Μάστιγα ὁ ἐθισμὸς τῶν παιδιῶν στὰ gadgets

 

gadgetεἰκόνα ἑνὸς μικροῦ παιδιοῦ μὲ ἕνα i-pad στὰ χέρια ἔχει γίνει καθημερινότητα πιά, σὲ τέτοιο βαθμὸ μάλιστα, ποὺ οἱ γονεῖς νὰ καμαρώνουν γιὰ τὶς ἱκανότητες περιήγησης ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχει τὸ παιδί τους καὶ μᾶλλον φαίνεται πὼς ξεχνοῦν τὸ σοκαριστικὸ τοῦ πράγματος.

 Ἡ ψυχικὴ ὑγεία τοῦ παιδιοῦ κινδυνεύει ἀπὸ τέτοιες πρακτικές, σύμφωνα μὲ νέα στοιχεῖα. Οἱ εἰδικοὶ ἔχουν ἀρχίσει νὰ προειδοποιοῦν τοὺς γονεῖς ποὺ ἐπιτρέπουν στὰ παιδιά τους νὰ παίζουν μὲ ταμπλέτες ἢ smartphones γιὰ ἀρκετὲς ὧρες τῆς ἡμέρας πὼς κινδυνεύουν νὰ προκαλέσουν μακροπρόθεσμες παρενέργειες στὴν ψυχικὴ ὑγεία τῶν μικρῶν.

Στὴν Ἀγγλία, μάλιστα, ἔχει παρατηρηθεῖ τὸ πρῶτο κροῦσμα τετράχρονης ποὺ νοσηλεύεται ἐπειδὴ γινόταν ὑπερβολικὰ καταθλιπτικὴ καὶ ἀπαρηγόρητη μόλις τῆς ἔπαιρναν τὸ i-pad ἀπὸ τὰ χέρια. Ἡ μικροῦλα χρησιμοποιοῦσε τὸ tablet τῶν γονιῶν της γιὰ τουλάχιστον ἕναν χρόνο γιὰ περίπου τέσσερις ὧρες τὴν ἡμέρα, γεγονὸς ποὺ τῆς προκάλεσε ἐθισμό.

 Σύμφωνα μὲ τὸν γιατρὸ Ρίτσαρτ Γκράχαμ, ὁ ὁποῖος πρὶν ἀπὸ τρία χρόνια ἄνοιξε τὴν πρώτη κλινικὴ τεχνολογικοῦ ἐθισμοῦ, ὑπάρχουν πολλὲς ἀντίστοιχες περιπτώσεις, ἁπλῶς οἱ γονεῖς διστάζουν νὰ ἀπευθυνθοῦν κάπου γιὰ βοήθεια. Ὁ δρ Γκράχαμ μιλώντας στὸν «Telegraph» ἀνέλυσε πὼς τὰ συμπτώματα στέρησης τῶν ἐθισμένων παιδιῶν εἶναι ἴδια μὲ ἐκεῖνα ποὺ ἐμφανίζουν οἱ ἀλκοολικοὶ ἢ οἱ χρῆστες ναρκωτικῶν οὐσιῶν.

«Τὰ παιδιὰ βλέπουν τοὺς γονεῖς τους νὰ ἀσχολοῦνται ἢ νὰ παίζουν μὲ τὰ κινητὰ καὶ τὰ tablets καὶ θέλουν νὰ κάνουν τὸ ἴδιο, ἀλλὰ δὲν μποροῦν νὰ τὸ διαχειριστοῦν καὶ καταλήγουν νὰ ἐθίζονται στὴ χρήση αὐτῶν τῶν συσκευῶν» σημειώνει.

Οἱ ψυχίατροι ἐκτιμοῦν ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἐθίζονται μὲ τεχνολογικὲς συσκευὲς ἔχει αὐξηθεῖ κατὰ 30% τὰ τελευταῖα χρόνια, ἐνῷ πρόσφατη ἔρευνα δείχνει πὼς ἕνας στοὺς ἑπτὰ γονεῖς ἀφήνει τὸ παιδί του νὰ παίζει μὲ gadgets γιὰ τουλάχιστον τέσσερις ὧρες τὴν ἡμέρα. Κι ὅλα αὐτά, ἐνῷ τὸ 81% ὅσων πῆραν μέρος στὴν ἔρευνα παραδέχθηκε πὼς τὰ παιδιὰ σήμερα ἀσχολοῦνται πάρα πολὺ μὲ ἔξυπνες συσκευές.

Πηγή: ΤΑ ΑΓΙΑ ΜΕΤΕΩΡΑ