ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2018 Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῡ κ. Κυρίλλου

 

 

1γαπητοί μου Χριστιανοί,

Ὁ χρόνος μοιάζει νὰ κυλᾶ ἀσταμάτητος σὰν ἕνα ποτάμι. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ πρωτοχρονιὰ στὴν πραγματικότητα εἶναι μιὰ συμβατικὴ ἡμερομηνία ποὺ ἐπὶ αἰῶνες ἔθεταν οἱ ἄνθρωποι, γιὰ νὰ ἔχουν σημάδια καὶ ὅρια σὰν ἀρχὴ καὶ τέλος. Εἶναι δὲ ποτάμι ὁρμητικό ὁ χρόνος, ποὺ στὸ διάβα του παρασύρει τὰ πάντα. Ἄνθρωποι γεννιοῦνται καὶ πεθαίνουν. Γενεὲς ἔρχονται καὶ παρέρχονται. Κοινωνίες καὶ πολιτισμοὶ ἀκμάζουν καὶ παρακμάζουν καὶ τελικὰ σβήνουν καὶ χάνονται. Ἀντιμέτωπος, λοιπόν, ὁ ἄνθρωπος μὲ τὸν πανδαμάτορα χρόνο, δηλαδὴ τὸν χρόνο ποὺ δαμάζει τὰ πάντα, προσπαθεῖ νὰ τὸν ἐλέγξει. Ἀκόμη περισσότερο παλεύει νὰ μὴν χαθεῖ στὴν δίνη του, ἀλλὰ νὰ βρεῖ μέσα σ’ αὐτὸν νόημα καὶ προσανατολισμό. Νὰ γιατὶ πολλοὶ θεωροῦν τὸν χρόνο ἐχθρὸ τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ ἀπὸ τὴν φύση του εἶναι ἐνάντια στὴ ζωή. Ἐδώ ὁ χρόνος ταυτίζεται μὲ τὴν φθορά, τὰ γηρατειὰ καὶ τὸν θάνατο. Καὶ τότε μοναδικὴ διέξοδος γι’ αὐτοὺς εἶναι ὁ ὑλιστικὸς κυνισμὸς ποὺ κραυγάζει καὶ στὶς μέρες μας: «φάγωμεν, πίωμεν· αὔριον γὰρ ἀποθνήσκομεν».

Διαμετρικὰ ἀντίθετη στέκεται ἡ χριστιανικὴ θεώρηση τοῦ χρόνου, ὅπως τὴν ἐκφράζει μεταξὺ ἄλλων καὶ ὁ σημερινὸς ἑορταζόμενος Μέγας Βασίλειος. Ὁ χρόνος, μᾶς λέει, εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ ποὺ μαζὶ μὲ χῶρο τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν κόσμο πορεύονται χωρὶς ἐπιστροφὴ στὴν Βασιλεία Του. Ἄρα ὁ χρόνος, ἔστω κι ἂν φαίνεται νὰ σκορπίζει τὴν ζωή μας καὶ νὰ μαραίνει τὴν ὕπαρξή μας, δὲν εἶναι φθορά, ἀλλὰ ὡρίμανση. Δὲν εἶναι δρόμος πρὸς ἕνα τέρμα, ἀλλὰ πορεία στὴ σωστὴ ὥρα. Εἶναι γιὰ ἐμᾶς πρόσκληση καὶ εὐκαιρία. Εἶναι «καιρὸς», ποὺ ἂν χαθεῖ ἀνεκμετάλλευτος, χάνονται μαζί του τὰ «καίρια», δηλαδὴ τὰ κύρια καὶ οὐσιαστικὰ πράγματα τῆς ὕπαρξης καὶ τῆς ζωῆς μας. Μπροστὰ στὸ μυστήριο τοῦ χρόνου δὲν μᾶς ἀπομένει τίποτε ἄλλο παρὰ ἡ εὐχαριστία καὶ εὐγνωμοσύνη στὸν Θεὸ γιὰ ὅσα ζήσαμε μέχρι τώρα. Ἡ προσευχὴ καὶ ἡ ἱκεσία γιὰ ὅσα θὰ ἔρθουν.

Δὲν ξέρουμε ἂν ὁ καινούργιος χρόνος θὰ εἶναι καλύτερος ἢ χειρότερος· ὅμως εἴμαστε βέβαιοι ὅτι καὶ αὐτὸς ὁ χρόνος ποὺ ἀνατέλλει εἶναι σωτήριος. Ἂς σταθοῦμε ἄγρυπνοι ἀπέναντί του «ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρὸν» γιὰ νὰ μὴν χάσουμε καὶ αὐτὴν τὴν εὐκαιρία καὶ προθεσμία τοῦ Θεοῦ.

Κα­λὴ καὶ εὐ­λο­γη­μέ­νη Χρο­νι­ὰ.

        Ὁ Μητροπολίτης

       † Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ Κύριλλος

 

 


Εκτύπωση   Email