Μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ κ. Κυρίλλου πρὸς τοὺς ὑποψηφίους τῶν Πανελλαδικῶν Ἐξετάσεων 2013

Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἔναρξης τῶν Πανελλαδικῶν ἐξετάσεων ὡς Ἐπίσκοπος καὶ Πνευματικός σας Πατέρας ἐπικοινωνῶ μαζί σας, γιὰ νὰ ἐκφράσω τὴν πλήρη συμπαράστασή μου σὲ ἐσᾶς καὶ τὶς οἰκογένειές σας εὐχόμενος καὶ προσευχόμενος γιὰ τὴν ἐπιτυχία σας. Ἀπὸ αὐτὴ τὴν διαδικασία περάσαμε ἀρκετοὶ ἀπὸ ἐμᾶς, καθὼς αὐτὸ ποὺ ζεῖτε ἐσεῖς σήμερα τὸ ζήσαμε, γι’ αὐτὸ καὶ σᾶς καταλαβαίνουμε ἀπόλυτα. 
Εἶναι γνωστὸ σὲ ὅλους ὅτι οἱ στρεβλώσεις τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ μας συστήματος καὶ οἱ ἐσφαλμένες νοοτροπίες ἔχουν μετέτρεψαν αὐτὲς τὶς ἐξετάσεις ἀπὸ μιὰ πρόκληση σὲ μιὰ ἀγχώδη δοκιμασία γιὰ τοὺς νέους ἀνθρώπους, τοὺς γονεῖς τους καὶ τοὺς ἐκπαιδευτικούς. Τὸ ἄγχος τῶν ἐξετάσεων ἐκφράζει τὸ ἄγχος τοῦ παιδιοῦ καὶ τῆς οἰκογένείας του ἐξαιτίας τῆς αὐξημένης σημασίας, ποὺ ἔχουμε δώσει στὴν ἔννοια τῆς σχολικῆς ἐπίδοσης καὶ τῆς ἐπιτυχίας ἢ ἀποτυχίας τοῦ παιδιοῦ ἀντίστοιχα. Ἀπὸ μικρὸ τὸ παιδὶ νιώθει ὅτι ἡ σχολικὴ ἐπίδοσή του θὰ καθορίσει τὴν ἀξία του ἢ ὄχι μὲ ἀποκορύφωμα τὶς ἐπιδόσεις, ποὺ θὰ ἐπιδείξει στὶς προαγωγικὲς ἢ πανελλαδικὲς ἐξετάσεις.
Γι’ αὐτὸ σᾶς παρακαλῶ θερμὰ, νὰ μὴν θαμπωθεῖτε ἀπὸ τὴν ἐπιτυχία τῶν ἐξετάσεων γιατί δὲν καθορίζουν μόνο αὐτὲς τὸ μέλλον σας. Νὰ μὴν ἀπογοητευτεῖτε ἀπὸ τὴν ἐνδεχόμενη ἀποτυχία κουρασμένοι καὶ ἐξαντλημένοι ἀπὸ τὸ τρέξιμό σας σ’ αὐτὸ τὸ «κατοστάρι» τῆς πρώτης δύσκολης φάσης τῆς ζωῆς σας, γιατί ἡ ζωὴ εἶναι ἕνας μαραθώνιος ποὺ ἁπλώνεται μπροστὰ σας γεμάτος προκλήσεις καὶ εὐκαιρίες πολλές. Δὲν ὑπάρχουν μαγικὲς συνταγὲς ἐπιτυχίας, οὔτε βέβαια εὔκολες συμβουλὲς διαχείρισης ἀποτυχίας ποὺ φαντάζει «βουνό» μπροστὰ σας.
Ἡ Ἐκκλησία σὲ πεῖσμα τῆς προκατάληψης τοῦ κόσμου μᾶς λέει ὅτι ἡ χριστιανικὴ διδασκαλία καὶ πίστη εἶναι ὅτι πολυτιμότερο ἔχουμε. Εἶναι ἐφόδιο, ποὺ δίνει τὴν βεβαιότητα ὅτι θὰ τὰ καταφέρετε. Εἶναι ἐλπίδα, ὅτι θὰ κάνετε ὅτι καλύτερο. Εἶναι ἀγάπη, ποὺ σᾶς ἐμπιστεύεται ὅτι καὶ νὰ γίνει, ὥστε νὰ ἀξιοποιήσετε τὰ θετικὰ ἢ ἀρνητικὰ ἀποτελέσματα αὐτῶν τῶν ἐξετάσεων τὴν κατάλληλη στιγμή.
Εὔχομαι ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ νὰ σᾶς ἐνισχύει καὶ νὰ ἀποφορτίζει τὶς ἀγωνίες καὶ τοὺς φόβους σας, τὶς ἀνησυχίες καὶ τὰ ἄγχη σας σὲ αὐτὲς ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλες σημαντικότερες ἐξετάσεις στὰ μεγάλα καὶ δύσκολα μαθήματα τῆς ζωῆς.


Μὲ πατρικὲς εὐχὲς
Ὁ Μητροπολίτης


† Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ Κύριλλος

 


Εκτύπωση   Email