνεδριακό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Δήμου Μεταμόρφωσης.

Ἡ ὡς ἄνω Ἱερατική Σύναξη ἐντάσσεται στό πλαίσιο τῆς ἐπιμόρφωσης τοῦ ἐφημεριακοῦ Κλήρου διά τῆς συμμετοχῆς του στήν Ἐπιστημονική Ἡμερίδα μέ θέμα: «Ὀρθοδοξία καί Πολυπολιτισμικότητα», τήν ὁποία διοργάνωσε τό Τμῆμα Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Λευκωσίας καί ἡ Ἱερά ἡμῶν Μητρόπολις.

Ἦταν παρόντες, μεταξύ ἄλλων, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γλυφάδας κ. Ἀντώνιος,  ὁ Δήμαρχος Μετ/σης κ. Μιλτιάδης Καρπέτας, Δημοτικοί σύμβουλοι, καθηγητές Πανεπιστημίου κ.ἄ.

 Ἡ Ἡμερίδα  ξεκίνησε  μέ τούς  Χαιρετισμούς τῶν  Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου, τοῦ Μητροπολίτου Κύκκου καί Τηλλυρίας  κ. Νικηφόρου, τοῦ Πρύτανη Πανεπιστημίου Λευκωσίας Καθηγητοῦ κ. Φίλιππου Πουγιούτα, τοῦ Προέδρου Τμήματος Θεολογίας Καθηγητοῦ κ. Χρήστου Οἰκονόμου∙  καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ κ. Κυρίλλου. Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας τόνισε ὅτι ὅταν οἱ ἄνθρωποι ὅλων τῶν ἐθνοτήτων, ἦλθαν σέ συμφωνία καί ἀλαζονικά ἀποφάσισαν νά οἰκοδομήσουν τόν Πύργο τῆς Βαβέλ μέ σκοπό νά φθάσουν στό θρόνο τοῦ Θεοῦ, τότε ἡ πάνσοφος Ἁγία Τριάς διεχώρισε «λαούς, φυλές καί γλῶσσες». Ὅμως τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, μέ τήν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος διεχωρίσθησαν «οἱ γλῶσσες τοῦ πυρός», τότε ἐνώθηκαν πάλι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τῆς οἰκουμένης, «ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ». Ἀπό τότε μέχρι σήμερα, ἡ Ὀρθόδοξη χριστιανική πίστη εἶναι μία ἀνοιχτή ἀγκαλιά, πού ἐνώνει μέσα της κάθε γλῶσσα, κάθε πολιτισμό, κάθε ἀξία, κάθε ἄτομο ἀπ’ ὅποιο πλάτος καί μῆκος τῆς γῆς. Μέσα στήν Ὀρθόδοξη πίστη ὅλες οἱ κοινότητες, ὅλοι οἱ πολιτισμοί, ὅλες οἱ τάξεις ἔχουν ἰσότιμη θέση ἀπέναντι στό Θεό.

Ἐν συνεχείᾳ κήρυξε τήν ἔναρξη τῆς Ἡμεριδας, εὐχαρίστησε τό Τμῆμα Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Λευκωσίας γιά τή γόνιμη συνεργασία, ἔκανε ἰδιαίτερη εὐχαριστήρια ἀναφορά στήν παρουσία τοῦ Καθηγητή Βλασίου Φειδᾶ καί εὐχήθηκε σέ ὅλους τούς παρευρεθέντας καλή ὑγεία καἰ δύναμη στή ζωή καί τό ἔργο τους.

Ἀκολούθως τόν λόγο ἔλαβε, ἐκτός Προγράμματος, ὁ Ὁμότιμος Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ καί Κοσμήτορ τοῦ Ἰνστιτούτου Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας στό Σαμπεζύ Γενεύης κ. Βλάσιος Φειδᾶς, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα: «Ἡ κοσμόπολις τῶν στοϊκῶν καί ἡ πρόκληση τῆς παγκοσμιοποιήσεως».

Στήν πρώτη  Συνεδρία μέ Πρόεδρο τόν κ. Σωτήριο Δεσπότη, Πρόεδρο Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας καί Θρησκειολογίας ΕΚΠΑ, παρουσιάστηκαν οἱ εἰσηγήσεις: α) «Παγκοσμιοποίηση καί Ὀρθοδοξία», ἀπό τόν Καθηγητή κ. Θωμᾶ Ἰωαννίδη, Πρόεδρο τοῦ Τμήματος Θεολογίας, Θεολογικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ. Β) «Ἱεραποστολή: Χριστιανική διαπο­λιτισμική μαρ­τυρία» ἀπό τόν κ. Ἀθανάσιο Παπαθανασίου, Δρ. Θεολογίας, Διευθυντή τοῦ  περιοδικοῦ «Σύναξη».

Μετά τή συζήτηση καί τό διάλειμμα, ἀκολούθησε ἡ δεύτερη  Συνεδρία  μέ Πρόεδρο τόν κ. Νίκο Ὀλυμπίου, Ὁμότιμο Καθηγητή Θεολογικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ καί Καθηγητή Τμήματος Θεολογίας Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Παρουσιάσθηκαν οἱ εἰσηγήσεις: α) «Ἐκκλησία: Ταυτότητα καί ἑτερότητα» ἀπό τόν κ. Ἀπόστολο Νικολαΐδη, Κοσμήτορα Θεολογικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ. Β) «Πολυπολιτισμικότητα καί σύγχρονο Σχολεῖο στήν Ἑλλάδα»  ἀπό τόν κ. Μάριο Κουκκουνάρα-Λιάγκη, Ἐπίκουρο Καθηγητή Θεολογικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ.

Ἡ Ἡμερίδα  ὁλοκλήρωσε τίς ἐργασίες της μέ τήν Τρίτη  Συνεδρία στήν ὁποία προήδρευσε ὁ Καθηγητής Χρῆστος Οἰκονόμου, Ὁμότιμος Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ καί Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Παρουσιάστηκαν οἱ εἰσηγήσεις: α)«Ποιμαντική καί κατηχητική προσέγγιση τῶν νέων στήν πολυπολιτισμική κοινωνία μας» ἀπό τόν Ὁμότιμο Καθηγητή Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ καί  Καθηγητή Θεολογίας Πανεπιστημίου Λευκωσίας κ.  Ἀνέστη Κεσελόπουλο καί β) «Σύγχρονα προβλήματα Βιοηθικῆς σέ μία πολυπολιτισμική κοινωνία» ἀπό τόν κ. Κωνσταντῖνο Κορναράκη, Ἀναπληρωτή Καθηγητή Θεολογικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ.

Ἀκολούθησε συζήτηση ἐπί τῶν εἰσηγήσεων καί τό κλείσιμο τῆς Ἡμερίδας, ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας.

 

 

footer
  • Σάββατο
    14 Δεκεμβρίου

    Θύρσου, Λευκίου, Καλλινίκου, Φιλήμονος, Απολλωνίου, Αρριανού μαρτ.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