ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2014 Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἀμαρουσίουκαὶ Ὠρωποῡ κ. Κυρίλλου

       

    

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2014

        Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

          Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῡ           

   κ. Κυρίλλου

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

 

Ἡ ἀλλαγὴ τοῦ χρόνου εἶναι πάντα γιὰ ὅλους μας μιὰ εὐκαιρία ἀπολογισμοῦ καὶ στοχασμοῦ. Ἀπολογισμοῦ γιὰ τὸν χρόνο ποὺ ἔφυγε καὶ στοχασμοῦ γιὰ τὸν χρόνο ποὺἔρχεται καθὼς τώρα δρασκελίζουμε τὸ κατώφλι του. Ὁ χρόνος ποὺ πέρασε, ἔστω καὶ ἂν δὲν τὸν ξαναδοῦμε μπροστὰ μας ἡμερολογιακὰ, δὲν καταργεῖται, δὲν ἀντικαθίσταται. Δὲν εἶναι ἕνα παλιό ροῦχο ποὺ πετάξαμε ἀπὸ πάνω μας, γιατί ὁ χρόνος αὐτὸς (ὅπως καὶ ὅλα τὰ χρόνια ποὺ ζήσαμε μέχρι τώρα) ἔγινε ἕνα κομμάτι ἀπὸ τὴν ζωή μας, ἀπὸ τὴν ἀλήθειά μας καὶ τὴν ἱστορία τὴν δική μας καὶ τοῦ κόσμου μας. Τὸν χρόνο ποὺ πέρασε τὸν κουβαλᾶμε μέσα μας σὰν βίωμα καὶ ἐμπειρία. Ἄλλοτε ἡ ἀνάμνησή του εἶναι νοσταλγικὴ γιὰ εὐτυχισμένα γεγονότα ποὺ ἔστω καὶ ἄν μᾶς φάνηκαν φευγαλέες στιγμὲς, γέμισαν τὴν ψυχή μας. Ἄλλοτε ἡ ἀνάμνησή του εἶναι πικρὴ γιὰ τὶς δοκιμασίες τῶν θλίψεων ποὺ μᾶς πλήγωσαν καὶ μᾶς πόνεσαν πολύ, ποὺ ἔστω καὶ ἄν μᾶς φάνηκαν αἰῶνες, μᾶς ὡρίμασαν ἀκόμη περισσότερο. Γι’αὐτὰ, λοιπὸν, ποὺ πέρασαν, ἂς εὐχαριστήσουμε τὸν Θεὸ «ἐν εὐγνωμοσύνῃ πολλ»: Γιὰ τὶς δυσκολίες τῶν θλίψεων ποὺ μᾶς ἔκαναν ἀγωνιστικούς. Γιὰ τὶς ἀνάγκες ποὺ μᾶς ἔκαναν δυνατούς. Γιὰ τὶς ἀπογοητεύσεις ποὺ μᾶς ἔκαναν  καρτερικούς.

Σήμερα, βέβαια, στέκεται μπροστὰ μας ἕνας καινούργιος χρόνος βουβὸς καὶ ἀσχημάτιστος, μὲ τὸν Θεὸ πλάι μας νὰ προσφέρει τὸ χέρι Του καὶ νὰ μᾶς ζητᾶ νὰ ἁπλώσουμε τὸ δικό μας, γιὰ νὰ πορευθοῦμε καὶ νὰ συνεχίσουμε. Ὁ χρόνος ποὺ πέρασε καὶ ξοδέψαμε καὶ ὁ καινούργιος ποὺ ἔρχεται καὶ δὲν χρησιμοποιήσαμε ἀκόμη,δὲν ἀποξενώνονται καὶ δὲν κομματιάζονται μεταξύ τους, ἁπλῶς σημαδεύονται καὶ χαρακτηρίζονται ἀπὸ τὴν ζωή μας. Ὅταν, λοιπόν, στὴ ζωή μας πρωτοστατεῖ ὁ Θεὸς καὶ ἐμεῖς ἀκολουθοῦμε, τότε ὁ χρόνος μας εἶναι καιρὸς ἁγιασμοῦ καὶ σωτηρίας. Ὅταν ἐμεῖς ἀπερίσκεπτα προελαύνουμε καὶ ὁ Θεὸς ὑποχωρεῖ παραχωρώντας τὸ κακό, τότε ὁ χρόνος μας εἶναι χρόνος δοκιμασίας καί κρίσης, ὥστε μέσα ἀπὸτὰδεινὰκαὶτὶςἀποτυχίες μας νὰ παιδαγωγούμαστε και νὰ γινόμαστε πιὸ συνετοὶ καὶ πιὸ ταπεινοί.

Μὲτὴν βεβαιότητα ὅτι ὁ Θεὸς δὲν ἀπουσιάζει οὔτε δευτερόλεπτο ἀπὸ τὸν χρόνο τῆς ζωῆς μας, ἂς ἐλπίζουμε στὰ καλύτερα καὶ  ἂς μὴ φοβόμαστε τὰ χειρότερα.

Κα­λὴ καὶ εὐ­λο­γη­μέ­νη Χρο­νι­ὰ.

Ὁ Μητροπολίτης

 

† Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίουκαὶ Ὠρωποῦ Κύριλλος


Εκτύπωση   Email