Μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ κ. Κυρίλλου

 

Πρὸς τοὺς μαθητὲς καὶ τὶς μαθήτριες τῶν Δημοτικῶν σχολείων μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τοῦ Σχολικοῦ ἔτους 2015 – 2016.

      Ἀγαπητά μου παιδιά,

     Νά ’μαστε καὶ πάλι ἐδῶ, στόν ἁγιασμὸ τῆς νέας χρονιᾶς, γιὰ νὰ εὐλογήσουμε καὶ αὐτή τὴν σχολικὴ περίοδο. Γι’ αὐτὴ τὴν εὐλογία χρειάζονται τρία πράγματα: πρῶτα ἡ πίστη ὅτι τίποτε καλὸ στήν ζωή μας δὲν πάει μπροστά, ἂν δὲν ἔχουμε τὸ Θεὸ μὲ τὸ μέρος μας. Καὶ γιὰ νὰ Τὸν ἔχουμε, προϋπόθεση εἶναι νὰ ἐπιθυμοῦμε νὰ μαθαίνουμε πάντα τί ζητάει ἀπὸ μᾶς καὶ νὰ προσπαθοῦμε νὰ τὸ κάνουμε.

Τὸ δεύτερο εἶναι να ἔχουμε τὴν ἐπαφὴ καὶ ἐπικοινωνία μαζί Του ζωντανὴ καὶ ἀληθινή. Να Τοῦ μιλοῦμε, δηλαδή, καθημερινὰ καὶ σὲ κάθε ὥρα γιὰ τὰ προβλήματα, γιὰ τὶς δυσκολίες καὶ τὴν πρόοδό μας, γιὰ ὅλα. Ὅπως μιλοῦμε στον πατέρα μας, γιατὶ Αὐτὸς εἶναι ὁ μεγάλος πατέρας μας. Μὲ τὴν προσευχή, ποὺ θὰ εἶναι ὅλη ἐμπιστοσύνη σ’Αὐτόν.

Καὶ τὸ τρίτο εἶναι ἡ μελέτη σας. Ἡ μελέτη βέβαια ἔχει δυσκολίες ποὺ συνήθως μᾶς κουράζουν καὶ μᾶς ἀπογοητεύουν. Γι’ αὐτό χρειάζεται ν’ ἀγωνιζόμαστε σὰν τὸ βάτραχο ποὺ μᾶς λέει ἡ ἑξῆς ἱστορία: Κάποτε δύο βάτραχοι ὀσμίστηκαν τὸ γάλα σ’ ἕνα μεγάλο κάδο. Ὁ πρῶτος μὲ τό ποὺ πήδηξε, ἔπεσε μέσα στὸ γάλα.

Φαρμακώθηκε. Λέει: Ἀπό ’δῶ ποὺ ἔπεσα δὲν πρόκειται νὰ ξαναβγῶ.

Ἂς πιῶ τουλάχιστον ὅσο γάλα μπορῶ καὶ νὰ πάω χορτάτος. Ὅπως καὶ ἔγινε. Ἤπιε, ἤπιε γάλα, φούσκωσε καὶ πνίγηκε. Ἀλλὰ καὶ ὁ δεύτερος βάτραχος. Μὲ τό που πήδηξε, βρέθηκε μέσα στὸ γάλα, δὲν μπόρεσε να σταθεῖ στὸ χεῖλος τοῦ κάδου. Λέει: Ἀπὸ ’δῶ ποὺ βρέθηκα δὲν πρόκειται νὰ γλιτώσω τὸ θάνατο. Τοὐλάχιστον νὰ πεθάνω ἀξιοπρεπῶς. Θά πεθάνω ἀγωνιζόμενος. Κι ἄρχισε νὰ χτυπάει τὰ πλατιά του πόδια. Γιὰ καλή του τύχη, ὅμως, τὸ γάλα ἦταν παχύ· μὲ τὸ χτύπημα δημιουργήθηκε μία κρούστα ἀπὸ βούτυρο, πάτησε πάνω, πήδηξε ἔξω καὶ σώθηκε.

Αὐτή ἡ ἁπλή ἀλλά συμβολική καὶ διδακτική ἱστορία μᾶς λέει ὅτι δὲν πρέπει νὰ ἀπογοητευόμαστε ἀπὸ τίς δυσκολίες ἀλλά νὰ ἀγωνιζόμαστε γιατί ἔτσι μόνο προχωράει ἡ ζωή. Σ’ αὐτόν λοιπόν τὸν ἀγῶνα ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό τὴν εὐλογία του Θεοῦ τὴν ὁποία σᾶς εὔχομαι μέσα ἀπό τὴν καρδιά μου.

Μὲ πατρικὲς εὐχὲς

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ Κύριλλος

 

Πρὸς τοὺς μαθητὲς καὶ τὶς μαθήτριες

τῶν Γυμνασίων καὶ Λυκείων μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως

τοῦ Σχολικοῦ ἔτους 2015 – 2016.

                                        

      Ἀγαπητά μου παιδιά,

     Καλὴ νέα σχολικὴ χρονιά. Ἀλλὰ γιὰ νὰ πιάνει πραγματικὰ αὐτὴ ἡ εὐχή, χρειάζεται ν’ ἀκοῦτε μὲ ἀνοιχτὰ τὰ αὐτιὰ τῆς ψυχῆς σας ὅσα σᾶς λέει ὁ Θεὸς πρῶτα, γιὰ νὰ ἔχετε τὴν εὐλογία Του, καὶ μὲ παρόμοια διάθεση, ὅσα σᾶς λένε οἱ καθηγητές σας, καὶ νὰ καταβάλλετε καὶ τὴν κατὰ δύναμη προσπάθεια καὶ μελέτη, γιὰ νὰ γίνει κτῆμα σας ἡ γνώση. Σ’ αὐτά, συνήθως, προβάλλονται ὁρισμένες δυσκολίες καὶ μετράει, πρῶτο πόσο καλὴ διάθεση γιὰ τὸ Θεὸ ἀπὸ φυσικοῦ μας ἔχουμε καί δεύτερο, πόσο μᾶς τὴν καλλιέργησαν οἱ γονεῖς καὶ οἱ δάσκαλοί μας.

