ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

1. Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Ἀνωτάτης Ἐκκλ. Ἀκαδημίας 145 61 Κηφισιά
2. Ἁγίου Βασιλείου (Σικιαριδείου) 151 27 Μελίσσια
3. Ἁγίας Ἄννης ὁμωνύμου Ὀρφανοτροφείου 145 64 Νέα Κηφισιά
4. Ἁγίου Νεκταρίου (Π.Ο.Ε.) 145 65 Ἑκάλη

5. Κοίμ. Θεοτόκου, Κατασκ. Δήμου Ἀθηναίων Ἁγ. Ἀνδρέα

190 05 Νέα Μάκρη
6. Ἁγ. Γεωργίου Ὀρφαν. Βουλιαγμένης 151 24 Ἀμαρούσιον
7. Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Ἀμαλιείου Ὀρφανοτροφείου 151 24 Ἀμαρούσιον
8. Ἁγ. Παντελεήμονος Φίλων Ἀστυνομίας 145 65 Ἑκάλη
9. Ἁγ. Παύλου, Νοσοκομείου ΚΑΤ  145 10 Κηφισιά
10. Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης, Σισμανογλείου Θεραπ. 151 25 Μελίσσια
11. Ἁγ. Τριάδος Σχολῶν Μαθητείας ΔΕΗ 145 65 Ἄνοιξις

12. Ἁγ. Κων/νου Θεραπευτηρίου «ΥΓΕΙΑ»

13. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ε΄ Παιδικής Κατασκήνωσης Αγ. Ανδρέα

151 22

190 05

Ἀμαρούσιον

Νέα Μάκρη


Εκτύπωση   Email