Κατάστασις Ἐξόδων Φιλανθρωπικῆς Διακονίας ἔτους 2010

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ Ή ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμεῖον

238

99.000 €

Ἐνοριακὰ Φιλόπτωχα Ταμεῖα

2.115

241.370 €

Ὀρφανοτροφεῖα - Οἰκοτροφεῖα

50

448.000 €

Γηροκομεῖα

35

177.300 €

Πνευματικά-Πολιτιστικά Κέντρα

217

128.506 €

ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΞΟΔΩΝ

 

1.094.176 €