ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ

1. Ἁγ. Ἀναργύρων Χαλκουτσίου

2. Ἁγ. Ἀσωμάτων Ἀμαρουσίου  (Ταξιάρχαι)

3. Ἁγ. Ἀναργύρων Λόφου Νυμφῶν Ἁγ. Στεφάνου

4. Ἁγ. Ἀθανασίου Ἀμαρουσίου

5. Ἁγ. Γεωργίου Κοκκιναρᾶ

6. Ἁγ. Γεωργίου Ἑκάλης

7. Ἁγ. Γεωργίου Χιοπολίτου Διονύσου

8. Γενέσεως τῆς Θεοτόκου Ἑκάλης

9. Γενέσεως τῆς Θεοτόκου Συκαμίνου

10. Ἁγ. Δημητρίου Πευκοφύτου

11. Ἁγ. Ἰωάννου Πέλικα Ἀμαρουσίου

12. Ἁγ. Κυριακῆς Κηφισιᾶς

13. Ἁγ. Κυριακῆς Καλάμου

14. Αγ. Κυριακής Ν. Μάκρης

15. Ἁγ. Μαρκέλλης Κηφισιᾶς

16. Ἁγ. Μαρίνης Παραλίας Καλάμου

17. Μεταμορφώσεως Σωτῆρος καὶ Ἁγίου Νικολάου Παραλίας Μαρκοπούλου

18. Ἁγ. Παρασκευῆς Κηφισιᾶς

19. Ἁγ. Θεοδώρων Ἀνοίξεως

20. Ἁγ. Στεφάνου Δήμου Μεταμορφώσεως  Πρωτ. Δημήτριος Παπαχατζῆς*

21. Ἁγ. Τιμοθέου Ἐπισκόπου Εὐρίπου Καλάμου

22. Ἁγ. Τιμοθέου Ἐπισκόπου Προικονήσου Ν. Παλατίων Ὠρωποῦ

23. Ἁγ. Φανουρίου Παραλίας Μαρκοπούλου

24. Κοιμήσεως Θεοτόκου (Παναγίτσα) Κηφισιᾶς τηλ. 210 8014168

25. Ἁγ. Τεσσαράκοντα Μαρτ. Κηφισιᾶς

26. Παναγίας Ξυδοῦς (Γενέσιον) Κηφισιᾶς

27. Παναγίας Χελιδονοῦς Κηφισιᾶς (Ζωοδ. Πηγή)

28. Ζωοδόχου Πηγῆς Ν. Λεβισίου Μαρκοπούλου

29. Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Σταμάτας

30. Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Κεφαλαρίου (παλαιός) Κηφισιᾶς

31. Ἁγ. Ραφαὴλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης Κεφαλαρίου Κηφισιᾶς

32. Ἁγ. Κων/νου καὶ Ἑλένης & Ἁγ. Εἰρήνης Πολιτεία

33. Ἁγ.Ἄννης Δ.Μεταμορφώσεως

34. Ἁγ. Παρασκευῆς Δ. Μεταμορφώσεως

 

 

 


Εκτύπωση   Email