Γιατί πολλὰ παιδιὰ μεγαλώνουν σὲ ἀντίθεο περιβάλλον.

Ἀποστρέφονται τὸ Θεὸ κι ὅ,τι ἔχει σχέση μὲ Αὐτόν. Κι αὐτὸ εἶναι ὅ,τι πιὸ ἐπιζήμιο γιὰ τὸν ἑαυτό τους. Δὲν ξέρουν καὶ δὲ μποροῦν νὰ σταθοῦν στὰ οὐσιώδη τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης καὶ ζωῆς.

Ἐγκλωβίζονται μέσα στοὺς περιορισμένους ὁρίζοντες τῆς γῆς δηλαδή τῆς πρακτικῆς ἀμεσότητας καὶ καταλήγουν συνήθως σὲ μεγάλο ποσοστό τους σὲ ἀντικοινωνικὲς συμπεριφορές, ἀκόμη καὶ στὴν αὐτοκτονία.

Στὸ δεύτερο μὲ τοὺς δασκάλους σας μετράει ἡ ἐμπιστοσύνη καὶ ἡ ἐκτίμηση ποὺ θὰ ἀναπτυχθεῖ μεταξύ σας, ἡ καλὴ συνεργασία. Εἶναι δυστύχημα καὶ γιὰ τὶς δυὸ πλευρὲς νὰ λείπουν αὐτά, γιατί τότε οἱ μὲν μαθητὲς καταλήγουν ἀνόρεχτοι γιὰ τὸ μάθημα μὲ κανένα ἐνδιαφέρον γιὰ δημιουργία, οἱ δὲ ἐκπαιδευτικοὶ νὰ μὴν ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ προσφέρουν ὅ,τι θὰ ἤθελαν καὶ νὰ ψυχοφθείρονται ἄδικα τὶς περισσότερες φορές. Ἐδῶ βέβαια σὲ μεγάλο βαθμὸ μετράει ἡ ἀγωγὴ ποὺ ἔχει πάρει κάθε μαθητὴς κυρίως καὶ κατεξοχήν ἀπὸ τὴν οἰκογένειά του.

Στὸ τρίτο, τὸ θέμα τῆς μελέτης, χρειάζεται νὰ ζυγίζετε ἀρκετὰ τὶς πνευματικές σας δυνατότητες. Δὲν εἶναι ὅλα τὰ παιδιὰ γιὰ τὸ ἄριστα. Εἶναι, ὅμως, ὅλα τὰ παιδιὰ γιὰ ἐπιτυχία. Ὅταν φιλότιμα ἐξαντλεῖ κάθε μαθητὴς τὶς προσπάθειές του, θεωρεῖται μεγάλη ἐπιτυχία. Γιατί αὐτὸς μεθαύριο ποὺ θὰ βγεῖ στὸ στίβο τῆς ζωῆς θὰ γίνει ἕνας πετυχημένος ἐπαγγελματίας. Ἕνας ἄξιος οἰκογενειάρχης.

Καὶ ἡ ζωή, παιδιά, θέλει ἀγωνιστές. Ἀσυμβίβαστους ἀγωνιστές. Τὴν ἐπιτυχία στὴ ζωὴ δὲν μᾶς τὴν ἐξασφαλίζει σ΄ ὅλους τὸ ἀριστεῖο στὸ σχολεῖο, - εἶναι πολὺ σπουδαῖο κι αὐτὸ - ἀλλὰ ἡ δύναμη νὰ αὐτοκυριαρχοῦμε καὶ νὰ μὴ καταβαλλόμαστε ἀπὸ τὶς δοκιμασίες καὶ τὶς δυσκολίες της, τοὺς σκοπέλους καὶ τὶς θαλασσοταραχές της.

Ἔτσι, κερδίζουν πάντα αὐτοὶ ποὺ δὲν συνθηκολογοῦν μὲ τὴν ἀπελπισία ποὺ φέρνει ἡ μαθησιακὴ δυσκολία ἢ καὶ ἡ ἀποτυχία στὶς ἐξετάσεις τοῦ σχολείου καὶ τῆς ζωῆς. Αὐτοί ποὺ, κι ὅταν ἀποτύχουν, συνεχίζουν. Αὐτό εἶναι τὸ πιὸ οὐσιαστικό μήνυμα ποὺ χρειάζεστε καθώς μὶα ἀκόμη σχολική χρονιά ἀνοίγεται μπροστά σας γιὰ τὴν κατάκτηση τῆς γνώσης μέσα σὲ ἕνα περιβάλλον σκληρό καὶ ἀνταγωνιστικό. Γι’αὐτό δὲν ἀρκοῦν μόνο οἱ δικές σας προσπάθειες ἀλλά ἔχετε ἀνάγκη ἀπό τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, τὴν ὁποία σᾶς εὔχομαι μέσα ἀπό τὴν καρδιά μου.

Μὲ πατρικὲς εὐχὲς

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ Κύριλλος

 

 


Εκτύπωση   Email