Ἡμερολόγιο τσέπης 2022 τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

hmerologio2022Τὸ παρὸν Ἡμερολόγιο τσέπης 2022 τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἀφιερώνεται στά ἑκατό χρόνια ἀπό τήν Μικρασιατική καταστροφή 1922-2022.

Παρουσιάζουμε μία σειρά ἱστορικῶν γεγονότων, μέ ἀφορμή τά ἑκατό χρόνια ἀπό τήν Μικρασιατική καταστροφή καί τόν ξεριζωμὸ τοῦ ἑλληνισμοῦ ἀπὸ τὶς προαιώνιες ἑστίες του στὴν Μικρὰ Ἀσία, ὡς ἑλάχιστο χρέος τιμῆς σὲ ὅλους αὐτοὺς ποὺ θυσίασαν τὴν ζωή τους κατὰ τὴν μεγαλύτερη συμφορὰ τοῦ ἑλληνισμοῦ διαχρονικά.

Γιὰ νὰ μὴν ἐξασθενήσει ποτὲ μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου, γιὰ λόγους πολιτικοὺς καὶ ἰδεολογικούς, ἡ μνήμη τῶν θυμάτων τῆς γενοκτονίας καθὼς καὶ ἡ πολύπλευρη θυσιαστικὴ συμπαράσταση τῆς Ἐκκλησίας κατὰ τὶς δοκιμασίες τοῦ λαοῦ. «Λαὸς ποὺ δὲν ἔχει μνήμη καὶ δὲν ξέρει τὴν ἱστορία του, δὲν μπορεῖ νὰ βρεῖ τὸν βηματισμό του στὸ μέλλον. Ἀντλοῦμε διδάγματα ἀπὸ τὸ παρελθόν, ἀπὸ αὐτὲς τὶς μνῆμες καὶ διαμορφώνουμε τὴν πορεία μας στὸ μέλλον».

 

(Ἀπό τόν Πρόλογο τοῦ Ἡμερολογίου τσέπης 2022 τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)

Διατίθεται σέ ὅλες τίς Ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως


Εκτύπωση   Email