Εκτύπωση

 

Οἱ Ἅγιοι Ἀνάργυροι Κοσμᾶς & Δαμιανός: Ἑορτάζει τήν 1ην Ἰουλίου. Κτίσμα  τοῦ 1951. Ἀνακαινίσθει τό 1990.