ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὐπ ἀριθμ. 5

Πρός

Toυς Πανοσ. καί Αἰδεσ.

Προέδρους τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων

τῆς καθ’ ἠμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀγαπητοί Πατέρες καί ἀδελφοί,

Τό ἄναμμα τοῦ καντηλιοῦ μέ ἐλαιόλαδο, δέν εἶναι ἁπλῶς μία θρησκευτική συνήθεια. Οὔτε γίνεται ἁπλῶς γιά τό καλό. Τό καντήλι ἔχει ἕνα βαθύ χριστιανικό συμβολισμό καί μία διαρκῆ ὑπόμνηση τοῦ φωτός τοῦ Χριστοῦ, πού φωτίζει κάθε ἄνθρωπο «ἐρχόμενον εἰς τόν κόσμον».

Τό ἄναμμα τοῦ καντηλιοῦ εἶναι σάν μία θυσία. Μία προσφορά στόν Θεό καί στούς ἁγίους, «τήν δί’ ἐλαίου θυσίαν», τήν προσφορά τοῦ λαδιοῦ μας, ὅπως τήν ὀνομάζει ὁ ἅγιος Συμεών Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης (P.G. 155,317B). Ἐμεῖς ἔχουμε ἀνάγκη νά προσφέρουμε στόν Θεό. Καί μέσα ἀπό τήν προσφορά μᾶς θυμόμαστε ὅτι ὁ Χριστός εἶναι τό ἀνέσπερο φῶς τῶν ἀνθρώπων. Καί ἀπ’ τό φῶς τῆς Θεϊκῆς του μορφῆς καί ἁγιότητος, καλούμαστε ν’ ἀντλήσουμε κι ἐμεῖς, γιά νά φωταγωγήσουμε τόν σκοτισμένο σύγχρονο κόσμο μας. Τό λάδι πού καίει στά καντήλια μας μᾶς θυμίζει τό ἄπειρο ἔλεος τοῦ Ἁγίου Θεοῦ μας. «Τύπον θείου ἐλέους ἔχει τό ἔλαιον», σημειώνει καί πάλι ὁ ἅγιος Συμεών Θεσσαλονίκης (P.G. 155, 205C). Καί τά ἀναμμένα καντήλια συμβολίζουν τήν Ἁγία μας Ἐκκλησία, πού εἶναι μεταδοτική του Θείου ἐλέους καί φωτιστική. «Λυχνία Χριστοῦ ἡ Ἐκκλησία» (P.G. 155, 317Β). Εἶναι ἁγία συνήθεια. Εἶναι πολύ ὑποβοηθητική πράξη ν’ ἀνάβουμε τό καντήλι. Μᾶς θυμίζει τήν προσευχή.

Ἄς μήν ἀφήσουμε, λοιπόν, αὐτήν τήν εὐσεβῆ καί πολύ παλαιά παράδοση νά χαθεῖ. Ἄς μήν τήν ἀντικαταστήσουμε μέ τεχνικά μέσα πού δέν ἔχουν κανένα συμβολισμό καί νόημα. Ἄς προσφέρουμε ὅ,τι καλύτερο στόν Θεό. Λάδι ἁγνό, ὄχι φτηνά ὑποκατάστατα.

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω, αὐτονόητος καί ἐπιβεβλημένη καθίσταται ἡ ἀντικατάστασις ὅλων τῶν ἠλεκτρικῶν καντηλίων τοῦ τέμπλου καί τῶν εἰκονοστασίων τῶν Ἱερῶν Ναῶν τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Κηφισίας, Ἁμαρουσίου καί Ὠρωπού ΚΥΡΙΛΛΟΣ


Εκτύπωση   Email