Α΄ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Ἕδρα Κηφισιά

Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος : Ἀρχιμ. Γρηγόριος Λιέπουρης.

Τηλ. 210-8013195, Fax 210-8013909.

 

Ἱεροί Ναοί
     
1. Ἅγ. Δημήτριος Κηφισιᾶς
Πλατεῖα Ἁγ. Δημητρίου  145 62 – ΚΗΦΙΣΙΑ

210- 8013.195

(Fax 210-8013.909)

Λιέπουρης Γρηγόριος

Παπανικολάου Ἰωάννης

Κυριακόπουλος Χρῖστος

Βασιλάκης Κων/νος, 

ΠΕ

ΠΕ

ΠΕ

ΠΕ

2. Ἁγ. Ἄννα Κηφισιᾶς
Τέρμα Σαρανταπόρου 145 63  - ΚΗΦΙΣΙΑ

210-8011.018 (& Fax)

Ἀθανασόπουλος Εὐστάθιος

Λυμπερόπουλος Χρῆστος

ΤΕ

ΤΕ

3. Ἅγ. Γεώργιος Κηφισιᾶς
Τατοΐου 28 145 61  - ΚΗΦΙΣΙΑ

210-8071.050

(Fax 8078297)

Γρύλλης Θεόδωρος

Σακελλαρίου Ἀπόστολος

ΤΕ

ΠΕ

4. Ὑπαπαντή τοῦ Κυρίου, Ἅγ. Ἀνάργυροι & Ἅγ. Λουκᾶς (Ἀδάμες) 
Πελοπον. & Φιγαλείας 145 64 – ΚΗΦΙΣΙΑ

210-6253.741 (& Fax)

Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

ΔΕ

5. Ἅγ. Νεκτάριος K. Κηφισιᾶς
1ης Μαΐου &Ἀραβοσιτᾶ 145 61 – ΚΗΦΙΣΙΑ

210- 8016.585 (& Fax)

Κοκάκης Ἰωάννης

Ἐλευθερίου Τιμόθεος

Θεοδώσης Χαραλάμπης

ΠΕ

ΤΕ

ΠΕ

6. Ἅγ. Πέτρος – Παῦλος & Ἅγ.Νεκτάριος Ἄνω Κηφισιᾶς 
25ης Μαρτίου & Ἁγ. Νεκταρίου 10 145 62 – ΚΗΦΙΣΙΑ 

210-8084.100(& Fax)

Δοσίθεος Σερεπίσος

ΠΕ

7. Ἁγ. Τριάς Ν. Κηφισιᾶς 
Παυσιλίπου 1 145 62 – ΚΗΦΙΣΙΑ

210-8076.521

(Fax 210-8079341)

Βαρέλιας Σέργιος

Δερμεντζόπουλος Ἀλέξανδρος

Κωνσταντίνου Ευάγγελος

ΠΕ

ΔΕ

ΠΕ

8. Μεταμ.Σωτῆρος Κηφισιᾶς
Πλατεία Κεφαλαρίου (Τέρμα Κολοκοτρώνη)145 62 – ΚΗΦΙΣΙΑΣ

210-8011.133 (& Fax)

Κωνσταντῖνος Χαραλαμπόπουλος

Κολοκυθάς Βασίλειος

Σβορῶνος Παναγιώτης

Χαρτουλιάρης Νικόλαος.*

ΠΕ

ΠΕ

ΠΕ 

9. Ἅγ. Γεώργιος Μελισσίων
17ης Νοέμβρη 12 151 27 - ΜΕΛΙΣΣΙΑ

210-8043.330 (& Fax)

Τσατήρης Λουκᾶς

Πασσάς Βασίλειος

ΠΕ

ΠΕ

10. Ἁγ. Μαρίνα Μελισσίων
Ἰπποκράτους & Πηγ. Ἀφροδίτης 2 151 27 – ΜΕΛΙΣΣΙΑ

210-8045.266 (& Fax)

Παχόγλου Νικόδημος

Μπουλαλάς Ανδρέας

ΠΕ

ΔΕ

11. Ζωοδ.Πηγή Mελισσίων 
Δημοκρατίας 10 151 27 – ΜΕΛΙΣΣΙΑ

210-8041.665 (& Fax)

Φωτιάδης Θεόδωρος

Ζῆκος Διονύσιος

Ντάβος Βασίλειος

ΠΕ

ΔΕ

ΠΕ


Εκτύπωση   Email