Κατάστασις Ἐξόδων Φιλανθρωπικῆς Διακονίας ἔτους 2011

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ Ή ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμεῖον
1
170
271.900 €
Ἐνοριακά Φιλόπτωχα Ταμεῖα
53
1157
260.000 €
Ὀρφανοτροφεῖα
2
50
440.000 €
Συσσίτια –Τράπεζες Αγάπης
6
(ἡμερησίως)
500
(ἐτήσια)
20.255 €
Πνευματικά – Πολιτιστικά Κέντρα
2
370
105.000 €
Ἐκκλησιαστικό Παντοπωλεῖο
1
250 οἰκογένειες
10.284 €
Τράπεζες Ρούχων
3
70
 
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΞΟΔΩΝ
 
 
1.267.155 €