ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ

Στούς χώρους τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦἹεροῦ Ναοῦ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ, λειτουργεῖ ἀπό τό 1998 Τράπεζα ἀγάπης γιά ἀπόρους καί μοναχικούς ἀδελφούς. Σιτίζονται κάθε Τρίτη καί Σάββατο ἐνενήντα πέντε (95) περίπου πρόσωπα, ἀπό τόν Ὀκτώβριο ἕως τόν Ἰούλιο, ἕλληνες καί ἀλλοδαποί, χωρίς καμμία ἀπολύτως διάκριση. Ὑπάρχουν τρεῖς ἐπιλογές: α) νά γευματίσουν στήν Τράπεζα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου, β) νά πάρουν τό φαγητό σέ κατάλληλη συσκευασία στό σπίτι τους, καί γ) νά τό μεταφέρουν τά μέλη τῆς ὁμάδος διακονίας στό σπίτι τους.

Τήν εὔρυθμη λειτουργία τῆς Τραπέζης στηρίζει ὁμάδα ἐθελοντριῶν κυριῶν, ἐνῶ τά ὑλικά γιά τήν παρασκευή τῶν γευμάτων προσφέρονται σέ εἶδος ἤ σέ χρήματα ἀπό εὐσεβεῖς φιλανθρώπους ἀδελφούς. Σημαντική εἶναι καί ἡ βοήθεια τοῦ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ τῆς Μητροπόλεώς μας, μὲ τρόφιμα ,τά ὁποῖα διανέμονται στούς ἐνδεεῖς ἀδελφούς αὐθημερόν. Γιά νά συμμετάσχει κάποιος στά γεύματα ἀγάπης πρέπει ἀπαραιτήτως νά συμπληρώσει τό σχετικό ἔντυπο καί νά ἐπικοινωνήσει μέ τόν ὑπεύθυνο ἐφημέριο ΤΕΔ τοῦ Ναοῦ. Κατά τήν περίοδο τῶν ἑορτῶν καί ὄχι μόνο, διανέμονται τρόφιμα, ροῦχα καθώς καί ἄλλα εἴδη πρώτης ἀνάγκης, σέ εὐτύτερο κύκλο ἀπόρων τά ὁποῖα συγκεντρώνουν οἱ εὐσεβεῖς ἐνορῖτες μας.

 

Tηλ. καί fax ἐπικοινωνίας 22940 94001


Εκτύπωση   Email