Δελτίο Τύπου

imkawΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ἰούλιος 2021

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ, στό πλαίσιο τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου της γιά τήν διαπαιδαγώγηση καί στήριξη τῆς νεότητος, προέβη στήν χορήγηση δέκα (10) ὑποτροφιῶν ἀξίας χιλίων εὐρώ (1.000) ἑκάστη σέ ἐπιτυχόντες μαθητές καί νῦν πρωτοετεῖς φοιτητές Πανεπιστημιακῶν Ἱδρυμάτων κατά τίς Πανελλαδικές Ἐξετάσεις ἔτους 2020.

Κριτήριο γιά τήν χορήγηση τῶν ὑποτροφιῶν ἀπετέλεσε:

α) ὁ συνολικός βαθμός μορίων πού ἔλαβε ὁ/ἡ ὑποψήφιος/-α γιά τήν εἰσαγωγή του/της στό πανεπιστημιακό ἵδρυμα τῆς ἐπιλογῆς του/της στά τέσσερα (4) βασικά μαθήματα καί

β) ἡ ἐντοπιότητά του/της, ὅτι δηλαδή εἶναι ἐνορίτης/-τις Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Παρά τήν καθυστέρηση πού προκλήθηκε λόγῳ τῆς πανδημίας μέ τήν ἐπανεξέταση καί ἐπανιεράρχηση τῶν προτεραιοτήτων ὡς πρός τό φιλανθρωπικό της ἔργο, ἡ Ἱερά Μητρόπολις, ἀκολουθώντας τήν πρακτική πού γιά πρώτη φορά ἐφάρμοσε ἐφέτος τό Ὑπουργεῖο Παιδείας Ἐξετάσεις ὡς πρός τήν ἀνακοίνωση τῆς βαθμολογίας τῶν μαθημάτων στίς Πανελλήνιες Ἐξετάσεις 2021, ἐνημέρωσε μέ γραπτό μήνυμα (SMS) τoύς δέκα (10) πρώτους ἐπιτυχόντες, οἱ ὁποῖοι συγκέντρωσαν τήν ὑψηλότερη βαθμολογία εἰσαγωγῆς στά Ἀνώτατα Πανεπιστημιακά Ἱδρύματα τῆς χώρας μας, ὅτι εἶναι δικαιοῦχοι τῆς ὑποτροφίας. Στήν συνέχεια, οἱ δικαιοῦχοι ἐκλήθησαν στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί παρέλαβαν τήν ἀντίστοιχη ὀνομαστική ἐπιταγή ἀξίας χιλίων εὐρώ (1.000 €).

Κατωτέρω παρατίθενται κατάλογος μέ τά ὀνόματα τῶν ἐπιτυχόντων:

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

1.  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΡΑΤΟΣ τοῦ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Δέκα ἐννέα χιλιάδες πενήντα μόρια (19.050).

2.  ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΒΑΜΠΟΥΛΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ: Δέκα ἐννέα χιλιάδες πενήντα μόρια (19.050).

3.  ΝΙΚΗ ΣΟΦΙΑ ΑΝΤΑΡΑΚΗ τοῦ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ: Δέκα ὀκτώ χιλιάδες ἐνιακόσια δέκα πέντε μόρια (18.915)

4.  ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΟΥΓΛΑ τοῦ ΓΕΩΡΓΙΟΥ: Δέκα ὀκτώ χιλιάδες ὀκτακόσια πενήντα μόρια (18.850).

5.  ΦΩΤΗΣ ΚΕΝΤΡΩΤΗΣ τοῦ ΧΡΗΣΤΟΥ: Δέκα ὀκτώ χιλιάδες ἑπτακόσια εἴκοσι πέντε μόρια (18.725).

6.  ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΤΣΑΛΟΥ τοῦ ΑΝΔΡΕΑ: Δέκα ὀκτώ χιλιάδες ἑπτακόσια μόρια (18.700).

7.  ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΡΡΟΙΟΣ τοῦ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΘΩΜΑ: Δέκα ὀκτώ χιλιάδες πεντακόσια πενήντα μόρια (18.550).

8.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΙΤΤΑΡΑ τοῦ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ: Δέκα ὀκτώ χιλιάδες τετρακόσια ἑβδομήντα πέντε μόρια (18.475).

9.  ΚΟΡΔΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΛΕΝΗ τοῦ ΦΩΤΙΟΥ: Δέκα ὀκτώ χιλιάδες τετρακόσια μόρια (18.400).

10.  ΛΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τοῦ ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Δέκα ὀκτώ χιλιάδες τετρακόσια εἴκοσι πέντε μόρια (18.425).

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ


Εκτύπωση   Email