Κατάστασις Ἐξόδων Φιλανθρωπικῆς Διακονίας ἔτους 2012

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΤΑΜΕΙΟΥ Ή  ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμεῖον

1

172

226.720

Ἐνοριακὰ Φιλόπτωχα Ταμεῖα

56

1851

280.191

Ὀρφανοτροφεῖα

2

65

527.839

Οἰκοτροφεῖα

-

-

-

Γηροκομεῖα-Στέγες Γερόντων

-

-

-

Ἱδρύματα Χρονίως Πασχόντων

-

-

-

Ἱδρύματα Ἀτόμων με

Εἰδικές Ἀνάγκες

-

-

-

Κέντρα Ψυχικῆς Ὑγείας

-

-

-

Προγράμματα «Βοήθεια στὸ Σπίτι»

-

-

-

Νοσοκομεῖα-Ἰατρεῖα

-

-

-

Ἄσυλα Ἀνιάτων

-

-

-

Κατασκηνώσεις

-

-

-

Κατασκηνώσεις

Ἀτόμων μέ Εἰδικές Ἀνάγκες

-

-

-

Συσσίτια-Τράπεζες Ἀγάπης

6

(ἡμερησίως)

601

(ἐτήσια)

22.535

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

-

-

-

Παιδικοί Σταθμοί

-

-

-

Σχολεῖα

-

-

-

Σχολές Διαφόρων Εἰδικοτήτων

-

-

-

Φροντιστήρια Σχολικῶν Μαθημάτων

-

-

-

Ὑποτροφίες

1

8

8.830

Ξενῶνες

-

-

-

Φοιτητικές Ἑστίες

-

-

-

Πνευματικά-Πολιτιστικά Κέντρα

2

362

63.599

Ἐκκλησιαστικά Παντοπωλεῖα

2

183

Οἰκογένειες

Τρόφιμα

Τράπεζες Ρούχων

17

1.498

32.712

Λοιπά Ἱδρύματα

-

-

-

ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΞΟΔΩΝ

-

-

1.162.426