Μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ κ. Κυρίλλου Πρὸς τοὺς μαθητὲς καὶ τὶς μαθήτριες τῶν Δημοτικῶν Σχολείων, τῶν Γυμνασίων καὶ Λυκείων μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τοῦ Σχολικοῦ ἔτους 2012 – 2013

Ἀγαπητά μου παιδιά,

 Μὲ τὴν τέλεση τοῦ καθιερωμένου ἁγιασμοῦ σηματοδοτεῖται γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ ἡ ἐπιστροφή σας στὰ θρανία καὶ ἡ ἔναρξη μιᾶς ἀκόμη νέας σχολικῆς χρονιᾶς. Ἡ ἐπίκληση, βέβαια, τῆς εὐλογίας τοῦ Θεοῦ στὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν κατάκτηση τῆς γνώσης καὶ τῆς μόρφωσης προκαλεῖ σήμερα τὴν ἀμφισβήτηση, τὴν ἀντίδραση ἀλλὰ καὶ τὴν εἰρωνεία τῶν αὐτοαποκαλούμενων προοδευτικῶν δυνάμεων, ποὺ θεωροῦν κάθε τέτοια θρησκευτικὴ ἀναφορὰ παρωχημένη, ἡ ὁποία, ὅπως ἰσχυρίζονται, δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει θέση στὴν σύγχρονη ἐκπαιδευτικὴ διαδικασία. Τὸ μοντέλο τοῦ σύγχρονου προοδευτικοῦ σχολείου, μᾶς λένε, πρέπει νὰ εἶναι θρησκευτικὰ οὐδέτερο καὶ πνευματικὰ ἀπονευρωμένο, δίνοντας προτεραιότητα στὴν εὐκολία καὶ τὴν ἀξία τῆς πληροφορίας ἀλλὰ καὶ στὴν ἀνυπολόγιστη δυνατότητα τῆς τεχνογνωσίας, ὅπως ἀπαιτοῦν οἱ καιροί μας.

Ὅμως μιὰ τέτοια μονόπλευρη ἀντίληψη γιὰ τὸ νόημα καὶ τὸν σκοπὸ τῆς παιδείας εἶναι ὀλέθρια. Μιὰ τέτοια μονομερὴς κατεύθυνση τῶν ἐκπαιδευτικῶν προγραμμάτων στὸ ὄνομα τῶν σύγχρονων ἀναγκῶν τῆς ζωῆς εἶναι παταγώδης ἀποτυχία, ὅπως μᾶς πείθει ἡ καθημερινὴ πεῖρα. Ἐδῶ ἀκούγεται πράγματι ἀποκαλυπτικὴ ἡ φράση τοῦ Ἔλιοτ «Ποῦ εἶναι ἡ σοφία πού χάσαμε στὴν γνώση; Ποῦ εἶναι ἡ γνώση πού χάσαμε στὴν πληροφορία;». Γιατί παιδεία καὶ μόρφωση δὲν εἶναι ὁ ὄγκος καὶ ἡ ποσότητα τῶν γνώσεων. Δὲν εἶναι ἡ ἀπομνημόνευση τῶν πληροφοριῶν καὶ ἡ ἐπίλυση πολύπλοκων ἐξισώσεων, οὔτε πολὺ περισσότερο ἡ πολυπόθητη ἐπιτυχία τῶν ἐξετάσεων καὶ ὁ ἔξυπνος ἐπαγγελματικὸς προσανατολισμὸς, ποὺ φαίνεται μαγικὸ ὄνειρο σὲ μιὰ περίοδο οἰκονομικῆς ἀσφυξίας καὶ ἀβεβαιότητας. Ὅλα αὐτὰ, ὅταν γίνονται αὐτοσκοπὸς, ἀποτελοῦν κυρίως ψυχοφθόρες διαδικασίες ποὺ μονοπωλοῦν τὴν θεωρούμενη ἐπιτυχία τῆς ζωῆς.

Αὐτὰ τὰ μεγέθη εἶναι ὑπολογίσιμα μόνο στὸ βαθμὸ καὶ στὸ μέτρο ποὺ δὲν καλλιεργοῦν τὴν ἔνταση, τὸ ἄγχος καὶ τὸν σκληρὸ καὶ ἐξουθενωτικὸ ἀνταγωνισμό. Ὁ διάσημος Ἀϊνστάιν, ἕνας ἄνθρωπος ποὺ, ἂν καὶ διέπρεψε στὰ γράμματα καὶ στὴν ἐπιστήμη, τόλμησε καὶ μπόρεσε νὰ φιλοσοφήσει βαθιὰ τὴν ζωή, μᾶς διαβεβαιώνει, ὅτι «μόρφωση εἶναι αὐτὸ ποὺ μένει στὸν ἄνθρωπο, ὅταν ξεχάσει ὅσα ἔχει μάθει στὸ σχολεῖο».

Σήμερα, βέβαια, ζοῦμε μιὰ σκληρὴ πραγματικότητα. Ὅλοι μιλοῦν γιὰ μιὰ πρωτοφανὴ κρίση σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα ζωῆς καὶ ἤδη εἰσπράττουμε τὶς πρῶτες τραγικὲς ἐπιπτώσεις της. Διαπιστώνουμε ὅτι ἡ οἰκονομικὴ δυσπραγία καὶ ἡ κρίση στὴν παιδεία εἶναι ἀμφίδρομες καθὼς ἀλληλοεξαρτῶνται καὶ ἀλληλοεπηρεάζονται. Γι’ αὐτὸ ἀγωνιοῦμε καὶ φθάνουμε μέχρι τὸν πανικὸ καὶ τὴν ἀπόγνωση, ὅταν σκεφθοῦμε τὰ ἀδιέξοδα, στὰ ὁποῖα μᾶς ὁδήγησαν τὰ συσσωρευμένα λάθη τῶν πολιτικῶν, οἱ παθογένειες τοῦ συστήματος ἀλλὰ καὶ ἡ ἀδιαφορία καὶ ἡ ἀνευθυνότητα τῶν πολλῶν.

Ὡς Ποιμενάρχης καὶ Ἐπίσκοπος τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας σᾶς παρακαλῶ καὶ σᾶς προσκαλῶ, μαθητές, γονεῖς καὶ ἐκπαιδευτικοὺς, νὰ μὴν καταθέσετε τὰ ὅπλα τοῦ ἀγῶνα γιὰ ποιότητα στὴ γνώση τὴν μόρφωση καὶ τὴν ζωὴ, ἔστω κι ἂν αὐτὸ φαίνεται ἐκ πρώτης ὄψεως ἀφελὲς, ἀνέφικτο καὶ μάταιο. Σ’ αὐτὸ τὸν ἀγῶνα, ἔστω κι ἄν φαίνεται ὅτι πολλά γύρω μας καταρρέουν καὶ βουλιάζουν, ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ πίστη τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ ἐγγύηση γιὰ τὴν πραγματικὴ ἐπιτυχία στὴν μόρφωση καὶ στὴν ζωὴ σας.


Καλὴ κι εὐλογημένη σχολικὴ χρονιά!

Μὲ πατρικὲς εὐχὲς

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ Κύριλλος


Εκτύπωση   Email