ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὐπ ἀριθμ. 13

Πρὸς
Τοὺς Πανοσ/τους καὶ Αἰδεσ/τους  Ὑπευθύνους ΤΕΔ
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Θέμα: «Λειτουργία Κοινωνικοῦ Παντοπωλείου Ἱερᾶς Μητροπόλεως».
 
        Ἀγαπητοί μου,
       
          Διὰ τῆς παρούσης καὶ λόγῳ τῆς μεγάλης οἰκονομικῆς κρίσεως, ἡ ὁποία ὑπάρχει στὴν χώρα μας καὶ ἔχει φέρει στὰ ὅρια τῆς φτώχειας πολλὲς οἰκογένειες, τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ Κεντρικοῦ Ταμείου Ἐνοριακῆς Δράσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, σᾶς ἀναγγέλλει τὴν λειτουργία Κοινωνικοῦ Παντοπωλείου στὴν Μητρόπολή μας, τὸ ὁποῖο θὰ φιλοξενήσει ἡ Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Ἀμαρουσίου, μὲ σκοπὸ τὴν ὑποβοήθηση οἰκογενειῶν, ποὺ δυσκολεύονται νὰ ἐξασφαλίσουν τρόφιμα γιὰ τὴν ἐπιβίωσή τους.

          Μὲ εὐθύνη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ μὲ τὴν συνεργασία τῶν Ἐνοριῶν μας κάνουμε ἕνα δύσκολο ἄνοιγμα ἀλλὰ σπουδαῖο γιὰ τὴν χριστιανικὴ μαρτυρία τῆς διακονίας τῆς ἀγάπης τῶν ἐνδεῶν ἀδελφῶν μας. Ἐπιθυμοῦμε τὸ Κοινωνικὸ Παντοπωλεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως νὰ στηριχθεῖ ἀπ’ ὅλους.

          Γι’ αὐτὸ ζητοῦμε ἄμεσα ἀπὸ ἐσᾶς νὰ μᾶς ἐνημερώσετε ἀπὸ 7ης ἕως 21ης μηνὸς Νοεμβρίου 2011, προτείνοντας οἰκογένειες, οἱ ὁποῖες κατοικοῦν ἐντὸς τῶν ὁρίων τῶν Ἐνοριῶν σας καὶ ἀντιμετωπίζουν μεγάλο οἰκονομικὸ πρόβλημα, σὲ σημεῖο νὰ μὴν ἔχουν τὰ πρὸς τὸ ζῆν, συμπληρώνοντας τὸ συνημμένο δελτίο. Τὰ δελτία θὰ τὰ παραδίδετε στὸ Γραφεῖο τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου, καθημερινὰ στὶς ὧρες λειτουργίας τῶν γραφείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

          Τὰ πρὸς διανομὴ συγκεντρούμενα εἴδη εἶναι: ρύζι, μακαρόνια, λάδι, ὄσπρια, ζάχαρη, ἀλεύρι, γάλα ἐβαπορέ, φρυγανιές, κονσέρβες τροφίμων, χαρτοπετσέτες, χαρτὶ ὑγείας, σαπούνια, ἀπορρυπαντικά γιὰ ροῦχα καὶ πιάτα.

          Τὰ εἴδη αὐτὰ παρακαλοῦμε νὰ τὰ προσκομίζετε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Ἀμαρουσίου (Μαραθωνομάχων καὶ Βυζαντίου 14, πίσω ἀπὸ τὸ κτήριο τοῦ Ο.Τ.Ε., τηλ. 210 6199116), ὅπου στεγάζεται τὸ Κοινωνικὸ Παντοπωλεῖο, μόνο Δευτέρα καὶ Πέμπτη 10-12 π.μ. ἀπὸ τὶς 24 Νοεμβρίου ἐ.ἔ. καὶ μετά.  Θὰ θέλαμε νὰ ἐνεργοποιήσετε τὴν ἀλληλεγγύη τῶν ἐνοριτῶν σας γιὰ συμμετοχή τους στὸ ἔργο τοῦ Κοινωνικοῦ Παντοπωλείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, μὲ τὴν διάθεση τροφίμων γιὰ τὸ σκοπὸ ποὺ ἀναφέραμε. Τὸ Κοινωνικὸ Παντοπωλεῖο θὰ ἐξυπηρετεῖ τὶς ἀνάγκες οἰκογενειῶν ἀπὸ ὅλες τὶς περιοχὲς τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ἐπίσης, σᾶς παρακαλῶ τὴν Κυριακὴ 6 Νοεμβρίου 2011, στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας νὰ ἀναγνώσετε τὸ συνημμένο ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ, σχετικὰ μὲ τὴν ἔναρξη λειτουργίας τοῦ Κοινωνικοῦ Παντοπωλείου, πρὸς ἐνημέρωση τῶν ἐνοριτῶν σας.

          Εἶμαι βέβαιος ὅτι θὰ στηρίξετε καὶ θὰ βοηθήσετε οὐσιαστικὰ τὴν προσπάθεια αὐτὴ τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἀποβλέπει στὴν ἀνακούφιση ἐμπεριστάτων οἰκογενειῶν τῆς Μητροπόλεώς μας, ποὺ ἐπλήγησαν βαρύτερα ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ κρίση.     


Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν καὶ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ Κύριλλος


Εκτύπωση   Email