Μήνυμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ κ. Κυρίλλου

Πρὸς τοὺς μαθητὲς καὶ τὶς μαθήτριες ὅλων τῶν σχολείων

μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως

τοῦ Σχολικοῦ ἔτους 2021 – 2022.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Στὴ σημερινὴ ἐποχὴ τὴν τόσο σκοτισμένη, παράξενη καὶ ταραγμένη, στὴν ὁποία «σοφοί» πολλοὶ λένε πολλά, οἱ νέοι ἄνθρωποι ἀναζητοῦνε τὸ ἀληθινὸ καὶ αὐθεντικό. Ψάχνουν νὰ βροῦν ἐκεῖνο ποὺ ξεκουράζει τὴν ψυχή, δημιουργεῖ ἐλπίδες γιὰ μιὰ καλύτερη ζωὴ καὶ δίνει φτερὰ δημιουργικότητας καὶ αἰσιοδοξίας. Ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει τὴν ἀπάντηση σὲ αυτὴ τὴν ἀναζήτηση.

Ὁ Χριστός μας, ὁ ὁποῖος ἀπὸ δωδεκάχρονο παιδὶ ἀκόμη, θάμπωσε μὲ τὴν γνώση καὶ τὴν σύνεσή Του τοὺς σοφούς τῆς ἐποχῆς Του, εἶναι ἡ ἀπάντηση πού ψάχνει ἡ νεανική σας ψυχή. Μόνο Αὐτὸς μπορεῖ νὰ δώσει τὸ φωτισμὸ τοῦ νοῦ καὶ τῆς καρδιᾶς πού ἔχουμε ὅλοι τόση ἀνάγκη!

Σήμερα, ποὺ ἡ πατρίδα μας καί ὅλος ὁ κόσμος διανύει δύσκολες ὧρες λόγῳ τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, ἡ παρουσία τοῦ Χριστοῦ μας εἶναι ἀπαραίτητη. Ἐκεῖνος παραμένει ἡ μοναδικὴ πηγὴ τῆς ἀληθινῆς παρηγοριᾶς καὶ συμπαράστασης.

Ἀλλὰ καὶ στὴν παιδεία μας ὁ Χριστός μας μπορεῖ νὰ φωτίσει τὸ νοῦ κάθε μαθητὴ καὶ κάθε δασκάλου ποὺ ἐπιθυμεῖ νὰ γνωρίσει καὶ νὰ δείξει στοὺς ἄλλους τὴν Ἀλήθεια.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Σήμερα εὑρίσκεσθε πάλι, μετά ἀπό μεγάλη ἀποχή λόγῳ τῆς πανδημίας, στήν γνώριμη αὐλή τοῦ Σχολείου σας, κοντά στούς καλούς σας δασκάλους καί τούς ἀγαπημένους σας φίλους, γιά νά συνεχίσετε διά ζώσης τά μαθήματά σας. Γι’ αὐτό, γιά τή νέα σχολική χρονιά πού ἀρχίζει σήμερα, θά ἤθελα νά σᾶς συμβουλεύσω ὡς Πνευματικός Πατέρας σας τά ἑξῆς:

Νά εἶσθε ἐπιμελεῖς μαθητές, γιά νά ἀποκτήσετε γνώσεις ἀπό τούς καλούς δασκάλους σας. Ὁ μεγάλος χριστιανός ἐπιστήμονας Μπλέζ Πασκάλ στό περίφημο ἔργο του μέ τόν τίτλο «Σκέψεις» ἔχει γράψει: «Ὅταν ἔχουμε γνώση κατανοοῦμε πῶς ἡ φύση ἔχει ἀποτυπώσει τήν εἰκόνα της καί ἐκείνη τοῦ δημιουργοῦ της σέ ὅλα τά πράγματα».

Ὁ σπουδαῖος ἐπιστήμονας Ἄλμπερτ Ἀϊνστάιν ἔχει πεῖ: «Νά μήν προσπαθεῖς νά γίνεις μόνον ἄνθρωπος ἐπιτυχίας, ἀλλά ἄνθρωπος ἀξίας.» Ἔτσι καί ἐσεῖς νά προσπαθήσετε νά γίνετε ἄριστοι στήν συμπεριφορά σας καλλιεργῶντας τήν εὐγένεια, τό ἦθος καί τόν σεβασμό τόσο πρός τούς δασκάλους σας, ὅσο καί μεταξύ σας.

Νά εἶσθε ἰδιαίτερα προσεκτικοί μέ τήν ὑγεία σας, τηρῶντας πιστά τά ὑγειονομικά  μέτρα, γιά νά προστατευτεῖτε ἐσεῖς καί νά προστατεύσετε καί ὅσους ἀγαπᾶτε καί σᾶς περιβάλλουν, τούς γονεῖς καί τούς φίλους σας.

Τέλος, νά κρατήσετε τόν θησαυρό τῆς παιδικῆς ἀθωότητας καί τῆς ἀνεμελιᾶς σας πού ὀμορφαίνει τό νεανικό σας πρόσωπο καί φλογίζει τή ματιά σας. Μήν ἀφήνετε νά σᾶς ἐπηρεάζει ἡ ἀσχήμια καί ἡ σκοτεινιά πού κυκλοφορεῖ γύρω σας.

Ὁ Θεός νά εἶναι μαζί σας. Καλή σχολική χρονιά!

Μὲ πατρικὲς εὐχὲς

Ὁ Ἐπίσκοπός σας

† Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ Κύριλλος


Εκτύπωση   Email