ΑΠΟΡΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

α/α

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

 

Α

Δεκέμβριος 11 – Μάιος  12

 100

 

Β

Ἰούνιος 12 –Δεκέμβριος 12

 116

 

Γ

Ἰανουάριος 13 –Ἰούνιος13

 115

 

Δ

Ἰούλιος 13 –Δεκέμβριος 13

 150

 

Ε

Ἰανουάριος 14 –Ἰούνιος 14

 179

 

ΣΤ

Ἰούλιος 14 –Δεκέμβριος 14

 165

 

Ζ

Ἰανουάριος 15 –Ἰούνιος15

 240

 

Η

Ἰούλιος15 - Δεκέμβριος 15

 241

 

Θ

Ἰανουάριος 16 - Ἰούνιος 16

 185

 

Ι

Ἰούλιος - Δεκέμβριος 16

 157

 

ΙΑ

Ἰανουάριος - Ἰούνιος 17

 151

 

ΙΒ

Ἰούλιος-Δεκέμβριος  17

 130

 
ΙΓ Ἰανουάριος - Ἰούνιος 18  147  
ΙΔ Ἰούλιος - Δεκέμβριος 18  135  
ΙΕ Ἰανουάριος - Ἰούλιος 19  167  

ΙΣΤ

Ἰούλιος-Δεκέμβριος 19  125

 

ΙΖ  Ἰανουάριος-Ἰούλιος 20  133  

ΙΗ

 Ἰούλιος-Δεκέμβριος 20

 133

 

ΙΘ

Ἰανουάριος-Ἰούνιος 21

         133

Κ

Ἰούλιος-Δεκέμβριος 21

         131

ΚΑ

Ἰανουάριος -Ἰούνιος    22

         131

 ΚΒ Ιούνιος - Δεκέμβριος 22 133

 ΚΓ Ιανουάριος - Ιούλιος 23 108


Εκτύπωση   Email