Μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ κ. Κυρίλλουμὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τοῦ Σχολικοῦ ἔτους 2017 – 2018

 

 

Πρὸς τοὺς μαθητὲς καὶ τὶς μαθήτριες

τῶν Δημοτικῶν, Γυμνασίων καὶ Λυκείων

μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως

τοῦ Σχολικοῦ ἔτους 2017 – 2018.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

        Εὐλογοῦμε σήμερα τήν ἀφετηρία μιᾶς ἀκόμη καινούργιας σχολικῆς χρονιᾶς καί προσευχόμαστε γιά ὅλους σας, ὅσοι ἐμπλέκεστε στήν ἐκπαιδευτική διαδικασία, τά καλύτερα. Γιά τούς γονεῖς σας καί τούς ἐκπαιδευτικούς σας δύναμη καί ὑπομονή, γιά σᾶς τά παιδιά φωτισμό καί πρόοδο στά γράμματα καί στή ζωή.

 Ἡ ἐπικαιρότητα τῶν ἡμερῶν, βέβαια, μᾶς ὑπενθυμίζει μέ τόν πλέον κραυγαλέο τρόπο ὅτι ἡ παιδεία παραμένει ἀκόμη ἕνας ἀπό τούς μεγάλους ἀσθενεῖς τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. Τό ἐκπαιδευτικό μας σύστημα ἔγινε ἐδῶ καί χρόνια ἀνταγωνιστικό καί, σάν νά μή θέλει νά ἀπαγκιστρωθεῖ ἀπό τό τέλμα του, χάνει σιγά-σιγά τόν ὀρθό του προσανατολισμό. Ἀκοῦμε καί διαβάζουμε πάλι αὐτές τίς ἡμέρες γιά ἀλλαγές πάνω στίς ἀλλαγές, γιά μεγαλόστομες μεταρρυθμίσεις, γιά ἐντυπωσιακές διακηρύξεις πού μοιάζουν πειράματα σέ ἀσθενή μέ  ἀμφίβολο ὅμως ἀποτέλεσμα.

            Εἶναι πανθομολογούμενο ὅτι ζοῦμε στήν ἐποχή τῆς τεχνολογικῆς ἐπανάστασης, τῆς ἁλματώδους κατάκτησης τῆς ἀστείρευτης γνώσης ἀλλά καί τῆς ἰλιγγιώδους ταχύτητας τῆς πληροφορίας. Ὅμως, ὅλα αὐτά τά φῶτα τοῦ τεχνολογικοῦ πολιτισμοῦ φαίνεται νά τύφλωσαν τόν σημερινό ἄνθρωπο  ὁδηγώντας τον σέ μία πρωτοφανῆ σύγχυση καί θολή ἀταξία. Νά γιατί σήμερα ἔχουμε τόση γνώση ἀλλά καί τόσο χάος. Τόσα γράμματα ἀλλά καί τόση ἀγωνία. Τόση πρόοδο ἀλλά καί τόση ἀβεβαιότητα. Γι’ αὐτό ὡς Πνευματικός σας Πατέρας τολμῶ νά σᾶς πῶ: δέν μᾶς χρειάζονται σήμερα περισσότερα φῶτα, μᾶς χρειάζονται ἄλλα μάτια νά ξαναδοῦμε τόν κόσμο καί τήν ζωή. Αὐτά τά μάτια τῆς ψυχῆς ἀνοίγει ἡ πίστη στό Θεό καί τότε ἡ γνώση καί ἡ ζωή ἀποκτοῦν ἄλλο νόημα καί σκοπό.

            Αὐτό μᾶς διδάσκει τό ἑξῆς περιστατικό: ρώτησαν ἕναν ἐκπαιδευτικό τι σχέση ἔχει ἡ πίστη μέ τήν γνώση. Καί ἐκεῖνος ἀπάντησε. Ἡ ὀρθή καί ὑγιής πίστη φωτίζει και βαθαίνει τήν γνώση. Τά μαθηματικά μέ τήν ἀκρίβεια, τήν δυνατότητα πού ἔδωσε ὁ Θεός στόν ἄνθρωπο ὑπαινίσσονται. Ἡ ἀστρονομία μέ τήν διεύρυνση τῶν ὁριζόντων, τόν σεβασμό στήν Δημιουργία τοῦ Θεοῦ ὑποδηλώνει. Ἡ ἱστορία μέ τό μεγαλεῖο καί τήν ἀνθρώπινη ἀθλιότητα, τήν εὐθύνη ἀπέναντι στόν Θεό δείχνει συγκεκαλυμμένα. Ἡ ἄθληση μέ τούς δίκαιους κανόνες, τόν ἔμφυτο ἠθικό Νόμο τοῦ Θεοῦ ὑποδηλώνει.

            Αὐτή, λοιπόν, τήν γνώση, ἡ ὁποία εἶναι φῶς τῆς ψυχῆς, εὔχομαι νά κατακτᾶτε διαρκῶς, γιά νά ἔχει ἡ σκέψη σας ποιότητα, ἡ ζωή σας πληρότητα καί οἱ προσπάθειες σας ἐπιτυχία._ 

                                                                             Καλή σχολική χρονιά!

                                                                               Μὲ πατρικές εὐχές

                                                                                Ὁ Μητροπολίτης

 

                                                     † Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ Κύριλλος


Εκτύπωση   Email