ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2015

Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ

κ. Κυρίλλου

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

megas vasileiosἩ ἀνατολή τοῦ νέου ἔτους εἶναι πάντοτε ἀνατολὴ ἐλπίδας γιὰ τὸν πολύπαθο καὶ πολυταλανισμένο κόσμο μας. Αὐτὲς τὶς πάνσεπτες καὶ πανευφρόσυνες ἡμέρες τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου ποὺ διανύουμε, αἰσθανόμαστε περισσότερο τὴν ἀνάγκη νὰ προστρέξουμε στὸν Πανάγιο Θεὸ καὶ τοὺς ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας, γιὰ νὰ ἀποθέσουμε εὐλαβικὰ τὶς ἐλπίδες μας καὶ τὰ ὁράματά μας γιὰ ἕνα μέλλον ἀγαθότερο τοῦ τωρινοῦ, ὅπου ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ μονάδα καταναλωτικὴ καὶ μοναχικὴ θὰ λαμπρύνεται μεταμορφούμενος στὴ δόξα τοῦ ἁγιοτριαδικοῦ Θεοῦ τῶν Πατέρων ἡμῶν καὶ θὰ συνευωχεῖται μετὰ τῶν ἁγίων ἐν ἁπλότητι καρδίας καὶ πνεύματι ταπεινώσεως. Ἁπλότητα καὶ ταπείνωση νὰ μᾶς χαρίζει ὁ Κύριος τῆς δόξης, γιὰ νὰ τὸν πλησιάσουμε στὴ Βασιλεία Του καὶ νὰ νοιώθουμε ἐσαεὶ τὴν θαλπωρή Του.

Ἡ μητέρα Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ νὰ στεφανώσουμε τὸ νέο ἔτος μὲ τὴν εὐλογία Ἐκείνου ποὺ μᾶς βλέπει ὅλους ἀδιακρίτως ὡς παιδιά Του. Γιατὶ ὅταν θελήσει ὁ Θεὸς νὰ μᾶς παραστήσει ὅλους ἀπέναντί Του γυμνοὺς καὶ τετραχηλισμένους, τότε ὅλους μας, νέους καὶ γέρους, πατέρες καὶ μητέρες καὶ τέκνα καὶ ἀδελφούς, ὅλους ὡς παιδιά δικά Του θὰ μᾶς κοιτάζει. Εἴθε τὸ νέο ἔτος 2015 νὰ ἀποκτήσουμε τὴ συναίσθηση τῶν παιδιῶν τοῦ Θεοῦ, ἀποθέτοντας τὴ δική μας εὔκολη κτητικὴ συναίσθηση τῆς ἰδιοκτησίας τῶν φθαρτῶν καὶ ἐπίμοχθων ὑλικῶν ἀγαθῶν, γιὰ νὰ ἔρθει Αὐτὸς καὶ νὰ κατέβη ἀνάμεσά μας ἀνυπόδητος.

