Ἱερός Ναός Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Ἁγίας Φιλοθέης Ἁμαρουσίου

 

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Εκτύπωση

α) Καθολικό της πάλαι ποτέ Μονῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου      (ἱδρυθεῖσα ὑπό τῆς Ἁγίας Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας).

Ἡ Ἱερά Μονή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου ἱδρύθηκε ἀπό τήν ἁγία Φιλοθέη τό ΙΣΤ’ αἵ. Σήμερα ἀπό τήν παλαιά Μονή σώζεται μόνο τό Καθολικό, ἕνα τμῆμα τοῦ περιβόλου καί κάποια κελλιά καθώς καί τό ὀστεοφυλάκιο, τά ὁποία ὅμως βρίσκονται ὑπό κατάρρευση. Ὁ ναός τοῦ καθολικοῦ ἀνήκει στόν τύπο τῆς μονόκλιτης θολωτῆς βασιλικῆς. Οἱ τοιχογραφίες τοῦ καθολικοῦ χρονολογοῦνται τό ΙΣΤ’ αἵ., ἀλλά ἡ κατάστασή τους εἶναι σέ γενικές γραμμές πολύ κακή. Στίς ἀρχές τοῦ Κ’ αἵ. οἱ τοιχογραφίες ἐπιζωγραφήσθησαν  (κυρίως τά πρόσωπα).

Μέχρι τό 1987 τό τέμπλο τοῦ καθολικοῦ της Μονῆς κοσμοῦσαν ἐξαιρετικῆς τεχνοτροπίας εἰκόνες πού χρονολογοῦνταν ἀπό τό 1870 (διαστάσεων 80Χ70 ἐκ), οἱ ὁποῖες ἐκλάπησαν, μαζί μέ μία κολυμβήθρα (πήλινη μέ ἀνάγλυφο σταυρό καί χαραγμένη τή χρονολογία 1820), ἕναν ἀσημένιο σταυρό, ἕνα ἐπάργυρο δισκοπότηρο μέ χαραγμένη τή χρονολογία 1800 καί πέντε βιβλία ἀνεκτίμητης θρησκευτικῆς καί ἀρχαιολογικῆς ἀξίας. Δυστυχῶς ἡ οἰκογένεια ἡ ὁποία διεκδικεῖ τήν ἀπόλυτη καί χωρίς ἔλεγχο κυριότητα τῆς ἱερᾶς μονῆς στάθηκε ἀνίκανη νά προστατεύσει τά ἱερά κειμήλια, ὅπως βέβαια καί τή μονή στό σύνολό της, ἀφοῦ αὐτή ἐξαιτίας τῆς ἀδιαφορίας τούς καταρρέει μέρα μέ τήν ἡμέρα καί ἔχει καταστῆ ἄντρο διακινήσεως ναρκωτικῶν, στέκι ἀστέγων, χῶρος περιπάτου σκύλων κ.α. Τά δεδομένα αὐτά ἀποδεικνύουν πώς ἡ Μονή στήν ὁποία ἐτάφη ἡ Ἁγία Φιλοθέη πρέπει ὅσο τό δυνατόν πιό σύντομα νά περιέλθει στήν κυριότητα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

(Σχετική βιβλιογραφία: Τό μετόχι τῆς Καλογρέζας στή Νέα Φιλοθέη Ἁμαρουσίου, ἔκδ. Ἱστορικοῦ καί Λαογραφικοῦ Μουσείου Δήμου Ἁμαρουσίου, Μαρούσι 1997, Φιλοθέη Μπενιζέλου ἡ Ἀθηναία, ἔκδ. Ἐκδοτικός Οἴκος Πάπυρος, 2006.)

 

β) Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου.

Τό κτίσμα χρονολογεῖται ἀπό τόν ΙΣΤ’ αἵ. καί ἀνήκει στόν τύπο τῆς βασιλικῆς. Προκεται γιά μικρό ναό, ὁ ὁποῖος ἀνταστηλώθηκε ἀπό τήν Ἀρχαιολογική Ὑπηρεσία τό 1950. Δυστυχῶς γραπτές μαρτυρίες γιά τό συγκεκριμένο ναό δέν ὑπάρχουν, οὔτε καί σπαράγματα τοιχογραφιῶν, ἐπιγραφῶν τά ὁποία θά μποροῦσαν νά μᾶς δώσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά μέ αὐτόν.


Εκτύπωση   Email