Εκτύπωση

 

Ἁγία Ἄννα: Κτίσμα τοῦ 1890 ἤ 1899 ἀπό τήν ἐπιγραφή πού ὑπάρχει πάνω ἀπό τήν εἴσοδο τοῦἐξωκκλησίου. Ἀνακατασκευή τῆς σκεπῆς τό 2004.