«Εἶναι ἀσύλληπτη ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπον»

 

                                                                    Ἁγίου ωάννου το Χρυσοστόμου,

oTheos agapi estiΤρέξε πρός τόν Θεόν, ὁ ποος ντί μικρν πραγμάτων σο παρέχει μεγάλα. λλά οτε ατά δέν νεχόμεθα νά κούωμεν καί σπεύδομεν κεπου γίνονται συμπλοκαί καί πόλεμος, καί πυγμαχίαι καί δίκαι καί συκοφαντίαι. ρα λοιπόν δέν χει δίκαιον Θεός νά μς ποστρέφεται καί  νά μς τιμωρ, ταν ες λα μς παρέχη τόν αυτόν Του καί μες ντιδρμεν;

Εναι ες τόν καθένα πωσδήποτε φανερόν. Διότι, ...

άν θέλης νά καλλωπισθς, λέγει, στολίσου μέ τόν δικόν μου καλλωπισμόν (Α' Κορ. 15, 53)· 

άν θέλης νά πλισθς, πλίσου μέ δικά μου πλα (Ρωμ. 13,12)· 

άν θέλης νά νδυθς, φόρεσε τό δικόν μου νδυμα (Γαλ. 3, 37)· 

άν θέλης νά τραφς, φάγε ες τήν δικήν μου τράπεζαν (ω. 6, 51)· 

άν θέλης νά δοιπορήσης, κολούθησε τήν δική μου δόν (ω. 14, 60)· 

άν θέλης νά κληρονομήσς, κληρονόμησε τήν δικήν μου κληρονομίαν (Ματθ. 5,5)· 

άν θέλης νά εσέλθς ες τήν πατρίδα, μπα ες τήν πόλιν τς ποίας τεχνίτης καί δημιουργός εμαι γώ (βρ. 11, 10)...Διότι γώ διά σα δίνω δέν ζητμοιβήν. Τι θά μποροσε νά γίνσάξιον πρός ατήν τήν γενναιοδωρίαν;

γώ εμαι πατέρας, γώ δελφός, γώ νυμφίος, γώ οκία, γώ τροφή, γώ νδυμα, γώ ρίζα, γώ θεμέλιον, κάθε τί τό ποον θέλεις γώ·  νά μήν χης νάγκην πό τίποτε. γώ καί θά σε πηρετήσεω·  διότι λθα νά σέ πηρετήσω, χι νά πηρετηθ (Ματρθ. 20, 28). γώ εμαι καί φίλος, (ω. 15, 14), καί μέλος το σώματος (Α΄ Κορ. 12, 27), καί κεφαλή, (Α' Κορ. 11, 3), καί δελφός καί δελφή καί μητέρα (Ματθ. 12, 50), λα γώ·  ρκε νά διάκεισαι φιλικά πρός μέ.

γώ γινα πτωχός διά σέ·   γινα καί παίτης διά σέ·   νέβηκα πάνω ες τόν Σταυρόν διά σέ·  τάφην διά σέ ·  ες τόν ορανόν νω διά σέ παρακαλ τόν Πατέρα·  κάτω ες τήν γν στάλην πό τόν Πατέρα ς μεσολαβητής διά σέ·  λα διά μέ εσαι σύ·  καί δελφός καί συγκληρονόμος καί φίλος καί μέλος το σώματος. Τί περισσότερον θέλεις;

Διατί ποστρέφεσαι Ατόν πού σέ γαπ;

Διατί κοπιάζεις διά τόν κόσμον;

Διατί ντλες νερό μέ τρυπημένο πυθάρι;

Διότι ατό σημαίνει νά καταπονσαι ες τήν ζωήν ατή.

Διατί λαναρίζεις τήν φωτιάν;

Διατί πυγμαχες ες τόν έρα;

Διατί τρέχεις δικα;

Κάθε τέχνη δέν χει κάι ναν σκοπόν;

Ες τόν καθένα εναι πωσδήποτε φανερόν. Δεξε μου καί σύ τόν σκοπόν τς σπουδς ες τήν ζωή.

Δέν μπορες, διότι «ματαιότης ματαιοτήτων τά πάντα ματαιότης». (κκλη. 1,1).

Τέλος καί τ Τρισηλί Θεότητι  κράτος, ανος καί δόξα ες τούς αἰῶνας τν αώνων. μήν.

πό τό βιβλίο: «Πνευματικά μαργαριτάρια»

γίου ωάννου Χρυσοστόμου Τόμος Α΄

κδόσεις: “ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ”


Εκτύπωση   Email