Μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἀμαρουσίου μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τοῦ Σχολικοῦ ἔτους 2016 – 2017. καὶ Ὠρωποῦ κ. Κυρίλλου.

 

Πρὸς τοὺς μαθητὲς καὶ τὶς μαθήτριες

τῶν Δημοτικῶν, Γυμνασίων καὶ Λυκείων

μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως

τοῦ Σχολικοῦ ἔτους 2016 – 2017.

 

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Τήν ἀναγκαιότητα καί τήν σπουδαιότητα τῆς μόρφωσης μᾶς

θυμίζει ἡ ἔναρξη μιᾶς ἀκόμη καινούργιας σχολικῆς χρονιᾶς τήν ὁποία

σήμερα εὐλογοῦμε. Σέ κάθε ἐποχή ἡ μόρφωση θεωροῦνταν ὕψιστο

ἀγαθό, ὑπέρτατη ἀξία, ἡ μεγάλη δύναμη τοῦ ἀνθρώπου, τό ἰσχυρότερο

ὅπλο του στόν ἀγώνα τῆς ζωῆς. Μόρφωση ὅμως δέν εἶναι ὁ

τεχνολογικός καταρτισμός, ἡ μηχανική πρόσληψη καί ἀποθήκευση

γνώσεων, ἀλλά ἡ κινητοποίηση τῶν ἔμφυτων δημιουργικῶν

δυνάμεών σας, ἡ σύμμετρη καλλιέργεια καί ἀνάπτυξη τῶν ἠθικῶν καί

πνευματικῶν σας δυνατοτήτων ὡς ψυχοσωματικῆς ὁλότητας, ὡς

εἰκόνας τοῦ Θεοῦ.

Βέβαια στίς μέρες μας ζοῦμε μία ἀντίφαση. Ἡ ἁλματώδης

ἀνάπτυξη τῆς ἐπιστήμης καί τῆς τεχνολογίας ἔκανε τούς ρυθμούς τῆς

γνώσης ἰλιγγιώδεις, τήν αὔξηση τῶν ἀγαθῶν καί τῶν ἀνέσεων

προκλητική. Ἡ ἐξάρτηση πολλῶν ἀπό τήν τεχνολογία μᾶς ἀνησυχεῖ.

Ὁ ἐθισμός νέων στήν περιήγηση τῆς εἰκονικῆς πραγματικότητας τοῦ

διαδικτύου μᾶς τρομάζει, ἀφοῦ χαρακτηρίζεται ὡς ἡ σύγχρονη

μάστιγα τῆς ἠλεκτρονικῆς ἡρωίνης.

Ὡς Πνευματικός σας Πατέρας ἑνώνω τήν φωνή μου μέ τίς

φωνές τῶν δασκάλων σας καί τῶν γονιῶν σας καί σᾶς προτρέπω νά

ἀναζητήσετε τήν γνώση πού καλλιεργεῖ τήν ψυχοσωματική σας

ἰσορροπία. Μία τέτοια γνώση εἶναι φῶς τῆς ψυχῆς. Εἶναι ὁ πιό

πολύτιμος θησαυρός σας, γιατί δέν κλέβεται, δέν ἀπορρίπτεται, δέν

φθείρεται ἀλλά καί δέν κληρονομεῖται. Νά θυμάστε. Τό χρῆμα

χάνεται. Ἡ ὑγεία καί ἡ δύναμη μειώνεται, ἀλλά ὅτι ἔχει κερδηθεῖ ἀπό

τόν νοῦ σας εἶναι γιά πάντα δικό σας. Εἶναι στολίδι σέ στιγμές

εὐτυχίας καί λιμάνι στίς δύσκολες ὧρες τῆς δυστυχίας.

Θά κλείσω μέ ἕνα χαρακτηριστικό περιστατικό. Ἦταν ἕνας νέος

πολύ φτωχός, διψοῦσε ὅμως γιά μόρφωση. Παρουσιάστηκε λοιπόν, μία

μέρα σέ ἕναν σοφό δάσκαλο καί τοῦ ζήτησε νά γίνει μαθητής του.

-Καί τί θά μοῦ δώσεις γιά ἀνταμοιβή ; ρώτησε ὁ σοφός.

-Τόν ἑαυτό μου! Δέν ἔχω τίποτε ἄλλο. -Ἀπάντησε ὁ νεαρός.

-Τό δέχομαι εἶπε ὁ σοφός, μέ τήν πεποίθηση ὅτι σέ λίγα χρόνια

θά προσφέρω στήν κοινωνία ἕναν χρήσιμο ἄνθρωπο. Αὐτός ὁ νεαρός

ἦταν ὁ περίφημος ρήτορας Δημοσθένης τῆς ἀρχαιότητας.

Εὔχομαι τό σχολεῖο σας, οἱ γνώσεις καί ἡ μόρφωσή σας, νά σᾶς

βοηθοῦν νά ξεχωρίζετε τό ψέμα ἀπό τήν ἀλήθεια, τό σωστό ἀπό τό

λάθος, τό φῶς ἀπό τό σκοτάδι πού περισσεύει στόν κόσμο μας.

Καλή πρόοδο!

Μὲ πατρικές εὐχές

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ Κύριλλος


Εκτύπωση   Email