ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ

1. Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου
145 10
Κηφισιά
 
 
2. Προφήτου Ἡλιού Ἐπισκοπείου
145 10
Κηφισιά
 
 
3. Παναγίας Νερατζιωτίσσης
151 24
Ἀμαρούσιον
210 8028784
 
4. Ἁγ. Τιμοθέου καὶ Μαύρας Ν. Ἐρυθραίας
146 71
Ἁγ. Μαύρας 3 Ν. Ἐρυθραία
210 8137315
Τέρπεα Δανιὴλ
5. Ζωοδόχου Πηγῆς Ψαλιδίου Ἀμαρουσίου
151 21
Χαλκιδικῆς 12,  Ἀμαρούσιον
210 6142774 (& fax)
Ἀράνκι Εὐγένιος
6.Ἁγ.Κωνσταντίνου & Ἑλένης & Ὁσίου Παϊσίου Ν.Παλατίων Ὠρωποῦ
     

 

 


Εκτύπωση   Email