Τὴν 1η Ἰανουαρίου, μαζὶ μὲ τὴν Περιτομὴ τοῦ Κυρίου μας, ἡ Ἐκκλησία μας ὅρισε τὴν μνήμη τοῦ Θεοφάντορος Μεγάλου Βασιλείου, ἱεράρχη μοναδικοῦ, ἀσκητοῦ ἀκαταβλήτου καὶ ἀστέρος πατερικότητας ἀνὰ τοὺς αἰῶνες τῆς χριστιανοσύνης. Ἡ λιπόσαρκη μορφή του στὴν ὡραιότητα τῆς βυζαντινῆς ἁγιογραφίας μας θυμίζει τὸ ἀπαράμιλλο ἑλληνικὸ ἰδεῶδες τῆς παιδείας: σὲ πεῖσμα τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς ποὺ βαυκαλίζονται μὲ τὴν ἰδέα τῆς ἀπεριόριστης ἐξουσίας σὲ ἀνθρώπους καὶ κυβερνήσεις, ὁ ἀπροσμέτρητα φιλάνθρωπος πατὴρ τῆς Καισαρείας σκύβει τὸν αὐχένα μπρὸς στὸν ἐνανθρωπήσαντα καὶ νηπιάσαντα Κύριο, δουλικῶς πρὸς τὸν Πλάστη, εὐλαβικῶς πρὸς τὸν συνάνθρωπο, καὶ γίνεται ὁδηγὸς τῶν πεπλανημένων, προστάτης τῶν ἐμπεριστάτων, τῶν χηρῶν καὶ τῶν ὀρφανῶν, πυξίδα τῶν μοναζόντων, καλλονὴ τῶν ἐπισκόπων καὶ θεματοφύλακας τῶν ἀποστολικῶν παραδόσεων. Ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀτενίζει στὸ πρόσωπό του τὸ ἑδραίωμα τῆς ἁγίας βιοτῆς στὴν ὑπηρεσία τοῦ πάσχοντος συνανθρώπου. Αὐτὸ τὸ μήνυμά του παρασύρει τοὺς αἰῶνες καὶ μᾶς θυμίζει,

ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

    πὼς μὲ τὴν ἀνατολὴ τοῦ νέου ἔτους ἡ διακινδυνευόμενη εὐτυχία μας πρέπει νὰ τεθεῖ στὰ πόδια τοῦ ἐν γένει ἄλλου, μὲ τοὺς βαθυστόχαστους λόγους τῆς πατερικῆς ἀκρίβειας, ὥστε καὶ στὴ λειτουργικὴ ζωὴ νὰ ἀφοσιωνόμαστε, καὶ τὰ πατερικὰ κείμενα νὰ συμβουλευόμαστε, καὶ στὴ διακονία τῶν ἄλλων νὰ στεκόμαστε, ὡσὰν τὸ ζωντανὸ αὐτὸ τρίπτυχο τοῦ ἁγίου Βασιλείου. Στὸ εἱλητάριο ποὺ κρατεῖ ὁ ἅγιος ὅταν ἱστορεῖται στοὺς τοίχους τῶν ἱερῶν ναῶν, συνήθως ἀναγράφονται φράσεις ἀπὸ εὐχὲς τῆς Θείας Λειτουργίας ποὺ συνέταξε. Ὁ νεοέλληνας λογοτέχνης ποὺ τὶς «διάβασε» τὶς μεταφράζει στὴ γλώσσα τῶν πιστῶν ὡς εὐχὴ γιὰ τὸ νέο ἔτος: «Ἐλεημοσύνη στὸν φτωχό, ἔλεος ἀπ’ τὸν Θεό, κρίμα μέγα, προσταγή, καὶ στὸν κόσμο προσευχή».

    Εὔχομαι ὁ τὰ πάντα ἐφορῶν Κύριος νὰ μᾶς βοηθήσει στὴ διόδευση καὶ αὐτοῦ τοῦ ἔτους μὲ τὴν ἄπειρη εὐλογία Του, ἀπὸ τὴν ἐδῶ ζωὴ ὣς τὴν αἰωνιότητα, μακριὰ ἀπὸ ἐπίγειες εὐάλωτες εὐημερίες καὶ φθηνὲς ἀπολαύσεις, ἀλλὰ κοντὰ στὴν μακαριότητα τοῦ Μεγάλου Φωστῆρος τῆς Καισαρείας.

Καλὴ καὶ Εὐλογημένη Χρονιά.

Με­τὰ πα­τρι­κῶν εὐ­χῶν καὶ εὐ­λο­γι­ῶν

Ὁ Μη­τρο­πο­λί­της

† Ὁ Κη­φι­σί­ας, Ἀ­μα­ρου­σί­ου καὶ Ὠ­ρω­ποῦ Κύ­ριλ­λος


Εκτύπωση   Email