Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος Μάτι Ἀττικῆς

Ἱδρύθηκε τό ἔτος 1966 μετά ἀπό εὐγενῆ προσφορά τῆς ἀειμνήστου Ἀγγελικῆς Μάρκου Λύρα καί δημιουργήθηκε Ἵδρυμα, τό ὁποῖο ὀνομάστηκε ΛΥΡΕΙΟ. Τό ἔτος 1975 μεταφέρεται στήν τοποθεσία ὅπου λειτουργεῖ σήμερα καί κατασκευάζονται οἰκήματα ὅπου στεγάζεται ἡ Ἱερά Μονή τῆς Ἁγίας Τριάδος καί τό «ΛΥΡΕΙΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ».

Στήν Ἱερά Μονή ἐγκαταβιοῦν ὑπό τήν καθοδήγηση τῆς Καθηγουμένης Μαρίας (Καλέμη) δέκα τέσσερεις (14) μοναχές.

Κύριο διακόνημα τῆς Ἀδελφότητας εἶναι α) ἡ ἀνατροφή καί μόρφωση τῶν παιδιῶν (ἀπό ἑνός μηνός μέχρι 18 ἐτῶν) μέ τίς λιγότερες εὐκαιρίες στή ζωή καί β) ἡ φροντίδα τῶν ὑπερηλίκων οἱ περισσότεροι τῶν ὁποίων εἶναι φτωχοί καί δέν ἔχουν παιδιά ἤ κοντινούς συγγενεῖς.

Δυστυχῶς γιά μία ἀκόμη χρονιά, ἐπλήγη βαρέως καί δοκιμάστηκε δεινῶς ἀπό τήν φονική πυρκαγιά τῆς 23ης Ἰουλίου 2018 τόσο ἡ Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος ὅσο καί τό Λύρειο Παιδικό Ἵδρυμα. Καταστράφηκε ὁλοσχερῶς τό κτήριο φιλοξενίας 20 ἡλικιωμένων ἀπόρων γυναικῶν. Κάηκαν δύο σπίτια φιλοξενίας παιδιῶν τοῦ Ἱδρύματος, ἀποθῆκες, βοηθητικοί χώροι, ὅλα τά ὀχήματα τοῦ Ἱδρύματος, τό κτήριο τοῦ κέντρου γραφείων τοῦ Ἱδρύματος καί τῆς Ιερᾶς Μονῆς μέ ὅλο τόν ἐξοπλισμό τους καθώς καί ὅλο τό ἀρχεῖο. Ἐπίσης ἐκάη ἐλαιώνας 1500 δέντρων καί δύο ἀμπελῶνες καθώς καί ὁ περιβάλλων χώρος τοῦ Ἱδρύματος καί τῆς Ιερᾶς Μονῆς.

Κανένας Ἱερός Ναός ἤ Παρεκκλήσιο δέν ὑπέστησαν ζημιά, παρά τό γεγονός ὅτι ὁ περιβάλλων χῶρος τους κατακάηκε.

Στήν Ἱερά Μονή ἐγκαταβιοῦν δεκατέσσερις (14) Μοναχές μέ Ἡγουμένη τήν Μοναχή Μαρία Καλέμη. 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

http://lyreioidryma.gr/ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

Τ.Κ. 190 09 ΜΑΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τηλ. 22940-79.240-3

 


Εκτύπωση   Email