Εκτύπωση

Νέον ἐν Βηθλεέμ παιδίον ἐκ Παρθένου
Θεός ὁ πρό αἰώνων, ἐν φάτνῃ τῶν ἀλόγων γεννᾶται,
ὦ τοῦ θαύματος !


Γιά τό μέγιστο αὐτό θαῦμα τό ὁποῖο προφητεύθηκε τόσο ἀπό τούς σοφούς τοῦ ἀρχαίου κόσμου, ὅσο καί ἀπό τούς Ἁγίους Προφῆτες τῆς Πίστεώς μας αἰῶνες πρίν, μᾶς προετοιμάζει ἡ Ἐκκλησία μας τήν περίοδο αὐτή. Ὁ ὑπέροχος ὕμνος Χριστός γεννᾶται δοξάσατε… Χριστός ἐπί γῆς ὑψώθητε, δονεῖ τίς Ἐκκλησίες, μακάρι καί τίς καρδιές μας. Αὐτό τό γεννᾶται, δηλώνει τήν εὐκαιρία τῆς βιώσεως τοῦ θαύματος στήν ψυχή τοῦ κάθε Ὀρθοδόξου πιστοῦ. Ἔρχεται λοιπόν ὁ Χριστός τώρα. Μυστικά καί θαυματουργικά ἐπιθυμεῖ νά γεννηθεῖ στήν καρδιά μας. Ἄς προετοιμασθοῦμε γιά τήν ὑποδοχή Του. Ἄς ἀπαλλαγοῦμε ἀπό κάθε πάθος, κάθε ἀδυναμία καί ἄς τρέξουμε κοντά Του. Ἄς ὑψωθοῦμε ἀπό τή γῆ καί τά γήινα καί ἄς δώσουμε τήν ἀγάπη μας σ’’Εκεῖνον πού κατεβαίνει στή γῆ γιά τόν καθένα μας. Κι ἄν λόγω τῆς ἐσωτερικῆς μας κρίσεως, τῆς πνευματικῆς, δέν ἔχουμε ὅπως οἱ Μάγοι δῶρα νά προσφέρουμε λιβάνι, δηλαδή καθαρή προσευχή, χρυσό, δηλαδή καθαρό λογισμό καί σμύρνα, δηλαδή ἐλεημοσύνη, ἄς Τοῦ προσφέρουμε τίς ἁμαρτίες μας, μέσα ἀπό τό Μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως, γιά νά καθαρίσει ὁ τόπος ἐν τῷ καταλύματι καί ν’ ἀναπαυθεῖ στήν ψυχή μας, ὁ Βασιλεύς τῶν οὐρανῶν καί ποιητής τῶν ὅλων.
Ἡ ἀποψινή μας γιορτή ἄς θεωρηθεῖ μιά ἀκόμη εὐκαιρία προετοιμασίας γιά τή βίωση τοῦ Μεγάλου Μυστηρίου τῆς ἐνανθρωπΉσεως. Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας γιά τό ἐνδιαφέρον, τή φροντίδα καί τήν άγάπη του γιά τή νεότητα. Τούς σεβαστούς Πατέρες τῆς Μητροπόλεώς μας γιά τή συνεργασία καί τήν παρουσία τους. Τούς Κατηχητές καί τά παιδιά μας γιά τόν κόπο καί τό χρόνο τους. Ἄν θέλει ὁ Θεός τοῦ χρόνου ἤ σέ κάποια ἄλλη εὐκαιρία θά ὐπάρξει δυνατότης καί σέ ἄλλα Πνευματικά Κέντρα τῆς Μητροπόλεώς μας νά παρουσιάσουν τή δουλειά τους. Εὐχαριστοῦμε καί ὅλους ἐσᾶς ἀγαπητοί μου πού μᾶς τιμᾶτε ἀπόψε μέ τήν παρουσία Σας.
Καλά Χριστούγεννα με Χριστό
καί κάθε εὐλογία στή ζωή Σας !!!!