Ε΄ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ – ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Ἕδρα· Ν. Μάκρη Ἀττικῆς

Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Κων/νος Ἀθανασόπουλος.

Τηλ. καί Fax 22940-94.001.

Ἱεροί Ναοί

1. Κοίμ. Θεοτόκου

(Ἄνω Σοῦλι),

190 07 - ΜΑΡΑΘΩΝ

22940-66.333

Αρχιμ. Δερμετζής Γεννάδιος *

 ΠΕ

2. Ἅγ. Ἀθανάσιος

Ἀγ. Γεωργίου 16,

(Γραμματικόν)

190 07 - ΜΑΡΑΘΩΝ

22940-61.213 (& Fax)

Πρωτ. Φακῖνος Δημήτριος

ΔΕ

3. Μεταμ. Σωτῆρος  

(Καλέτζι),

190 07 - ΜΑΡΑΘΩΝ

22940-69.299

(Fax 22940-61.069)

Αρχιμ. Ἀλτιπαρμάκης Ραφαήλ

ΔΕ

4. Ἅγ. Μόδεστος

(Κάτω Σοῦλι),

Ἁγ. Μοδέστου 8,

190 07 - ΜΑΡΑΘΩΝ 

22940-63.396

(Fax 22940-94001)

Πρωτ. Διαμαντούλης Ἐμμανουήλ

ΔΕ

5. Ἅγ. Ἰωάννης Πρόδρομος 

Πλατεῖα Ἡρώων,

190 07 - ΜΑΡΑΘΩΝ 

22940-66.333 (& Fax)

Πρωτ. Βαΐτσης Παναγιώτης

Πρωτ. Μαρόγιαννης Λάζαρος

ΔΕ

ΠΕ

6. Ἅγ. Παντελεήμων  

(Παραλία Μαραθῶνος)

Ἁγίου Παντελεήμονος 1,

190 07 - ΜΑΡΑΘΩΝ 

22940-55.582

(Fax 22940-61.069)

Αρχιμ. Φούτσης Ἰωσήφ

ΔΕ

7. Κοίμ. Θεοτόκου(Mάτι) 

Κύπρου & Κοιμ. Θεοτόκου

190 05 – ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 

(τηλ.&

Fax 22940-34.414)

Αρχιμ. Ἐριφυλλίδης Δωρόθεος

Πρωτ.. Φέκας Λάμπρος

Αρχιμ. Ξενάκης Μακάριος *

ΠΕ

 

ΠΕ

8. Ἅγ. Κων/νος καί Ἑλένη 

Λεωφ. Μαραθῶνος,

190 05 – ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 

22940-94.001 (& Fax)

 

Πρωτ. Ἀθανασόπουλος Κων/νος

 

ΠΕ

9. Ἁγ. Μαρῖνα 

Λεωφ. Μαραθῶνος,

190 05 – ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 

22940-95.622 (& Fax)

Πρωτ. Πρωτοψάλτης Δημήτριος

Πρωτ. Στρατηγέλης Ἀντώνιος*

ΠΕ

ΔΕ

10.Ἁγ. Βαρβάρα 

(Ἀνατολή)

190 05 – ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

22940-90355 (& Fax)

Αρχιμ. Αντώνιος Λουκόπουλος

ΠΕ 

11. Ἁγ. Ἰωάννης Πρόδρομος

Ἁγ. Ἰωάννου 15 &

Μ. Ἀλεξάνδρου

190 05 – ΝΕΟΣ ΒΟΥΤΖΑΣ

22940-77.941 (& Fax)

Ιερομον. Παππάς Βησσαρίων

 (αμ.)


Εκτύπωση   Email