Ἀργίες Γραφείων Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀνακοίνωσις

 

Τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως παραμένουν κλειστά κατά τίς κάτωθι ἡμερομηνίες καί περιόδους ἑκάστου ἡμερολογιακοῦ ἔτους:

 •  14η Σεπτεμβρίου, ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
 •  26η κτωβρίου, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, Πολιούχου Δήμου Κηφισιᾶς
 •  28η κτωβρίου, ἑορτή τῆς Ἁγίας Σκέπης
 •  Περίοδος γίου Δωδεκαημέρου, κατόπιν σχετικῆς Ἀνακοινώσεως ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
 •  25η Μαρτίου, ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
 •  Καθαρά Δευτέρα
 •  Περίοδος Μεγάλης βδομάδος καί Διακαινησίμου, κατόπιν σχετικῆς Ἀνακοινώσεως ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 •  Δευτέρα γίου Πνεύματος
 •  1η Μαου
 •  9η ουνίου, ὀνοματική ἐορτή τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἀμαρουσίου, Ὠρωποῦ καί Μαραθῶνος κ. Κυρίλλου
 •  Περίοδος Θέρους, κατόπιν σχετικῆς Ἀνακοινώσεως ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως


Εκτύπωση   Email