Ποιμαντική ἐπίσκεψη Σεβασμιωτάτου στό ΚΑΤ 21.12.2015

 

Τό Νοσοκομεῖο Ἀτυχημάτων Θώρακος (ΚΑΤ) ἐν ὄψει τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων,  ἐπεσκέφθη σήμερα τό πρωΐ, Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Κύριλλος. Τόν συνόδευαν ὁ ἐφημέριος τοῦ Νοσοκομείου, ὁ Πνευματικός τοῦ Νοσοκομείου π. Εὐστάθιος  Ἀθανασόπουλος, μέλη τοῦ Γραφείου Νεότητος καί πολυμελή ὁμάδα μαθητῶν  τοῦ 1ου Γυμνασίου Κηφισιᾶς μαζὶ μὲ τὴ Θεολόγο κα. Εὐλαμπία Χοπτήρη. Τά παιδιά ἔψαλλαν τὰ Κάλαντα σὲ διάφορες πτέρυγες τοῦ Νοσοκομείου, καί ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε τά δέοντα  στούς  ἀσθενεῖς, τούς συγγενεῖς τους καί  τό προσωπικό καὶ  διένειμε  ἐπίκαιρη εὐλογία.


Εκτύπωση   Email