ΜΗΝΥΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ.

Iera Mitropolis

Μήνυμα

 Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ κ. Κυρίλλου

Πρὸς τοὺς μαθητὲς καὶ τὶς μαθήτριες ὅλων τῶν σχολείων

 μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τοῦ Σχολικοῦ ἔτους 2019 – 2020.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ἀρχίζει σήμερα μία ἀκόμη νέα σχολικὴ χρονιά· μπροστά σας ἀνοίγεται ἕνας νέος κόσμος καὶ χρειάζεται νὰ κάνετε τὸ ἑπόμενο βῆμα σας, προκειμένου νὰ τὸν γνωρίσετε. Αὐτὸ ἐπιτάσσει ἡ ζωή. Ἀφότου γεννηθήκαμε, ἔχουμε τὴ λαχτάρα νὰ γνωρίσουμε τὸν κόσμο, ποὺ ἀνοίγεται μπροστά μας. Εἶστε σὲ μία νέα σχολικὴ τάξη, ὄχι γιὰ νὰ κερδίσετε μόνο γνώσεις, ἀλλὰ γιὰ νὰ μάθετε νὰ ἀγωνίζεστε στὴ ζωὴ καὶ νὰ ἀνεβεῖτε ψηλά. Σ’ αὐτὸν τὸν δρόμο, στὴν παιδεία καὶ στὴν ζωὴ, δὲν πρέπει νὰ ξεχάσετε ποτὲ ὅτι ἡ ἀξία κάθε ἀνθρώπου δὲν βρίσκεται μόνο στὸ μυαλό του, ὅπως προσπαθοῦν νὰ σᾶς πείσουν κάποιοι, ἀλλὰ καί στὴν καρδιά του. Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ εὐχὲς γιὰ πρόοδο καὶ προκοπὴ ποὺ ἀκούγονται σήμερα, ὅπως καὶ ἄλλες φορές, δὲν ἔχουν νὰ κάνουν μόνο μὲ γνώσεις, μαθήματα, ἐπιδόσεις, βαθμοὺς καὶ ἐπιτυχίες ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ ἦθος καὶ τὴν διάπλαση τοῦ χαρακτήρα σας. Ἡ παιδεία τοῦ ἀνθρώπου δὲν ἀφορᾶ μόνο στὴν ἀπόκτηση ἐπιστημονικῶν γνώσεων, ἀλλὰ καὶ στὴν δημιουργία καλῶν καὶ χρήσιμων στὴν κοινωνία ἀνθρώπων. Μία μονόπλευρη ἀντίληψη γιὰ τὸ νόημα καὶ τὸν σκοπὸ τῆς παιδείας εἶναι ὀλέθρια.

Μιὰ τέτοια μονομερὴς κατεύθυνση τῶν ἐκπαιδευτικῶν προγραμμάτων στὸ ὄνομα τῶν σύγχρονων ἀναγκῶν τῆς ζωῆς εἶναι παταγώδης ἀποτυχία, ὅπως μᾶς πείθει ἡ καθημερινὴ πεῖρα. Ἐδῶ ἀκούγεται πράγματι ἀποκαλυπτικὴ ἡ φράση τοῦ Ἔλιοτ «Ποῦ εἶναι ἡ σοφία πού χάσαμε στὴν γνώση; Ποῦ εἶναι ἡ γνώση πού χάσαμε στὴν πληροφορία;». Γιατί παιδεία καὶ μόρφωση δὲν εἶναι ὁ ὄγκος καὶ ἡ ποσότητα τῶν γνώσεων. Δὲν εἶναι ἡ ἀπομνημόνευση τῶν πληροφοριῶν καὶ ἡ ἐπίλυση πολύπλοκων ἐξισώσεων, οὔτε πολὺ περισσότερο ἡ πολυπόθητη ἐπιτυχία τῶν ἐξετάσεων καὶ ὁ ἔξυπνος ἐπαγγελματικὸς προσανατολισμὸς, ποὺ φαίνεται μαγικὸ ὄνειρο σὲ μιὰ περίοδο οἰκονομικῆς ἀσφυξίας καὶ ἀβεβαιότητας. Ὅλα αὐτὰ, ὅταν γίνονται αὐτοσκοπὸς, ἀποτελοῦν κυρίως ψυχοφθόρες διαδικασίες ποὺ μονοπωλοῦν τὴν θεωρούμενη ἐπιτυχία τῆς ζωῆς.

Αὐτὰ τὰ μεγέθη εἶναι ὑπολογίσιμα μόνο στὸ βαθμὸ καὶ στὸ μέτρο ποὺ δὲν καλλιεργοῦν τὴν ἔνταση, τὸ ἄγχος καὶ τὸν σκληρὸ καὶ ἐξουθενωτικὸ ἀνταγωνισμό.  Ὁ διάσημος Ἀϊνστάιν, ἕνας ἄνθρωπος ποὺ, ἂν καὶ διέπρεψε στὰ γράμματα καὶ στὴν ἐπιστήμη, τόλμησε καὶ μπόρεσε νὰ φιλοσοφήσει βαθιὰ τὴν ζωή, μᾶς διαβεβαιώνει, ὅτι «μόρφωση εἶναι αὐτὸ ποὺ μένει στὸν ἄνθρωπο, ὅταν ξεχάσει ὅσα ἔχει μάθει στὸ σχολεῖο».

Ὡς Ἐπίσκοπος τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας σᾶς παρακαλῶ καὶ σᾶς προσκαλῶ,  μαθητές, γονεῖς καὶ ἐκπαιδευτικοὺς, νὰ μὴν καταθέσετε τὰ ὅπλα τοῦ ἀγῶνα γιὰ ποιότητα στὴ γνώση τὴν μόρφωση καὶ τὴν ζωὴ, ἔστω κι ἂν αὐτὸ φαίνεται ἐκ πρώτης ὄψεως  ἀφελὲς, ἀνέφικτο καὶ μάταιο. Σ’ αὐτὸ τὸν ἀγῶνα, ἔστω κι ἄν φαίνεται ὅτι πολλά γύρω μας καταρρέουν καὶ βουλιάζουν, ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ πίστη τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ ἐγγύηση γιὰ τὴν πραγματικὴ ἐπιτυχία στὴν μόρφωση καὶ στὴν ζωὴ σας.

Καλὴ κι εὐλογημένη σχολικὴ χρονιά!

     Μὲ πατρικὲς εὐχὲς

     Ὁ Μητροπολίτης

        † Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ Κύριλλος


Εκτύπωση   Email