ΣΤ΄ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ – ΩΡΩΠΟΥ

Ἕδρα· Σκάλα  Ὠρωποῦ

Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος· : Πρωτοπρ. Ἀντώνιος Παπαχαραλάμπους.

Τηλ.  22950-32.386.

Ἱεροί Ναοί

1. Ἅγ. Ἀποστ. Πέτρου & Παύλου

19014 - ΒΑΡΝΑΒΑΣ

22950-97.367 (& Fax)

Πρωτ. Λαουλάκος Ἠλίας

ΔΕ

2. Ἅγ. Ἀπόστολοι

(Παραλία Καλάμου)

190 17 ΚΑΛΑΜΟΣ

22950-82.618

 Αρχιμ. Μαντάς Τιμόθεος

 ΠΕ

3. Κοίμ. Θεοτόκου 

190 17 - ΚΑΛΑΜΟΣ

22950-62.709 (& Fax)

Πρωτ. Βαλεοντῆς Μιχαήλ

ΠΕ

4. Ἁγ. Παρασκευή

190 14 - ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ

22950-53.108

(Fax 22950-53.889)

Πρωτ. Ματζαβίνος 'Ανδρέας

Πρωτ. Λαγιόκαπας Κων/νος

ΠΕ

ΠΕ

5. Ἁγ. Παρασκευή

190 11 - ΜΑΛΑΚΑΣΑ

22950-98.498

(Fax 22950-98458)

 Πρεσβ. Καρυτινός Δημήτριος

ΠΕ 

6. Ἅγ. Ἀθανάσιος

(Μαρκόπουλον)

190 15 - ΩΡΩΠΟΣ

22950-33.501 (& Fax)

Πρωτ. Τραϊφόρος Ἀναστάσιος

Αρχιμ. Ἀναστασίου Συμεών*

ΠΕ

ΠΕ

7. Ἅγ. Ταξιάρχαι
(Μήλεσι)

190 15 - ΩΡΩΠΟΣ

22950-98.270 (& Fax)

Πρωτ. Καρανάσιος Ἀθανάσιος

ΔΕ

8. Ἅγ. Δημήτριος

190 14 – ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ

22950-52.700(& Fax)

Πρωτ. Μαγγανιάρης Γεώργιος

ΠΕ

9. Κοίμ. Θεοτόκου

(Νέα Παλάτια)

190 15 - ΩΡΩΠΟΣ

22950-31.886

(Fax 22950-35.567)

Πρωτ. Ζερβογιάννης Νικόλαος

Πρεσβ. Χρήστος Βουρής

ΠΕ

 

(αμ.)

10. Κοίμ. Θεοτόκου

(Νέα Πολιτεία)

190 15 - ΩΡΩΠΟΣ

22950-34.407 (& Fax)

Πρεσβ. Μπουρνιάς Διονύσιος

Πρεσβ. Καπελέρης Φίλιππος*

ΠΕ

ΔΕ

11. Κοίμ. Θεοτόκου

(Συκάμινον)

190 15 - ΩΡΩΠΟΣ

22950-73.431

(Fax 22950-73.430)

 Πρωτ. Στουρνάρας Εὐάγγελος

 ΠΕ

12. Εὐαγγ. Θεοτόκου

(Χαλκούτσι)

190 15 - ΩΡΩΠΟΣ

22950-71.988 (& Fax)

Αρχιμ. Κορτέσης Τίμων

ΔΕ

13. Κοίμ. Θεοτόκου

190 15 - ΩΡΩΠΟΣ

22950-36.331

(Fax 22950-36.341)

Πρωτ. Κομπορόζος Σπυρίδων

ΥΕ

14. Ἁγ. Ἀνδρέας  

(Σκάλα Ὠρωποῦ)

190 15 - ΩΡΩΠΟΣ 

22950-32.386 

Πρωτ. Ἀντώνιος Παπαχαραλάμπους

Πρεσβ. Τζαμουζάκης Γαβριήλ

Αρχιμ. Νικόδημος Σύψας*

ΠΕ

 

ΠΕ


Εκτύπωση   Email