Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Τριάδος Σχοινιᾶ Μαραθῶνος

ag triada sxoinia

Στόν οἰκισμό Δικαστικά τοῦ Σχοινιᾶ Μαραθῶνος βρίσκεται ἡ Ἱερά Μονή τῆς Ἁγίας Τριάδος. Τό καθολικό εἶναι κατάγραφο μέ βυζαντινές τοιχογραφίες καί τό τέμπλο μαρμάρινο μέ ἁγιογραφίες τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας Μητρός Του.  Ἡ αὐλή προστατεύεται μέ τζαμαρία καί ὁ ἐπισκέπτης μπορεῖ νά ἀπολαμβάνει τήν ὑπέροχη θέα, πού μοιάζει μέ τό Ἅγιον Ὄρος. Βρίσκεται σέ ἀπόσταση μιᾶς ὥρας ἀπό τήν Ἀθῆνα.

Στήν Ἱερά Μονή ὑπάρχει τό Παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Ζώνης, τό ὁποῖο πανηγυρίζει τήν 31η Αὐγούστου.

Ἡγούμενος ὁ Ἀρχιμ. Ἰωάννης (Κοκάκης), μοναχοί έντεκα (11).

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Ἱερά Μονή  Ἁγίας Τριάδος

Τηλ. 22940-63287

ΤΚ 190 07 ΜΑΡΑΘΩΝ

 

Εκτύπωση